Καλωσήρθατε!

ΦΥΣΙΚΗ I

Μάθημα Επιλογής Ε1

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Η σελίδα αυτή απευθύνεται στους φοιτητές του μαθήματος επιλογής Ε1 Φυσική I του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στη λίστα του μαθήματος (hy112-list@csd.uoc.gr) για να παρακολουθούν τακτικά τις ενημερώσεις σχετικά με το μάθημα, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 • Από το λογαριασμό σας (my_account@csd.uoc.gr) στο τμήμα, συντάξτε e-mail με παραλήπτη το majordomo@csd.uoc.gr, κενό θέμα, και στο σώμα γράψτε subscribe hy112-list@csd.uoc.gr

 • Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν το σύνδεσμο.

 • Για επικοινωνία με τον διδάσκων και τους βοηθούς, στείλτε e-mail στο hy112@csd.uoc.gr

 • Για απορίες σχετικά με το μάθημα, παρακαλείστε να απευθύνεστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη λίστα του μαθήματος, hy112-list@csd.uoc.gr, ώστε να βλέπουν οι συμφοιτητές σας (που κατά κανόνα μοιράζονται τις ίδιες απορίες με εσάς) τις ερωταπαντήσεις.

Γενικά

Ώρες Διδασκαλίας

 • Τρίτη, 10:00-12:00, ΑΜΦ. Α
 • Πέμπτη, 10:00-12:00, ΑΜΦ. Α
 • Παρασκευή, 14:00-16:00, ΑΜΦ. Α (Φροντιστήρια/Αναπληρώσεις)

Προαπαιτούμενα

Κανένα - Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσικής/Μαθηματικών Λυκείου είναι επιθυμητές

Διδακτικές Μονάδες

Μάθημα Επιλογής E1 (8 ECTS)

Ώρες Συνεργασίας με τους φοιτητές

Τρίτη, 12:00-13:00, H303
Πέμπτη, 12:00-13:00, Η303
(απαραίτητη η προσυνεννόηση μέσω e-mail ή f2f)

Ώρες Γραφείου Βοηθών

Αποκλειστικα κατόπιν συνεννόησης μέσω του e-mail hy112@csd.uoc.gr

Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχοι του ανανεωμένου περιεχομένου του μαθήματος Φυσική Ι είναι η εκμάθηση βασικών θεμάτων Μηχανικής, Κυματικής, και Ηλεκτρομαγνητισμού που άπτονται των επιστημών που θεραπεύονται στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τρόπος Αξιολόγησης

Β = max{20%Α + 40%Π + 40%Τ, 60%Τ + 40%Π}

όπου:
 • B = βαθμός μαθήματος
 • Α = βαθμός ασκήσεων (προαιρετικές)
 • Π = βαθμός προόδου (υποχρεωτική)
 • Τ = βαθμός τελικής εξέτασης
Για την επιτυχία στο μάθημα απαιτείται B >= 5.0.

Δεοντολογία & Αντιγραφή

Ως "αντιγραφή" ορίζεται η χρήση ή αποπειρα χρήσης διδακτικού υλικού, πληροφοριών, σημειώσεων, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, ή άλλου βοηθητικού μέσου κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε είδους ακαδημαϊκής εξέτασης ή αξιολόγησης, πέραν των προβλεπομένων που έχει ορίσει ο διδάσκων.

Η επικοινωνια/συζήτηση με συναδέλφους/διδάσκοντες/βοηθούς για τη λύση ενός προβλήματος είναι θεμιτή και επιθυμητή, αλλά η τελική λύση του πρέπει να είναι αποκλειστικά δική σας.

Αντιγραφή κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης ισοδυναμεί με μηδενισμό του γραπτού.

Αντιγραφή στις σειρές ασκήσεων από συμφοιτητή, το διαδίκτυο, ή άλλη πηγή ισοδυναμεί με Α = 0.0, για όλους τους εμπλεκόμενους, ανεξαρτήτως προηγούμενης επίδοσης στις σειρές ασκήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μηχανική

  1. Κίνηση σε μια διάσταση
  2. Διανύσματα
  3. Κίνηση σε δυο διαστάσεις
  4. Νόμοι της Κίνησης
  5. Έργο και Ενέργεια
  6. Διατήρηση της Ενέργειας

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα

  1. Κίνηση Ταλάντωσης
  2. Κύματική Κίνηση
  3. Ηχητικά Κύματα
  4. Υπέρθεση και Στάσιμα Κύματα

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρομαγνητισμός

  1. Ηλεκτρικό Πεδίο
  2. Ηλεκτρική Ροή
  3. Ηλεκτρικό Δυναμικό
  4. Χωρητικότητα
  5. Ρεύμα και Αντίσταση
  6. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
  7. Μαγνητικό Πεδίο
  8. Επαγωγή
  9. Κυκλώματα Εναλασσόμενου Ρεύματος
  10. Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Διδάσκων

Γιώργος Π. Καφεντζής

PhD, Επιστήμη Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

PhD, Επεξεργασία Σήματος & Τηλεπικοινωνίες, MATISSE, Πανεπιστήμιο Rennes 1

E-mail: kafentz AT csd DOT uoc DOT gr

Βοηθοί Διδασκαλίας

Ξανθόπουλος Ιορδάνης

Κωνσταντίνα Μανώλη

Τσολάκου Ελένη

Απέργη Ιωάννα

Καλούρης Δημήτριος

Κονδυλάκης Γεώργιος

Αγιομαυρίτη Αικατερίνη

Επικοινωνία μαζί τους στο : hy112 AT csd.uoc.gr

Διαλέξεις

Αριθμός Διάλεξης PDF PPT Θέμα
Διάλεξη 0η 0η Διάλεξη 0η Διάλεξη Εισαγωγή
Διάλεξη 1η 1η Διάλεξη 1η Διάλεξη Κίνηση σε μια διάσταση
Διάλεξη 2η 2η Διάλεξη 2η Διάλεξη Διανύσματα
Διάλεξη 3η 3η Διάλεξη 3η Διάλεξη Κίνηση σε Δυο Διαστάσεις
Διάλεξη 4η 4η Διάλεξη 4η Διάλεξη Κυκλική Κίνηση - Νόμοι του Newton
Διάλεξη 5η 5η Διάλεξη 5η Διάλεξη Νόμοι του Newton
Διάλεξη 6η 6η Διάλεξη 6η Διάλεξη Ενέργεια Ι
Διάλεξη 7η 7η Διάλεξη 7η Διάλεξη Ενέργεια ΙI
Διάλεξη 8η 8η Διάλεξη 8η Διάλεξη Ενέργεια ΙII
Διάλεξη 9η 9η Διάλεξη 9η Διάλεξη Ενέργεια ΙV
Διάλεξη 10η 10η Διάλεξη 10η Διάλεξη Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Διάλεξη 11η 11η Διάλεξη 11η Διάλεξη Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κύματα
Διάλεξη 12η 12η Διάλεξη 12η Διάλεξη Κύματα - Ηχητικά Κύματα
Διάλεξη 13η 13η Διάλεξη 13η Διάλεξη Ηχητικά Κύματα
Διάλεξη 14η 14η Διάλεξη 14η Διάλεξη Υπέρθεση και Στάσιμα Κύματα
Διάλεξη 15η 15η Διάλεξη 15η Διάλεξη Στάσιμα Κύματα

Ενότητες

Θεματική Ενότητα PDF PPT

Ασκήσεις

Σειρά Ασκήσεων PDF Λύσεις
Εκφώνηση Αρχείο Λύσεων
Εκφώνηση Αρχείο Λύσεων
Εκφώνηση Αρχείο Λύσεων
Εκφώνηση Αρχείο Λύσεων

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια Αρχεία Λύσεις
Κινητική Εκφωνήσεις & απαντήσεις Πλήρεις λύσεις
Δυνάμεις - Έργο Εκφωνήσεις & πλήρεις λύσεις --

Διαλέξεις

Αριθμός Διάλεξης PDF PPT Θέμα
Διάλεξη 1η 1η Διάλεξη 1η Διάλεξη Εισαγωγή
Διάλεξη 2η 2η Διάλεξη 2η Διάλεξη Κίνηση σε μια διάσταση
Διάλεξη 3η 3η Διάλεξη 3η Διάλεξη Διανύσματα
Διάλεξη 4η 4η Διάλεξη 4η Διάλεξη Κίνηση σε δυο διαστάσεις
Διάλεξη 5η 5η Διάλεξη 5η Διάλεξη Οι Νόμοι της Κίνησης
Διάλεξη 6η 6η Διάλεξη 6η Διάλεξη Έργο - Ενέργεια
Διάλεξη 7η 7η Διάλεξη 7η Διάλεξη Έργο - Ενέργεια
Διάλεξη 8η 8η Διάλεξη 8η Διάλεξη Διατήρηση της Ενέργειας
Διάλεξη 9η 9η Διάλεξη 9η Διάλεξη Διατήρηση της Ενέργειας - Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Διάλεξη 10η 10η Διάλεξη 10η Διάλεξη Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Διάλεξη 11η 11η Διάλεξη 11η Διάλεξη Κύματα
Διάλεξη 12η 12η Διάλεξη 12η Διάλεξη Ηχητικά Κύματα
Διάλεξη 13η 13η Διάλεξη 13η Διάλεξη Υπέρθεση - Στάσιμα Κύματα
Διάλεξη 14η 14η Διάλεξη 14η Διάλεξη Ηλεκτρική Δύναμη
Διάλεξη 15η 15η Διάλεξη 15η Διάλεξη Ηλεκτρικό Πεδίο
Διάλεξη 16η 16η Διάλεξη 16η Διάλεξη Ηλεκτρικό Πεδίο - Νόμος του Gauss
Διάλεξη 17η 17η Διάλεξη 17η Διάλεξη Νόμος του Gauss
Διάλεξη 18η 18η Διάλεξη 18η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 19η 19η Διάλεξη 19η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 20η 20η Διάλεξη 20η Διάλεξη Χωρητικότητα
Διάλεξη 21η 21η Διάλεξη 21η Διάλεξη Ρεύμα και Αντίσταση - Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Διάλεξη 22η 22η Διάλεξη 22η Διάλεξη Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Διάλεξη 23η 23η Διάλεξη 23η Διάλεξη Μαγνητισμός - Μαγνητικά Πεδία
Διάλεξη 24η 24η Διάλεξη 24η Διάλεξη Πηγές Μαγνητικού Πεδίου

Ενότητες

Θεματική Ενότητα PDF PPT
Μηχανική PDF PPTX
Κυματική PDF PPTX
Ηλεκτρισμός PDF PPTX

Ασκήσεις

Σειρά Ασκήσεων PDF Λύσεις
1η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
2η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
3η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
4η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
5η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
6η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο

Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων - Κανόνες:

 • Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του μαθήματος. Παρ' όλα αυτά, συνίσταται η έντυπη παράδοση των ασκήσεων, για λόγους ευκολίας.
 • Η παράδοση των ασκήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος TURNIN. Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
 • Η μορφή του παραδοτέου αρχείου πρέπει αυστηρά να είναι η ακόλουθη:
  • Το αρχείο που θα παραδώσετε πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο, μορφής PDF ή DOC.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και σε ασπρόμαυρη κλίμακα.
  • Αν έχετε βγάλει φωτογραφία τις σελίδες σας, προσέξτε να παραδώσετε μόνον αυτές. Κάντε editing στις φωτογραφίες σας ώστε να κόψετε τυχόν φόντο (τραπέζι, Η/Υ, κλπ) και να τις μετατρέψετε σε "εκτυπώσιμη" μορφή. Η καλύτερη λύση είναι να περάσετε τις ασκήσεις σας από κάποιο scanner.
  • Παράδειγμα της επιθυμητής μορφής των ασκήσεών σας μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδώσετε περισσότερα από ΕΝΑ αρχεία.

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια Αρχεία Λύσεις
1ο Φροντιστήριο Κινητική Αρχείο
2ο Φροντιστήριο Νόμοι Newton Αρχείο
3ο Φροντιστήριο Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Κύματα Αρχείο
4ο Φροντιστήριο Ηχητικά Κύματα - Ηλεκτρική Δύναμη - Ηλεκτρικά Πεδία Αρχείο
5ο Φροντιστήριο Ηλεκτρική Δύναμη - Ηλεκτρικά Πεδία Αρχείο
6ο Φροντιστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος Αρχείο

Διαλέξεις

Αριθμός Διάλεξης PDF PPT Θέμα
Διάλεξη 1η 1η Διάλεξη 1η Διάλεξη Εισαγωγή
Διάλεξη 2η 2η Διάλεξη 2η Διάλεξη Κίνηση σε μια διάσταση
Διάλεξη 3η 3η Διάλεξη 3η Διάλεξη Διανύσματα και Κίνηση σε Δυο Διαστάσεις
Διάλεξη 4η 4η Διάλεξη 4η Διάλεξη Κίνηση σε δυο διαστάσεις
Διάλεξη 5η 5η Διάλεξη 5η Διάλεξη Οι Νόμοι της Κίνησης
Διάλεξη 6η 6η Διάλεξη 6η Διάλεξη Οι Νόμοι της Κίνησης - Έργο και Ενέργεια
Διάλεξη 7η 7η Διάλεξη 7η Διάλεξη Έργο - Ενέργεια
Διάλεξη 8η 8η Διάλεξη 8η Διάλεξη Έργο - Ενέργεια
Διάλεξη 9η 9η Διάλεξη 9η Διάλεξη Έργο - Ενέργεια - Διατήρηση της Ενέργειας
Διάλεξη 10η 10η Διάλεξη 10η Διάλεξη Διατήρηση της Ενέργειας - Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Διάλεξη 11η 11η Διάλεξη 11η Διάλεξη Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Διάλεξη 12η 12η Διάλεξη 12η Διάλεξη Κύματα
Διάλεξη 13η 13η Διάλεξη 13η Διάλεξη Ηχητικά Κύματα
Διάλεξη 14η 14η Διάλεξη 14η Διάλεξη Ηχητικά Κύματα - Στάσιμα Κύματα
Διάλεξη 15η 15η Διάλεξη 15η Διάλεξη Υπέρθεση - Στάσιμα Κύματα
Διάλεξη 16η 16η Διάλεξη 16η Διάλεξη Ηλεκτρική Δύναμη - Ηλεκτρικό Πεδίο
Διάλεξη 17η 17η Διάλεξη 17η Διάλεξη Ηλεκτρικό Πεδίο - Δυναμικές Γραμμές
Διάλεξη 18η 18η Διάλεξη 18η Διάλεξη Νόμος του Gauss
Διάλεξη 19η 19η Διάλεξη 19η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 20η 20η Διάλεξη 20η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 21η 21η Διάλεξη 21η Διάλεξη Χωρητικότητα - Ρεύμα και Αντίσταση
Διάλεξη 22η 22η Διάλεξη 22η Διάλεξη Ρεύμα και Αντίσταση - Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Διάλεξη 23η 23η Διάλεξη 23η Διάλεξη Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Διάλεξη 24η 24η Διάλεξη 24η Διάλεξη Μαγνητισμός - Μαγνητικά Πεδία
Διάλεξη 25η 25η Διάλεξη 25η Διάλεξη Μαγνητισμός - Μαγνητικά Πεδία

Ενότητες

Θεματική Ενότητα PDF PPT
Μηχανική PDF PPTX
Κυματική PDF PPTX
Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός PDF PPTX

Ασκήσεις

Σειρά Ασκήσεων PDF Λύσεις
1η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
2η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
3η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
4η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
5η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο Αρχείο
6η Σειρά Ασκήσεων Αρχείο

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια Αρχεία Λύσεις
1ο Φροντιστήριο Κινητική
2ο Φροντιστήριο Νόμοι Newton
3ο Φροντιστήριο Διατήρηση Ενέργειας
4ο Φροντιστήριο Ηλεκτρική Δύναμη - Ηλεκτρικά Πεδία
5ο Φροντιστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Μαγνητικά Πεδία

Διαλέξεις

Αριθμός Διάλεξης PDF PPT Θέμα
Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή Εισαγωγή
Διάλεξη 1η 1η Διάλεξη 1η Διάλεξη Κίνηση σε μια διάσταση I
Διάλεξη 2η 2η Διάλεξη 2η Διάλεξη Κίνηση σε μια διάσταση II
Διάλεξη 3η 3η Διάλεξη 3η Διάλεξη Διανύσματα - Κίνηση σε δυο διαστάσεις
Διάλεξη 4η 4η Διάλεξη 4η Διάλεξη Κίνηση σε δυο διαστάσεις
Διάλεξη 5η 5η Διάλεξη 5η Διάλεξη Νόμοι της Κίνησης I
Διάλεξη 6η 6η Διάλεξη 6η Διάλεξη Νόμοι της Κίνησης II
Διάλεξη 7η 7η Διάλεξη 7η Διάλεξη Ενέργεια Ι
Διάλεξη 8η 8η Διάλεξη 8η Διάλεξη Ενέργεια ΙΙ
Διάλεξη 9η 9η Διάλεξη 9η Διάλεξη Ενέργεια ΙΙI
Διάλεξη 10η 10η Διάλεξη 10η Διάλεξη Διατήρηση της Ενέργειας
Διάλεξη 11 11η Διάλεξη 11η Διάλεξη Απλή Αρμονική Κίνηση
Διάλεξη 12 12η Διάλεξη 12η Διάλεξη Απλή Αρμονική Κίνηση
Διάλεξη 13 13η Διάλεξη 13η Διάλεξη Απλή Αρμονική Κίνηση - Κύματα
Διάλεξη 14 14η Διάλεξη 14η Διάλεξη Κύματα - Ηχητικά Κύματα
Διάλεξη 15 15η Διάλεξη 15η Διάλεξη Ηχητικά Κύματα - Φαινόμενο Doppler
Διάλεξη 16 16η Διάλεξη 16η Διάλεξη Αρχή της Υπέρθεσης - Στάσιμα Κύματα
Διάλεξη 17 17η Διάλεξη 17η Διάλεξη Στάσιμα Κύματα - Εισαγωγή στον Ηλεκτρισμό
Διάλεξη 18 18η Διάλεξη 18η Διάλεξη Ηλεκτρικά Πεδία I
Διάλεξη 19 19η Διάλεξη 19η Διάλεξη Ηλεκτρικά Πεδία II
Διάλεξη 20 20η Διάλεξη 20η Διάλεξη Ο Νόμος του Gauss
Διάλεξη 21 21η Διάλεξη 21η Διάλεξη Ο Νόμος του Gauss - Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 22 22η Διάλεξη 22η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό
Διάλεξη 23 23η Διάλεξη 23η Διάλεξη Ηλεκτρικό Δυναμικό - Χωρητικότητα
Διάλεξη 24 24η Διάλεξη 24η Διάλεξη Ρεύμα και Αντίσταση
Διάλεξη 25 25η Διάλεξη 25η Διάλεξη Ηλεκτρικά Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος

Φροντιστήρια

Φροντιστήρια Αρχεία Λύσεις Θέμα
1ο Φροντιστήριο Εκφωνήσεις Λύσεις Κίνηση σε μια διάσταση
2ο Φροντιστήριο Εκφωνήσεις Λύσεις Κίνηση σε δυο διαστάσεις
3ο Φροντιστήριο Εκφωνήσεις Λύσεις Έργο και Ενέργεια
4ο Φροντιστήριο Εκφωνήσεις και λύσεις Ηλεκτρικά Πεδία

Ασκήσεις

Σειρά Ασκήσεων PDF Λύσεις
1η Σειρά Ασκήσεων Εκφωνήσεις Λύσεις Κίνηση σε μια και δυο διαστάσεις
2η Σειρά Ασκήσεων Εκφωνήσεις Λύσεις Νόμοι του Newton
3η Σειρά Ασκήσεων Εκφωνήσεις Λύσεις Διατήρηση της Ενέργειας - Κυματική
4η Σειρά Ασκήσεων Εκφωνήσεις Λύσεις Κυματική - Ηλεκτρικά Πεδία
5η Σειρά Ασκήσεων Εκφωνήσεις Λύσεις Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων - Κανόνες:

 • Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του μαθήματος. Παρ' όλα αυτά, συνίσταται η έντυπη παράδοση των ασκήσεων, για λόγους ευκολίας.
 • Η παράδοση των ασκήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος TURNIN. Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
 • Η μορφή του παραδοτέου αρχείου πρέπει αυστηρά να είναι η ακόλουθη:
  • Το αρχείο που θα παραδώσετε πρέπει να είναι ENA ενιαίο αρχείο, μορφής PDF ή DOC.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και σε ασπρόμαυρη κλίμακα (όχι grayscale!).
  • Αν έχετε βγάλει φωτογραφία τις σελίδες σας, προσέξτε να παραδώσετε μόνον αυτές. Κάντε editing στις φωτογραφίες σας ώστε να κόψετε τυχόν φόντο (τραπέζι, Η/Υ, κλπ) και να τις μετατρέψετε σε "εκτυπώσιμη" μορφή. Η καλύτερη λύση είναι να περάσετε τις ασκήσεις σας από κάποιο scanner.
  • Παράδειγμα της επιθυμητής μορφής των ασκήσεών σας μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδώσετε περισσότερα από ΕΝΑ αρχεία.

Φροντιστήρια

Βαθμολογία

Έτος 2019-20

Πρόοδος και Λύσεις

Βαθμολογία Προόδου

Στατιστικά


Έτος 2018-19

Τελική Βαθμολογία

Έτος 2017-18

Τελική Βαθμολογία

Στατιστικά


Βιβλιογραφία

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται απόλυτα από ένα και μόνο σύγγραμα, το "Φυσικη" του Halliday. Επίσης, καλύπτεται από τα δυο κλασικά βιβλία του Serway. Συνίσταται να ακολουθείτε τις διαλέξεις και το υλικό που διανέμει ο διδάσκων μέσω του site.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Φυσική (Ενιαίο)
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41959145
  Έκδοση: 1η έκδ./2014
  Συγγραφείς: Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl
  ISBN: 978-960-01-1493-5
  Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22750100
  Έκδοση: 8η Αμερικανική/2012
  Συγγραφείς: RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT
  ISBN: 978-960-461-508-7
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22750112
  Έκδοση: 8η Αμερικανική/2013
  Συγγραφείς: RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT
  ISBN: 978-960-461-509-4
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 • Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική. ΤΟΜΟΣ Α. Μηχανική, Κύματα
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30329
  Έκδοση: 2η ελληνική έκδ./2009
  Συγγραφείς: YOUNG H., FREEDMAN R.
  ISBN: 978-960-02-2338-5
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Σωστή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παρακάτω είναι μερικές οδηγίες για τη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με καθηγητές, βοηθούς, προσωπικό και ηλεκτρονικές λίστες μαθημάτων:
 • Πριν να στείλετε email για να κάνετε μια ερώτηση, ελέγξτε αν έχει ήδη απαντηθεί στη λίστα, αν η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα του τμήματος ή του μαθήματος, κλπ.
 • Μη στέλνετε πάνω από ένα email σε διαφορετικούς παραλήπτες για να ρωτήσετε την ίδια ερώτηση.
 • Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email που έχετε στο Τμήμα. Προσπαθήστε να μη χρησιμοποιείτε προσωπικές διευθύνσεις e-mail στην επικοινωνία σας με το διδακτικό προσωπικό, τις λίστες ή τη γραμματεία.
 • Γράψτε ένα περιγραφικό Θέμα (subject). Το μήνυμά σας μπορεί να αγνοηθεί αν δεν έχει Θέμα. Βεβαιωθείτε ότι το θέμα είναι συγκεκριμένο και αναπαριστά το περιεχόμενο (Το "Ερώτηση" δεν είναι καλό θέμα). Ένας καλός τρόπος περιγραφής θέματος, που βοηθά και στην αρχειοθέτηση των e-mails σας είναι η έναρξη του θέματος με τον όρο [ΗΥ112], για παράδειγμα: "[ΗΥ112] Απορία στην 1η άσκηση"
 • Χρησιμοποιήστε χαιρετισμό για να ξεκινήσετε το μήνυμα.
 • Γράψτε το μήνυμα με καθαρό και περιεκτικό λόγο.
 • Γράψτε τι αφορά το μήνυμα και τι περιμένετε από τον παραλήπτη.
 • Αν αναφέρετε συνημμένα αρχεία, μην ξεχάσετε να τα επισυνάψετε. Χρησιμοποιήστε περιγραφικό όνομα αρχείου.
 • Υπογράψτε το email σας με ολόκληρο το όνομά σας και τον αριθμό μητρώου. Ρυθμίστε σωστά το όνομά σας στο email. Π.χ., χρησιμοποιήστε "name surname <login@csd.uoc.gr>", όχι "zorikos92 <login@csd.uoc.gr>".
 • Γράφετε ελληνικά με ελληνικούς χαρακτήρες και αγγλικά με λατινικούς χαρακτήρες, όποτε είναι δυνατό. Μη χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα.
 • Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ορθογραφίας, αν υποστηρίζεται από την εφαρμογή e-mail που χρησιμοποιείτε. Μια καλή δωρεάν εφαρμογή e-mail είναι το Mozilla Thunderbird, με πλήθος ευκολιών στην αρχειοθέτηση των e-mails σας.
 • Διαβάζετε το μήνυμά σας πριν πατήσετε Αποστολή.

Περί Εξετάσεων

Κανονισμοί Εξέτασης:

 • Ημερομηνία Εξέτασης Πρόοδου: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, 10:00-13:00
 • Κάθε εξεταζόμενος/η πρέπει να έχει μαζί του τη φοιτητική ταυτότητα του/της.
 • Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική κατά την έννοια ότι ο βαθμός της εξέτασης αυτής, οιοσδήποτε και αν είναι αυτός, θα αποτελέσει το 40 % του βαθμού του μαθήματος, οποιασδήποτε περιόδου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτω όριο βαθμολογίας γιά αυτή την εξέταση από μόνη της που να αποτελεί προϋπόθεση γιά επιτυχία στο μάθημα.
 • Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα του μαθήματος την ίδια ημέρα, μετά το τέλος της εξέτασης. Λόγω υπερβολικά μεγάλου αριθμού εξεταζομένων, αν έχετε αποφασίσει να έρθετε μόνο για να δείτε τα θέματα, χωρίς να έχετε προετοιμαστεί για να γράψετε, θα παρακαλούσα θερμά να μην το κάνετε - θα έχετε τα θέματα ηλεκτρονικά εντός της ημέρας εξέτασης στη διάθεσή σας.
 • Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες: ΑΜΦ.Α, ΑΜΦ. Β, Α113, Α117, Α121, Α125, Η204, Η206, Η208, Ε311, Ε313. Παρακαλείσθε να είστε στις αίθουσες στις 10:00 ακριβώς. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 10:05. Για τη μετακίνησή σας, λάβετε υπόψη σας τυχούσες καθυστερήσεις λόγω κίνησης, αργοπορίας λεωφορείου, κακοκαιρίας, κλπ. Όποιος/α προσέλθει μετά τις 10:10, ΔΕΝ θα εξεταστεί.
 • Η εξέταση είναι με κλειστές σημειώσεις. Προς διευκόλυνσή σας, θα σας δίνεται τυπολόγιο εδώ. Στην πίσω σελίδα μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Όσοι/ες προσέλθουν στην εξέταση, παρακαλούνται να το έχουν τυπωμένο μαζί τους και να βρίσκεται σε εμφανές σημείο επάνω στο έδρανο. Οι επιτηρητές θα ελέγξουν τη νομιμότητα του τυπολογίου σας.
 • Τοποθετήστε κάθε είδους χαρτιά, βιβλία, σημειώσεις σας (αν έχετε) μέσα σε κλειστή τσάντα ή με την όψη κάτω, σε σημείο εμφανές, ψηλά (όχι στο πάτωμα), και μακριά από οποιονδήποτε εξεταζόμενο. Απομακρύντε ομοίως τσάντες, μπουφάν, κλπ.
 • Τα μόνα που επιτρέπεται να έχετε μαζί σας είναι: στυλό, μολύβι, γόμα, διορθωτικό, και επιστημονική αριθμομηχανή (προαιρετικά). Η τελευταία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από αριθμομηχανή κινητού τηλεφώνου!
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ‐είτε σαν τηλέφωνα, είτε σαν ρολόγια, είτε σαν αριθμομηχανές‐ και πρέπει να τα έχετε σβηστά και μακριά σας.
 • Οι κόλλες και τα θέματα επιστρέφονται υποχρεωτικά πριν βγείτε από την αίθουσα.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στην αίθουσα της εξέτασης.
 • Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα απαντά μόνον ο διδάσκων, και μόνον δημόσια και απευθυνόμενος προς όλους/ες.Παλαιότερα θέματα:

 • Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2017: PDF
 • Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2018: PDF
 • Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2019: PDF
 • Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019: PDF