Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2021
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2021 - M. Katevenis - © copyright 2021 University of Crete, Greece.

Τα πιό Πρόσφατα (TO DO):

Φετινό Υλικό (Fall 2021):

Περυσινό Υλικό (Fall 2020):

→ Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας είναι από το περυσινό εξάμηνο, Φθινόπωρο 2020, αφορά εκείνο το εξάμηνο, και θα ενημερώνεται σταδιακά γιά το τρέχον εξάμηνο ←

Υλικό Φθνινοπώρου 2019:

Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 29 Nov. 2021 by M. Katevenis.