Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2023
Μανόλης Κατεβαίνης, Νίκος Κρασσάς
CS-120: Digital Design - Fall 2022 - M. Katevenis, N. Krassas - © copyright 2023 University of Crete, Greece.

Τα πιό Πρόσφατα / Τρέχουσες Ενέργειες (TO_DO):

 • Ύλη Μαθήματος:

  Φετινό Υλικό (Fall 2023):

  → Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας είναι από το περυσινό και παλαιότερα εξάμηνα ←

  Διδασκαλία με τον Προσομοιωτή CircuitVerse (Φθ'20, λόγω covid-19):

  Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
  We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 5 Jan. 2024 by M. Katevenis.