Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2002
Μανόλης Κατεβαίνης, Γιώργος Καλοκαιρινός
(CS-120: Digital Design - Fall 2002 - M. Katevenis, G. Kalokerinos)

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises):

Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 12 Sep. 2003 by M. Katevenis.