Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2021
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2021 - M. Katevenis - © copyright 2021 University of Crete, Greece.

Τα πιό Πρόσφατα (TO DO):

Φετινό Υλικό (Fall 2021):

→ Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας είναι από το περυσινό και παλαιότερα εξάμηνα ←

Περυσινό Υλικό (Φθινόπωρο 2020 - Fall'20):

Υλικό Φθνινοπώρου 2019:

Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 25 Jan. 2022 by M. Katevenis.