Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2013
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2013 - M. Katevenis - © copyright 2013 University of Crete, Greece.
 • Φροντιστήριο/Επανάληψη/Απάντηση Αποριών πριν την Τελική Εξέταση: Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, 11-1, στο Αμφιθέατρο Β.
 • Διαλέξεις μετά τις διακοπές Χριστουγέννων: Τετάρτη 8, Παρασκευή 10, Δευτέρα 13 και Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.
 • Διαλέξεις 10ης και 11ης εβδομάδας: Δευτέρα 9/12, Τετάρτη 11/12, και Παρασκευή 13/12. Δευτέρα 16/12, και Τετάρτη 18/12.
 • Διαλέξεις 8ης και 9ης εβδομάδας: Δευτέρα 25/11, Τετάρτη 27/11, και Παρασκευή 29/11. Δευτέρα 2/12, Τετάρτη 4/12, και Παρασκευή 6/12.
 • Διαλέξεις & Επανάληψη 7ης εβδομάδας: Δευτέρα 18/11 (μάθημα), Τετάρτη 20/11 (μάθημα), Παρασκευή 22/11 (επανάληψη πριν την εξέταση προόδου), όλα στο Αμφιθέατρο Β ώρα 11-1.
 • Διαλέξεις 5ης και 6ης εβδομάδας: Δευτέρα 4/11, Τετάρτη 6/11, Παρασκευή 8/11, Τετάρτη 13/11, και Παρασκευή 15/11, όλες στο Αμφιθέατρο Β ώρα 11-1.
 • Διαλέξεις 3ης και 4ης εβδομάδας: Δευτέρα 21/10, Τετάρτη 23/10, Παρασκευή 25/10, Τετάρτη 30/10, και Παρασκευή 1/11, όλες στο Αμφιθέατρο Β ώρα 11-1.
 • Διαλέξεις των πρώτων δύο εβδομάδων: Δευτέρα 7/10, Παρασκευή 11/10, Δευτέρα 14/10, Τετάρτη 16/10, και Παρασκευή 18/10, όλες στο Αμφιθέατρο Β ώρα 11-1.

  Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises):

  Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
  We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 30 Oct. 2015 by M. Katevenis.