Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2010
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2010 - M. Katevenis - © copyright 2010 University of Crete, Greece.

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises):

Επιπλέον, Προαιρετικό Υλικό (Extra Material):

Το εδώ προτεινόμενο υλικό προορίζεται μόνο γιά όσους ενδιαφέρονται να ψάξουν/βρούν/διαβάσουν/μάθουν παραπάνω από την ύλη του μαθήματος· δεν χρειάζεται γιά να περάσει κανείς (και μάλιστα και με καλό βαθμό) το μάθημα.

Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 20 Sep. 2011 by M. Katevenis.