Επίσκεψη στα Εργαστήρια Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL) και
Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV)
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009, 3:30 - 7:30 μ.μ.

Ο διδάσκων του ΗΥ-110 (Απειροστικός Λογισμός Ι), Αθανάσιος Μουχτάρης, ως μέλος του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας), και ο Επικεφαλής του Εργαστηρίου, Απόστολος Τραγανίτης, και ο διδάσκων του ΗΥ-120 (Ψηφιακή Σχεδίαση), Μανόλης Κατεβαίνης, ως Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV) του ΙΤΕ-ΙΠ, προσκαλούν τους φοιτητές των μαθημάτων ΗΥ-110 και ΗΥ-120 του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μιάν επίσκεψη γνωριμίας των Εργαστηρίων αυτών, στο ΙΤΕ-ΙΠ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το απόγευμα.

Η έρευνα σε Τηλεπικοινωνίες (Communications) --ασύρματες και ενσύρματες-- και σε Δίκτυα Υπολογιστών --με βασικότερο το Internet-- χρησιμοποιεί εκτενώς προχωρημένα Μαθηματικά εργαλεία, ξεκινώντας πρωταρχικά από τον Απειροστικό Λογισμό. Η ερευνητική περιοχή που αφορά το υλικό των υπολογιστών και των άλλων συναφών ψηφιακών συστημάτων λέγεται "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών". "Συστήματα VLSI" (Very Large Scale Integrated Systems) λέγονται τα ψηφιακά εκείνα συστήματα που κατασκευάζονται με πολλά εκατομμύρια transistors πάνω στο ίδιο chip. Η επίσκεψη αυτή λοιπόν αφορά τα δύο Εργαστήρια του ΙΠ όπου γίνεται έρευνα και ανάπτυξη από τους ερευνητές και μηχανικούς του ΙΠ και από τα μέλη του Τμήματός μας που συνεργάζονται με το ΙΠ (ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προχωρημένοι προπτυχιακοί φοιτητές) στα παραπάνω θέματα. Στην επίσκεψη αυτή, οι φοιτητές των δύο μαθημάτων θα γνωρίσουν από κοντά: (α) Τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των δύο Εργαστηρίων, (β) Τα μέλη των Εργαστηρίων (Ερευνητές-ΔΕΠ, μηχανικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές), (γ) Τη σύγχρονη τεχνολογία και τα προβλήματά της που απασχολούν ερευνητικά τα Εργαστήρια, (δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, και τις προσπάθειες εμπορικής τους εκμετάλλευσης, π.χ. μέσω της ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών κ.α., και (ε) Τις συναφείς δυνατότητες απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων στο χώρο. Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

Ρυθμίσεις Διδασκαλίας: Προκειμένου να μπορέσουν οι πρωτοετείς φοιτητές να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, στο μάθημα ΗΥ-110 "Απειροστικός Λογισμός Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο (3-5) την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Δηλώσεις Συμμετοχής: η συμμετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική (δεν αποτελεί μέρος οιουδήποτε μαθήματος), αλλά προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των οκτώ ομάδων επίσκεψης, παρακαλούνται όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν να το δηλώσουν, από Παρασκευή 9/10, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (διαλείμματα) στα ειδικά προς τούτο έντυπα, ενθυμούμενοι και σε ποιά ομάδα δήλωσε ο καθένας ότι θα ανήκει.

Σας περιμένουμε όλους με χαρά!
Αθανάσιος Μουχτάρης, Απόστολος Τραγανίτης, Μανόλης Κατεβαίνης


Up to the Home Page of CS-120 last updated: 7 Oct. 2009, by M. Katevenis.