Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2014
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2014 - M. Katevenis - © copyright 2014 University of Crete, Greece.
 • Επαναληπτικό Μάθημα και επίλυση αποριών: Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ώρα 9:10 - 11:00 π.μ., στην αίθουσα Α113 (τα αμφιθέατρα είναι πιασμένα από εξετάσεις άλλων μαθημάτων).

 • Διαλέξεις εβδομάδων 12 και 13: Δε-Τε-Πα. 8-10-12 Δεκεμβρίου, και Δευτέρα 15, αλλά όχι Τετάρτη 17, ούτε Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
 • Διαλέξεις εβδομάδων 10 και 11: Δε-Τε-Πα. 24-26-28 Νοεμβρίου, και Δε-Τε-Πα. 1-3-5 Δεκεμβρίου.
 • Διαλέξεις εβδομάδων 7, 8, 9: Δε-Τε-Πα. 3-5-7 Νοεμβρίου (όπου Δε-Τε είναι μάθημα και Παρασκευή 7/11 είναι επανάληψη / επίλυση αποριών), Δε-Τε-Πα. 10-12-14 Νοεμβρίου (μάθημα), Τετάρτη 19 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.
 • Διαλέξεις εβδομάδων 4, 5, 6: Δε-Τε-Πα. 13-15-17 Οκτωβρίου, Δε-Τε-Πα. 20-22-24 Οκτωβρίου, (όχι την Δε.27/10), Τετάρτη 29 και Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
 • Διαλέξεις των πρώτων τριών εβδομάδων: Δευτέρα 22/9, Τετάρτη 24/9, Παρασκευή 26/9· Δευτέρα 29/9, Τετάρτη 1/10, Παρασκευή 3/10· και Δευτέρα 6/10. (Όχι Τε-Πα. 8-10/10, λόγω επαγγελματικού ταξιδιού του διδάσκοντα).
 • Προσοχή: οι διαλέξεις των Παρασκευών είναι μετατοπισμένες 1 ώρα νωρίτερα, δηλαδή 11-1 αντί 12-2 τις Δευτέρες-Τετάρτες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το επόμενο μάθημα Φυσικής I που είναι 1-3.

  Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises):

  Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
  We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 12 Sep. 2015 by M. Katevenis.