Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2020
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2020 - M. Katevenis - © copyright 2020 University of Crete, Greece.

Τα πιό Πρόσφατα:

Φετεινό Υλικό:

Περισυνό Υλικό:

→ Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας είναι από το περισυνό εξάμηνο, Φθινόπωρο 2019, αφορά εκείνο το εξάμηνο, και θα ενημερώνεται σταδιακά γιά το τρέχον εξάμηνο ←

 • Περιγραφή του Μαθήματος (updated 1 Oct. 2019) [OLD PDF] (Course Content in English)
 • Ένα καλωσόρισμα στο Μάθημα και στο Τμήμα [PDF]   –   Video του 2013
 • Ιστοσελίδα Παλαιότερων (2013) Βιντεοσκοπήσεων του Μαθήματος (δεν χρειάζεται password: μπορείτε να μπείτε σαν "επισκέπτης") – επίσης και στο Youtube: https://goo.gl/jY4qVk

  Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises) – Φθνινόπωρο 2019:

  Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
  We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 14 Jun. 2021 (21:00) by M. Katevenis.