Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση

Φθινόπωρο 2015
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-120: Digital Design - Fall 2015 - M. Katevenis - © copyright 2015 University of Crete, Greece.

 • Επανάληψη εν όψει της τελικής εξέτασης: την Παρασκευή 22/1, ώρα 12:50 έως 14:50, στο Αμφιθέατρο Ορφανουδάκη (Β).
 • Επιστροφή των Chips του Εργαστηρίου: Μετά τη λήξη των εργαστηρίων (Δεκ. 2015), υποχρεούστε να επιστρέψετε το σακκουλάκι με τα chips που σας δόθηκε γιά τις εργαστηριακές ασκήσεις αυτού του μαθήματος. Επιστρέψτε τα στον κ. Νίκο Κρασσά, τηλ. 2810.393595, στο γραφείο Β217, ώρες 9:00 - 14:00, μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016. Η επιστροφή των chips είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά να περάσετε το μάθημα.
 • Ώρες Διδασκαλίας φθινοπωρινού εξαμήνου 2015: Δευτέρες-Τετάρτες 10:15 - 12:00 και Παρασκευές 12:15 - 2:00, όλες στο Αμφιθέατρο Β.
 • Διαλέξεις τριών τελευταίων εβδομάδων του εξαμήνου: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 30/11, 2 και 4/12· Δευτέρα 7 και Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου (όχι Πα. 11/12)· Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου (όχι Πα. 18/12 – γιά την Τε. 16/12, εάν ο κ. Ιωάννου και οι βοηθοί οργανώσουν κάτι, θα ενημερωθείτε μέσω ηλτά).
 • Διαλέξεις 9ης και 10ης βδομάδας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 16-18-20 Νοεμβρίου· και Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 23-25-27 Νοεμβρίου.

  Εργαστηριακά Τμήματα:

 • Τα τμήματα εργαστηρίου της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, τοπικής εορτής του Αγίου Μηνά και αργίας, Β1 (12-2), Α1 (2-4), και Α2 (6-8) μεταφέρονται στις ίδιες ώρες τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (καταργόντας έτσι την "ελευθερία" του δίωρου 2-4 εκείνης της Δευτέρας).

 • Ελεύθερες ώρες Εργαστηρίου: Δευτέρες, 2 - 6 μ.μ. και Τρίτες, 10 π.μ. - 6 μ.μ. (από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μέχρι Τρίτη 15 Δεκεμβρίου).
 • Οι φοιτητές πλην πρωτοετών εγγράφονται on-line στα πέντε (5) εργαστηριακά τμήματα "B1" έως και "B5", στην ιστοσελίδα:
  http://www.csd.uoc.gr/~hy120/booking
  (κάντε login με το λογαριασμό σας acc των υπολογιστών του CSD, στη μορφή "acc@csd.uoc.gr").
 • Στην ιστοσελίδα εγγραφής, όλες οι θέσεις κάθε τμήματος θεωρούνται ισότιμες, αλλά οι 26 προγενέστερα εγγεγραμμένοι μπαίνουν στις 26 κανονικές θέσεις, οι δε τελευταίοι 4 εγγεγραμμένοι μπαίνουν στη "λίστα αναμονής": τη στιγμή που εγγράφεστε, εάν βλέπετε 5 ή περισσότερες κενές θέσεις, τότε οιαδήποτε μία από αυτές πάρετε θα είναι κανονική, ενώ εάν βλέπετε 4 ή λιγότερες, τότε γράφεστε στη "λίστα αναμονής" (η στιγμή εγγραφής του καθενός δεν φαίνεται στους χρήστες, αλλά κρατιέται στο σύστημα και την ξέρει ο επόπτης του εργαστηρίου).
 • Αλλαγές Τμήματος εντός της ίδιας βδομάδας (διαγραφή από το ένα και εγγραφή σε άλλο) επιτρέπονται μέχρι την Τρίτη τα μεσάνυκτα της εβδομάδας του κάθε εργαστηρίου· στο νέο τμήμα μπαίνετε στο τέλος της σειράς προτεραιότητας του τμήματος.
 • Όποιος απουσιάσει δύο φορές από τμήμα στο οποίο είχε εγγραφεί χάνει όλες τις εγγραφές του των υπολοίπων εβδομάδων, και πρέπει να ξαναεγγραφεί ο ίδιος (σε όποιο τμήμα θέλει, αλλά) στις τελευταίες θέσεις σειράς προτεραιότητας.
 • Μέχρι μία φορά το εξάμηνο γιά τον κάθε φοιτητή, επιτρέπεται αυτός, αφού κάνει και βαθμολογηθεί γιά την άσκηση της τρέχουσας βδομάδας, να ζητήσει να κάνει επίσης, γιά σκοπό αναπλήρωσης, την άσκηση της αμέσως προηγούμενης βδομάδας και να βαθμολογηθεί σε αυτήν εάν την αμέσως προηγούμενη βδομάδα είχε απουσιάσει από το εργαστήριο όπου ήταν γραμμένος και άρα είχε πάρει βαθμό μηδέν.
 • Οι εγγραφές σε τμήματα Β που κάνατε γιά το Εργαστήριο 1 (δεύτερη βδομάδα, 30/9 - 2/10) αντεγράφησαν αυτόματα και ισχύουν οι ίδιες και γιά όλα τα επόμενα εργαστήρια εκτός εάν εσείς τις αλλάξετε χειροκίνητα γιά κάποια(ες) άλλη(ες) βδομάδα(ες).
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές κατετάγησαν αρχικά στα έξι (6) εργαστηριακά τμήματα "A1" έως και "A6" ανάλογα με το επώνυμό τους. Μετέπειτα αλλαγές έγιναν σε συνεννόηση μαζί τους, και τα τελικά τμήματα τους εισήχθησαν στο ίδιο παραπάνω σύστημα κρατήσεων on-line. Κατόπιν τούτου, ισχύουν και γιά τους πρωτοετείς οι ίδιοι κανόνες αλλαγών/ακυρώσεων όπως και για τα τμήματα Β. Συνολικά, πλέον, είναι ελεύθερες όλες οι αλλαγές από τμήματα Α ή Β σε τμήματα Β ή/και Α, αδιακρίτως.
 • Τα τμήματα είναι των 26 φοιτητών καθένα, και είναι τα εξής:
  Τμήμα: Φοιτητές/Επώνυμα: Πρώτη Βδομάδα: Υπόλοιπες Βδομάδες:
  A1 Πρωτοετείς από Α- έως και Δαμ- Πε. 24/9, ώρα 10-11 Τετάρτες 2-4
  A2 Πρωτοετείς από Δαν- έως και Κα- Πε. 24/9, ώρα 11-12 Τετάρτες 6-8
  A3 Πρωτοετείς από Κε- έως και Μα- Πα. 25/9, ώρα 2-3 Πέμπτες 10-12
  A4 Πρωτοετείς από Μη- έως και Ξ- Πα. 25/9, ώρα 3-4 Πέμπτες 12-2
  A5 Πρωτοετείς από Π- έως και Σκε- Πα. 25/9, ώρα 4-5 Πέμπτες 2-4 (*)
  A6 Πρωτοετείς από Σκου- έως και Χ- Πα. 25/9, ώρα 5-6 Πέμπτες 6-8
  B1 Άλλοι, κατόπιν εγγραφής Τετάρτες 12-2
  B2 Άλλοι, κατόπιν εγγραφής Πέμπτες 4-6
  B3 Άλλοι, κατόπιν εγγραφής Παρασκευές 10-12
  B4 Άλλοι, κατόπιν εγγραφής Παρασκευές 2-4
  B5 Άλλοι, κατόπιν εγγραφής Παρασκευές 4-6
  Σημείωση A (*): το τμήμα Α5, τις Πέμπτες 2-4, από την τρίτη βδομάδα (Πε. 8/10) και πέρα, γίνεται ταυτόχρονα με το μάθημα ΗΥ-108 (Αγγλικά Ι).
  –  Όσοι ανήκουν στο τμήμα Α5 και δεν πάρουν απαλλαγή από τα Αγγλικά Ι θα μεταφερθούν σε άλλα τμήματα.
  –  Αντίστροφα, όσοι είναι σε άλλα τμήματα, και πάρουν απαλλαγή από Αγγλικά Ι, και προτιμούν να κάνουν το εργαστήριό τους τις Πέμπτες 2-4, παρακαλούνται να το ζητήσουν από την κα. Μαρία Σταυρακάκη, γραφείο Ε208, τηλέφωνο 3503 (με το γνωστό πρόθεμα του Πανεπιστημίου, 2810-39-...), ηλτά: mariast
  Σημείωση B: Φοιτητές Άλλων Τμημάτων που επιθυμούν να εγγραφούν στο μάθημα: εγγραφείτε δοκιμαστικά σε ένα από τα Τμήματα "Β", και φέρετε στην κα. Μαρία Σταυρακάκη, γραφείο Ε208, ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σας. Οι θέσεις γιά τέτοιους φοιτητές είναι περιορισμένες· εάν δεν επαρκέσουν γιά όλους τους ενδιαφερόμενους, θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την επίδοσή στο Τμήμα προέλευσης.

  Εργαστηριακές Ασκήσεις (Laboratory Exercises):

  Πέρυσι (last year) – Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας περιέχει τις περισυνές πληροφορίες του μαθήματος, και θα ενημερώνεται με τις φετεινές σταδιακά στη διάρκεια του εξαμήνου:

  Σελίδες Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
  We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 17 Jan. 2016 by M. Katevenis.