ΗΥ-120 και ΗΥ-225
2019-2020
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξετάσεις Β' Περιόδου εξ αποστάσεως
Δευτέρα 28/9 (ΗΥ-120) και Πέμπτη 1/10/2020 (ΗΥ-225), ώρα 17:00

Προκαταρκτικοί Κανονισμοί Εξέτασης (έκδοση της 22/9):

Εξεταστέα Ύλη:

Ό,τι και κατά την Α' Περίοδο.


last updated: 22 Sep. 2020, by M. Katevenis.