ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2019
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 9:05 - 12:00 π.μ.

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 14 Jan. 2020, by M. Katevenis.