Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Εργαστήριο του μαθήματος ΗΥ-120 (Ψηφιακή Σχεδίαση)

Φθινόπωρο 2023
Νίκος Κρασσάς, ΕΤΕΠ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου και Οργανωτικής Διαχείρισης

Χώρος διεξαγωγής Εργαστηριακών Ασκήσεων:

Ο χώρος διεξαγωγής όλων των εργαστηριακών ασκήσεων (από την 0 μέχρι και την 12η) είναι η αίθουσα Α109 που βρίσκεται στο Επίπεδο 1 (είναι η χαμηλότερη στάθμη του κτηρίου) στην πτέρυγα Α (χάρτης Επιπέδου 1).

Κανονισμός Εργαστηρίου

Υπάρχουν 13 εργαστηριακές ασκήσεις, μία ανά εβδομάδα (εργ. 0 έως και 12). Οι ασκήσεις είναι ατομικές: κάθε φοιτητής εργάζεται μόνος. Είναι αναπόσπαστο και "υποχρεωτικό" μέρος του μαθήματος κατά την έννοια ότι γιά επιτυχία στο μάθημα απαιτείται ελάχιστος μέσος βαθμός εργαστηρίου τουλάχιστο 4 στα 10 (για τον υπολογισμό του μέσου βαθμού βλ. παρακάτω, ενότητα "Βαθμολογία Εργαστηρίου"). Απουσία από άσκηση βαθμολογείται με μηδέν. Όμως, ο τελικός βαθμός εργαστηρίου προκύπτει σαν ο μέσος όρος των 11 καλύτερων βαθμών ασκήσεων, άρα μέχρι μία απουσία εργαστηρίου το εξάμηνο δεν έχει συνέπειες (συμφέρει πάντως να μην απουσιάσετε στα σημαντικά εργαστήρια, που έχουν υψηλότερο συντελεστή βάρους βαθμολογίας).
Κανένας βαθμός εργαστηρίου από προηγούμενα χρόνια δεν μεταφέρεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί φέτος, αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι συμμετέχετε ενεργά στο μάθημα και το διαβάζετε καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, και όχι μόνον λίγες μέρες πριν την τελική εξέταση (που θα ήταν ένας σίγουρος τρόπος να αποτύχετε ξανά στην τελική εξέταση).
Το Εργαστήριο 0 είναι προπαρασκευαστικό έχει διάρκεια 60 λεπτά (1 ώρα), δεν βαθμολογείται, και απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές (γενικότερα: σε όσους εγγράφονται γιά πρώτη φορά στο μάθημα). Σε όσους έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο πρώτο εξάμηνο και έχουν αποκτήσει email του τμήματος (CSDxx), η ημέρα, και η ώρα καθενός σας έχει αποσταλεί μέσω προσωποποιημένου email και είναι διαφορετικά και άσχετα από εκείνα των υπολοίπων εργαστηρίων, 1 έως και 12.
Κάθε εργαστήριο από το 1 και πέρα διαρκεί 150 λεπτά (2:30 ώρες), βαθμολογείται ως προς την κατανόηση της σχετικής θεωρίας, προετοιμασία, εκτέλεση, και ποιότητα, διεξάγεται στη διάρκεια μίας εβδομάδας,και δεν μπορεί να διεξαχθεί ή επαναληφθεί καμία άλλη εβδομάδα για όσους τυχόν το έχασαν όταν αυτό διεξήγετο.

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει το εργαστήριο και πέρυσι χωρίς όμως να περάσουν το μάθημα, φέτος θα πρέπει, (τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς) να κάνουν τις εργαστηριακές ασκήσεις στον προσομοιωτή CircuitVerse και να εξεταστούν προφορικά (στην αίθουσα Κ316 ή μέσω τηλεδιάσκεψης - πάντως όχι στο εργαστήριο) σε αυτές κατά ομάδες, όπως καθορίζεται παρακάτω.

Συγκεκριμένα: ---> ("Κατηγορία Β") όσοι είχατε εγγραφεί στο ΗΥ-120 και πέρυσι (Φθινόπωρο 2022) και πήρατε σε αυτό, τότε (Φθ'22), μέσον όρο βαθμών εργαστηρίου από τέσσερα (4.0) και πάνω στα 10, αλλά δεν περάσατε το μάθημα πέρυσι (είστε περίπου 120 με 130 σε αυτή την κατηγορία)

---> Όλοι οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι στο ΗΥ-120 φέτος ("Κατηγορία Α") θα πρέπει να κάνετε τα Εργαστήρια 1 έως και 12 κανονικά στο Εργαστήριο, στα Τμήματα εργαστηρίου Α1 - Α8 (ή κατ' εξαίρεση ενδεχομένως μερικοί από εσάς και στο Β1). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως όσους δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία - ενδεικτικά π.χ.: πρωτοετείς φοιτητές που μπήκαν φέτος με Πανελλαδικές, φοιτητές που επιδιώκουν μεταγραφή στο Τμήμα έστω και εάν αυτή δεν είναι ακόμα επίσημη, φοιτητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, φοιτητές που είχαν γραφτεί στο μάθημα και πέρυσι αλλά που ο βαθμός εργαστηρίου τους πέρυσι ήταν μικρότερος του 4 στα 10, φοιτητές που είχαν ξαναγραφτεί στο μάθημα παλαιότερα έτη (έως και Φθ'21) αλλά δεν ενεγράφησαν σε αυτό πέρυσι, κλπ.

Οι φοιτητές της Κατηγορίας Β, λοιπόν, θα υλοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις (από την 1η μέχρι και την 12η) μέσω του προσομοιωτή κυκλωμάτων Circuitverse (https://circuitverse.org/), όπως οι ασκήσεις αυτές ήταν το Φθινόπωρο 2020, δηλαδή σύμφωνα με τις εκφωνήσεις που φαίνονται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος, στην ενότητα "Διδασκαλία με τον Προσομοιωτή CircuitVerse (Φθ'20, λόγω covid-19)". Κατ' εξαίρεση, ένας μικρός αριθμός από αυτούς --όσοι διαπιστωθεί ότι χωρούν, ανάλογα πόσοι φοιτητές κατηγορίας Α θα είναι τελικά ενεργοί-- θα μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις στο Εργαστήριο, κυρίως στο τμήμα Β1, ή ίσως και σε τυχόν ενδεχόμενα κενά στα τμήματα Α1 - Α8.


Οι φοιτητές που επιλέξουν τον προσομοιωτή θα εξεταστούν σε ομάδες εργαστηριακών ασκήσεων με συναφές θεωρητικό περιεχόμενο συγκεκριμένα: Ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν τις ασκήσεις δια ζώσης στο εργαστήριο, θα πρέπει να κλείσουν θέση στο τμήμα Β1 μέσω τις εφαρμογής rendezvous.
Επιτρέπεται να αλλάξουν την επιλογή τους από προσομοιωτή σε διαζώσης (και το αντίστροφο) μια μόνο φορά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Προετοιμασία πριν φτάσετε στο Εργαστήριο:
Από το Εργαστήριο 1 και πέρα, πριν φτάσετε στο εργαστηριακό σας τμήμα, θα έχετε διαβάσει λεπτομερώς και προσεκτικά ολόκληρη την εκφώνηση της άσκησης, και θα έχετε ετοιμάσει γραπτά, καθαρά, και λεπτομερώς τα πλήρη σχεδιαγράμματα όλων των κυκλωμάτων που σας ζητούνται στην εκφώνηση, καθώς και όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που σας θέτει η εκφώνηση. Την γραπτή αυτή προετοιμασία θα την εξετάζει ο βοηθός σας στην αρχή του εργαστηρίου, και από αυτήν θα προκύπτει ένα αξιόλογο ποσοστό του βαθμού του εργαστηρίου σας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ποσοστό του βαθμού εργαστηρίου θα αντανακλά την από μέρους σας κατανόηση της θεωρίας του μαθήματος που σχετίζεται με το εργαστήριο, όπως αυτή φαίνεται από τις απαντήσεις σας σε σχετικές ερωτήσεις του βοηθού, καθώς και την από μέρους σας κατανόηση του τι κάνετε στις ασκήσεις σας στο εργαστήριο και γιατί αυτό που κάνετε δουλεύει όπως δουλεύει. Τέλος, ένα τρίτο αλλά σχετικά μικρότερο ποσοστό του βαθμού εργαστηρίου αντικατοπτρίζει την επιτυχή ή μη εκτέλεση της άσκησης. Με άλλα λόγια, μετράει μεν και το εάν το πείραμα "σας δούλεψε" ή όχι, αλλά αυτό μετρά λιγότερο από το εάν ξέρετε και καταλαβαίνετε τι θα έκανε το πείραμα εάν δούλευε, καθώς και γιατί αυτό δεν δουλεύει στην περίπτωση όπου δεν δουλεύει!

Βαθμολογία Εργαστηρίου:

Για να θεωρηθεί ένας φοιτητής επιτυχών στο εργαστήριο θα πρέπει ο μέσος βάθμος του στο εργαστηρίο να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4.0) στα 10.
Ο μέσος όρος βαθμών εργαστηρίου υπολογίζεται με συντελεστές βάρους, διαφορετικούς γιά διάφορα εργαστήρια:


Ο ακριβής τύπος υπολογισμού του μέσου βαθμού εργαστηρίων είναι: Άθροισμα(Wi*Bi) γιά i=1,..12, μείον Minimum(Wi*Bi) γιά i=1,..12, και όλο διά έντεκα (11.0), όπου Wi είναι ο συντελεστής βάρους του εργαστηρίου i, και Bi είναι ο βαθμός του εργ. i. Επομένως συμφέρει να μην απουσιάζετε κατά τα εργαστήρια με μεγαλύτερο συντελεστή βάρους.

Τμήματα Εργαστηρίου με φυσική παρουσία

Υπάρχουν 8 τμήματα εργαστηρίου τύπου Α. Τα εργαστήρια τύπου Α διεξάγονται σε ημέρες/ώρες που δεν συγκρούονται με μαθήματα Α' εξαμήνου (εκτός από το τμήμα Α1 και Α7 που καλύπτονται κατά 15 λεπτά από τα Αγγλικά από τα οποία όμως αρκετοί θα πάρουν απαλλαγή): Κατανομή των επιτυχόντων φοιτητών, με βάση το επίθετο, στα εργαστηριακά τμήματα Α:

Εργαστηριακό τμήμα   Επίθετο
A1 Από FARAJALLAH - μέχρι ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
A2 Από ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ - μέχρι ΖΛΑΚΙΟΣ
A3 Από ΖΛΑΤΑΝΟΣ - μέχρι ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
A4 Από ΚΟΚΟΡΗΣ - μέχρι ΜΕΖΙΟΥ
A5 Από ΜΕΝΤΟΛΙ - μέχρι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
A6 Από ΠΑΝΟΥ - μέχρι ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ
A7 Από ΣΕΓΚΕΣΣΕΡ - μέχρι ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ
A8 Από ΤΡΙΤΣΟΣ - μέχρι ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Υπάρχει και ένα τμήμα εργαστηρίου τύπου Β, προοριζόμενο κυρίως για φοιτητές Κατηγορίας Β (όσους διαπιστωθεί ότι χωρούν):

Και για τους δύο τύπους (Α και Β) εργαστηριακών τμημάτων, η μέγιστη χωρητικότητα της αίθουσας Α109 είναι 26 φοιτητές και εποπτεύεται και βαθμολογείται από δύο βοηθούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές υπό την επίβλεψη μου.

Τμήματα Εργαστηρίου με προσομοιωτή

Υπάρχουν 4 τμήματα εργαστηρίου με προσομοιωτή, από τα οποία 3 είναι διαδικτυακά και 1 δια ζώσης.

Κρατήσεις Θέσεων Εργαστηρίου:

Κρατήσεις θέσεων: www.csd.uoc.gr/~hy120/rendezvous/ .

Όσοι έχουν κράτηση μέσω ραντεβού έχουν προτεραιότητα στο αντίστοιχο τμήμα, και οι βοηθοί που θα εποπτεύουν (και βαθμολογούν) τα ονόματα αυτά που έχουν το κατάλογό τους. Σε κανένα τμήμα ΔΕΝ θα γίνεται δεκτός φοιτητής πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού φοιτητών (26). Μόνο στην περίπτωση που φοιτητής είχε κράτηση και δεν προσέλθει μετά από 20΄ από την έναρξη του εργαστηρίου, τότε και μόνο τότε θα μπορεί άλλος φοιτητής που είναι σε αναμονή (με "αλγόριθμο εξυπηρέτησης FCFS" first-come first-served) να καταλάβει την θέση, αυτό όμως θα έχει ισχύ ΜΟΝΟ για το συγκεκριμένο τμήμα την συγκεκριμένη εβδομάδα. Επίσης, όταν κάποιος φοιτητής τελειώνει το εργαστήριο σε (αρκετά) λιγότερο από 2:30 ώρες τότε στην θέση που κενώνεται με την αναχώρησή του γίνεται δεκτός κάποιος επόμενος (on a FCFS basis) –αλλά αυτός ο επόμενος θα βαθμολογείται για αυτό το εργαστήριο σε όσα προλάβει να κάνει στην εναπομένουσα ώρα (και δεν θα ξαναπαίρνει άλλο βαθμό εάν πάει σε άλλο, μεταγενέστερο, τμήμα).

Όσοι δεν έχουν ραντεβού, εάν επιθυμούν να κάνουν το εργαστήριο θα πρέπει να πάνε σε οιοδήποτε τμήμα (Α ή Β) και να περιμένουν να κενωθεί θέση (είτε λόγω μη προσέλευσης στα πρώτα 20 λεπτά, είτε επειδή ο δικαιούχος μιάς θέσης τελειώνει νωρίς)και να κάνουν εκεί ό,τι από το εργαστήριο προλάβουν.

Τα Chips του Εργαστηρίου:

Πριν το εργαστήριο 3 πρέπει να παραλάβετε τα chips του εργαστηρίου – βλ. §3.7. Τα chips αυτά θα τα παραλάβετε από το γραφείο μου, B217, από την Δευτέρα 09/10 μέχρι και την Παρασκευή 13/10, και κατά τις ώρες 09:30 έως 14:15 (αυστηρά).

Τα chips αυτά πρέπει να τα επιστρέψετε στο ίδιο μέρος και ώρες μέχρι την Δευτέρα 08/01/2024, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι αποτύχατε στο μάθημα.


Altera Corporation Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Altera (University Program) γιά τη δωρεά υλικών αξίας 10 χιλιάδων Ευρώ προς το εργαστήριο του μαθήματος.
We deeply appreciate Altera University Program's donation of 10 thousand Euro worth of hardware to this course's lab.


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 04 Nov. 2023 19:00 by N. Krassas