Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Άνοιξη 2021
Μανόλης Κατεβαίνης
(CS-225: Computer Organization - Spring 2021 - M. Katevenis)

Επανάληψη: zoom.us/j/94147545607

 • Διαφάνειες 1 (pdf)Slides 1-11 (mp4) (ALU instructions) – Slides 12-16 (mp4) (branch/if/while) – Slides 17-23 (mp4) (load/store) – Slides 24-29 (mp4) (little-big end.) – Slides 30-39 (mp4) (alignment) – Slides 40-44 (mp4) (formats, PC-rel) – Slides 45-53 (mp4) (jumps, slt) – Slides 54-61 (mp4) (s/t reg's, call conv.)
 • Διαφάνειες 2 (pdf)Slides 1-9 (mp4) (intro. pipelining) – Slides 10-18 (mp4) (forwarding) – Slides 19-21 (mp4) (load-wait) – Slides 22-26 (mp4) (control depend.) – Slides 27-31 (mp4) (performance, CPI)
 • Διαφάνειες 3 (pdf)Slides 1-9 (mp4) (direct mapped caches) – Slides 10-15 (mp4) (line size) – Slides 16-18 (mp4) (set associative) – Slides 19-26 (mp4) (virtual memory) – Slides 27-32 (mp4) (exceptions) – Slides 33-39 (mp4) (I/O, DMA) – Slides 40-48 (mp4) (coherence, adv. proc.)

 • Rendez-vous γιά προφορικές εξετάσεις ασκήσεων: www.csd.uoc.gr/~hy225/rendezvous/
 • Διαλέξεις του μαθήματος, διαδικτυακά: zoom.us/j/99352636232 (ΔεΤεΠα 12-2 – βιντεοσκοπούνται και δημοσιεύονται) – ή τηλεφωνικά στο 211.198.4488 ή 2311.18.0599 Meeting ID: 993 5263 6232 – ή One tap mobile: +302111984488,,99352636232# ή: +302311180599,,99352636232#
 • Περιγραφή (html) του Μαθήματος (Course Content in English) – Διαφάνειες (pdf)Παρουσίαση (mp4)
 • RISC-V Tutorial at the Hot Chips 2019 Symposium.
 • The European Processor Initiative (και μία σχετική ομιλία στο ΙΤΕ και άλλες ομιλίες)

  Ασκήσεις (Exercises) και σύντομες Σημειώσεις Διδασκαλίας (short Lecture Notes):

  Σελίδες και Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 16 June 2021 (23:00) by M. Katevenis.