Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Άνοιξη 2021
Μανόλης Κατεβαίνης
(CS-225: Computer Organization - Spring 2021 - M. Katevenis)

  • Διαλέξεις του μαθήματος, διαδικτυακά: zoom.us/j/99352636232 (ΔεΤεΠα 12-2 – βιντεοσκοπούνται και δημοσιεύονται) – ή τηλεφωνικά στο 211.198.4488 ή 2311.18.0599 Meeting ID: 993 5263 6232 – ή One tap mobile: +302111984488,,99352636232# ή: +302311180599,,99352636232#
  • Περιγραφή (html) του Μαθήματος (Course Content in English) – Διαφάνειες (pdf)Παρουσίαση (mp4)
  • RISC-V Tutorial at the Hot Chips 2019 Symposium.
  • The European Processor Initiative (και μία σχετική ομιλία στο ΙΤΕ και άλλες ομιλίες)

    Ασκήσεις (Exercises) και σύντομες Σημειώσεις Διδασκαλίας (short Lecture Notes):

    Σελίδες και Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


    © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 26 Feb. 2021 (14:30) by M. Katevenis.