Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Άνοιξη 2023
Μανόλης Κατεβαίνης
CS-225: Computer Organization – Spring 2023 – M. Katevenis – © copyright 2023 University of Crete, Greece.

Τα πιό Πρόσφατα (TO DO):

Φετινό Υλικό (Spring 2023) – Ασκήσεις (Exercises) και σύντομες Σημειώσεις Διδασκαλίας (short Lecture Notes):

→ Το υπόλοιπο αυτής της ιστοσελίδας είναι από το περυσινό και παλαιότερα εξάμηνα ←

Περυσινό Υλικό (Φθινόπωρο 2022 - Fall'22):

Θέματα Δύο Εξετάσεων – Αν'14, Αν'20:

Σελίδες και Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 5 Feb. 2023 by M. Katevenis.