Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Άνοιξη 2018
Μανόλης Κατεβαίνης
(CS-225: Computer Organization - Spring 2018 - M. Katevenis)
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 11: Δευτέρα, Τετάρτη, και Παρασκευή, 30/4 και 2-4 Μαΐου.
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 12: Δευτέρα, Τετάρτη, και Παρασκευή, 7-9-11 Μαΐου.
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 13: Δευτέρα 14/5 (όχι Τετάρτη 16/5, όχι Παρασκευή 18/5).

 • Ώρες Γραφείου του Διδάσκοντα (Μ. Κατεβαίνη), συνήθως: Δευτέρες-Τετάρτες-Παρασκευές 11:00 - 11:45 (ή και άλλες) – κατά προτίμηση μετά από ηλτά/τηλ επιβεβαίωσης, στο γραφείο Κ329, τηλ. 2810-39.3564.
 • Γιά όσους κατοικείτε μακρυά από το Ηράκλειο θα κάνουμε και φέτος κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε κάνει και προηγούμενες χρονιές (οι ημερομηνίες όμως είναι διαφορετικές φέτος): ειδικές ρυθμίσεις 2014.

  Ασκήσεις (Exercises) και σύντομες Σημειώσεις Διδασκαλίας (short Lecture Notes):

  Σελίδες και Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 14 May 2018 by M. Katevenis.