ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2018
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου
Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, ώρα 12:10 - 14:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο μάθημα μέχρι και την υλοποίηση του επεξεργαστή σε έναν (μακρύ) κύκλο ρολογιού. Βοηθήματα γιά μεγάλο μέρος αυτών (που όμως μπορεί και να μην καλύπτουν όλα όσα είπαμε στο μάθημα) αποτελούν τα εξής:
 • Ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και § 8.6 (κύκλωμα ελέγχου), και οι σελίδες του βιβλίου που αυτές γράφουν να διαβάσετε.

  Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

  Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:


  Up to the Home Page of CS-225
   
  © copyright University of Crete, Greece.
  last updated: 17 Mar. 2018, by M. Katevenis.