Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

Άνοιξη 2019
Μανόλης Κατεβαίνης
(CS-225: Computer Organization - Spring 2019 - M. Katevenis)
 • Μάθημα Επανάληψης: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 14:15 - 16:00, στο Αμφ.Σ.Ο.
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 13: Δευτέρα 13 Μαΐου μόνον (όχι την Τε. ούτε την Πα. 15-17/5).
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 12: Δευτέρα, Τετάρτη, και Παρασκευή, 6-8-10 Μαΐου 2019.
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 11: Δευτέρα και Τετάρτη 15-17 Απριλίου μόνον (όχι την Πα. 19/4).
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 10: Δευτέρα, Τετάρτη, και Παρασκευή, 8-10-12 Απριλίου 2019.
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 9: Δευτέρα και Τετάρτη 1-3 Απριλίου μόνον (όχι την Πα. 5/4).
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 8: Τετάρτη και Παρασκευή, 27-29 Μαρτίου (όχι την Δευτέρα 25η Μαρτίου).
 • Διαλέξεις Εβδομάδας 7: Δευτέρα, Τετάρτη, και Παρασκευή, 18-20-22 Μαρτίου 2019.
 • Εβδομάδα 6: μάθημα την Τετάρτη 13/3 και Επανάληψη την Παρασκευή 15 Μαρτίου (τίποτα την Καθαρή Δευτέρα 11/3).
 • Διαλέξεις Εβδομάδων 1 έως και 5: Δευτέρες, Τετάρτες, και Παρασκευές, 4-6-8, 11-13-15, 18-20-22 Φεβρουαρίου, 25/2-27/2-1/3, και 4-6-8 Μαρτίου 2019.

  Ασκήσεις (Exercises) και σύντομες Σημειώσεις Διδασκαλίας (short Lecture Notes):

  Σελίδες και Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών (Previous Years):


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 6 June 2019 by M. Katevenis.