Καλώς ήρθατε!

ΗΥ335a : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

ΓΕΝΙΚΑ

To μάθημα ΗΥ335, Δίκτυα Υπολογιστών, παρέχει μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών, των πρωτοκόλλων τους και των εφαρμογών τους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: επισκόπηση των δικτυακών αρχιτεκτονικών και εφαρμογών, των διεπαφών προγραμματισμού δικτύων (π.χ., sockets), αναλυτική εξέταση των επιπέδων της TCP/IP στοίβας, θεμάτων συμφόρησης, δρομολόγησης, και διαχείρισης δικτύων, διευθυνσιοδότησης, καθώς επίσης παρουσίαση σημαντικών δικτυακών πρωτοκόλλων (π.χ., DHCP, DNS, ΑRP). Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές ασκήσεις (π.χ., εποπτεία δικτύων και δικτυακές μετρήσεις, προγραμματιστική εργασία με έμφαση θέματα επικοινωνίας/δικτύου).

Προαπαιτούμενο: HY-118 (Διακριτά Μαθηματικά)

ECTS: 6

Διδακτικές Ώρες: 6

Λίστα: hy335a-list@csd.uoc.gr

Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη

Ωρες Γραφείου: Δευτερα 14.00-15.00 (Γραφείο Β315)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Δευτέρα, 12:00 - 14:00 Τετάρτη, 12:00 - 14:00 Παρασκευή, 12:00 - 14:00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Α.117
Βοηθοί μαθήματος:
Προτεινόμενα συγγράματα
  1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, (Ελληνική μετάφραση βασισμένη στη 2η έκδοση), J.F. Kurose and K.W. Ross, Publisher: M. Gkioyrdas, Year: 2003
  2. Computer Networks: A Systems Approach, third edition, by Larry Peterson and Bruce Davie
  3. TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols by W. Richard Stevens
Σημείωση: Οι διαλέξεις του μαθήματος έχουν συμεριλάβει ένα μεγάλο μέρος από τα slides που παρέχουν οι συγγραφείς του 1ου βιβλίου (J.F. Kurose and K.W. Ross).
Κανονισμός μαθήματος
  • Για οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποια προθεσμία θα ενημερωθείτε μέσω της λίστας του μαθήματος ή/και μέσω της σελίδας του μαθήματος.
  • Η οποιαδήποτε αντιγραφή θα οδηγήσει σε άμεση αποτυχία στο μάθημα.
  • Απαγορεύεται η χρήση laptop ή κινητού τηλεφώνου εντός της τάξης.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός της τάξης.
Τελική βαθμολογία

ΒΑΘΜΟΣ = 25%*ΜΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ + 25%*PROJECT + max(10%*ΠΡΟΟΔΟΣ + 40%*ΤΕΛΙΚΟ, 50%*ΤΕΛΙΚΟ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Αρ. φροντιστηρίου Ημερομηνία Τίτλος Υλικό
1 --/-- Εισαγωγή στη χρήση του εργαλείου Wireshark

Slides

Old Slides

Tools setup instructions

2 --/-- Estimation of delays (propagation, transmission), statistical analysis of measurements

Slides

3 --/-- Socket programming

Slides

4 --/-- Application layer

Slides

5 --/-- TCP theory

Slides

TCP Example

UDP Example

6 --/-- Network layer

Slides
Old Slides
Network Layer Tutorial

7 --/-- Link layer

EDC and MAC protocols
ARP, Ethernet, Switches

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τρόπος παράδοσης ασκήσεων

Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνεται στέλνοντας e-mail στον βοηθό που έκανε το αντίστοιχο φροντιστήριο και κοινοποιώντας το (cc) στο hy335a@csd.uoc.gr. Επιπλέον, το θέμα του e-mail θα πρέπει να ξεκινάει με "[HY-335a] assignment X", όπου Χ ο αριθμός της άσκησης.

PROJECT

Εκφώνηση Project 2023 Α Φάση ΕΔΩ
Deadline: 10/12/2023

Εκφώνηση Project 2023 Β Φάση ΕΔΩ
Deadline: 26/1/2024

Σημείωση: Ευχαριστούμε το φοιτητή Παναγιώτη Λιονάκη, που βοήθησε στη μετάφραση της σελίδας.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Web pages on computer networks courses

Introduction to Communication Networks: Undergraduate- and Graduate-level courses from other Universities

 

Προσκεκλημένες Ομιλίες:

The Internet - by Reda Haddad, PhD, Distinguished Engineer at Cisco

 

Undergradute courses:

http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee122/archives.html

http://www-2.cs.cmu.edu/~srini/15-441/S05/

http://www.cs.duke.edu/~chase/ocps214/

http://www-net.cs.umass.edu/cmpsci_591_453/schedule.htm

Graduate courses:

http://nms.lcs.mit.edu/6.896-f98/

http://www.cs.umd.edu/class/spring2007/cmsc711/

 

Maps

Wireless Networks (screenshots):

http://www.wigle.net/gps/gps/main/screenshots/

Wired/wireless:

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/wireless.html

 

Traceroute

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/routes.html

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/visualroute_large.png

 

Asynchronous serial communication

http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_start-stop

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Rs232_oscilloscope_trace.jpg

 

Tutorial on key ideas in Networking

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~wlr/Tutorials/nets.htm

 

Survey papers on the Internet

D. D. Clark, "The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols", ACM SIGCOMM Conference, (August 1988). [link]

Subharthi Paul, Jianli Pan, and Raj Jain, "Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey", WUSTLTechnical Report, 2009-69, October 2, 2009, 59 pp. [link]