Διδάσκουσα : Μαρία Παπαδοπούλη

Σκοπός μαθήματος :To μάθημα ΗΥ335, Δίκτυα Υπολογιστών, παρέχει μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών, των πρωτοκόλλων τους και των εφαρμογών τους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: επισκόπηση των δικτυακών αρχιτεκτονικών και εφαρμογών, των διεπαφών προγραμματισμού δικτύων (π.χ., sockets), αναλυτική εξέταση των επιπέδων της TCP/IP στοίβας, θεμάτων συμφόρησης, δρομολόγησης, και διαχείρισης δικτύων, διευθυνσιοδότησης, καθώς επίσης παρουσίαση σημαντικών δικτυακών πρωτοκόλλων (π.χ., DHCP, DNS, ΑRP). Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές ασκήσεις (π.χ., εποπτεία δικτύων και δικτυακές μετρήσεις, προγραμματιστική εργασία με έμφαση θέματα επικοινωνίας/δικτύου).

Οι στόχοι μας είναι:

  • Κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στα δίκτυα
  • Χρήση και πειραματισμός με τα δίκτυα