Πρόγραμμα μαθήματος

Διάλεξη 1
Εισαγωγή hello.c
Διάλεξη 2
Αλγόριθμοι και Προγράμματα max.c
Διάλεξη 3
Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Άσκηση 1
Παράδοση άσκησης 1: 11 Οκτ., 23:59.
Διάλεξη 4
Εντολές Ελέγχου Ροής if.c switch.c cond.c
UNIX
Σύντομη εισαγωγή στο UNIX Μέρος 2  
Διάλεξη 5
Εντολές Επανάληψης while.c whilescan.c count-digits.c
Διάλεξη 6
Συναρτήσεις
Φροντιστήριο
   
Διάλεξη 7
Συναρτήσεις και μεταβλητές callbyvalue.c
Διάλεξη 8
Πίνακες array.c
Διάλεξη 9
Αλφαριθμητικά histogram.c
Διάλεξη 10
Πολυδιάστατοι πίνακες
Φροντιστήριο
   
Διάλεξη 11
Δείκτες, part I constptr.c
Διάλεξη 12
Δείκτες, part II cards.c
Επανάληψη
   
Πρόοδος
7 Νοεμβρίου
13:00  
Διάλεξη 13
Δυναμική Διαχείριση Μνήμης malloc.c mymalloc.c 2dalloc.c strarray.c
Διάλεξη 14
Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 4
Tests Άσκησης 4
Παράδοση άσκησης 4: 04 Δεκ., 23:59.
Διάλεξη 15
Αναδρομή fib.c hanoi.c mutual.c power.c
Διάλεξη 16-17
Ταξινόμηση και Αναζήτηση mergesort.c qsort.c
Διάλεξη 18
Δομές (structs)  
Διάλεξη 20
Αναδρομικές Δομές  
Διάλεξη 21
Απλά Συνδεδεμένες Λίστες
Διάλεξη 22
Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες  
Διάλεξη 23
Άλλα Χαρακτηριστικά της C Άσκηση 5
Test files
Παράδοση άσκησης 5: 23 Δεκ., 23:59.
Άσκηση 6
Παράδοση άσκησης 6: 10 Ιαν., 23:59.
Τελικό Διαγώνισμα
11 Ιαν.