Ώρες γραφείου βοηθών μαθήματος

Ημέρα Ώρα Όνομα Email Αίθουσα
Δευτέρα 14:00 - 15:00 Παύλος Ζιώτας pziotas@csd.uoc.gr K316
Δευτέρα 15:00 - 16:00 Κων/νος Ελευθερίου csdp1279@csd.uoc.gr K316
Τρίτη 13:00 - 14:00 Αλέξανδρος Αντωνακάκης csd4802@csd.uoc.gr K316
Τετάρτη 10:00 - 11:00 Ιάκωβος Κολοκάσης kolokasis@csd.uoc.gr K316
Τετάρτη 12:00 - 13:00 Μαρία Χαραλάμπους csdp1241@csd.uoc.gr K316
Πέμπτη 14:00 - 15:00 Ιωάννης Μελιδόνης csdp1322@csd.uoc.gr K316
Πέμπτη 15:00 - 16:00 Ορφέας Χατζηπαναγιώτης csd4366@csd.uoc.gr K316
Παρασκευή 10:00 - 11:00 Alexander Shevtsov csdp1134@csd.uoc.gr K316