Κείμενα θέσεων για την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γιώργος Τζιρίτας

Υποψηφιότητα Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης
Μάιος 2011

Προγραμματικό κείμενο για τις Πρυτανικές Εκλογές 2011

Δήλωση νεοεκλεγείσας πρυτανικής αρχής και αναλυτικά αποτελέσματα

Υποψηφιότητα Κοσμήτορα Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Μάιος 2008)

Άρθρα

Παρεμβάσεις