1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών,
την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-3 Ιουλίου 2019, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμη Η/Υ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

1-3 Ιουλίου 2019, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πρόγραμμα Σπουδών  

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το 1984, όντας χρονολογικά το δεύτερο Τμήμα Επιστήμης Yπολογιστών / Πληροφορικής στην Ελλάδα. Στα τριάντα δύο (32) χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, ακολουθώντας κυρίως το υπόδειγμα Aμερικανικών και Eυρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ.

Καλύπτει εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. Παράλληλα, δίνεται ισόρροπη έμφαση στη διδασκαλία της αυστηρής επιστημονικής μεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας μηχανικού μέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την εκπαίδευση και την έρευνα.

Σπουδές  

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρουν ένα πλήθος δυνατοτήτων, ευκαιριών, και πλεονεκτημάτων. Ένα πλεονέκτημα του Τμήματος είναι το υψηλό επίπεδο του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού. Το Τμήμα έδωσε από την πρώτη στιγμή και δίνει πάντα πρωταρχική σημασία στην επιλογή των μελών ΔΕΠ εκτιμώντας συνολικά το διδακτικό, ερευνητικό, και άλλο έργο τους, και το κύρος τους σε διεθνές επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές και δυναμικό Τμήμα, με πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών συνεργασιών και με υψηλό κύρος, σε Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αδιαμφισβήτητα, το κύρος του Τμήματος αντανακλά ευθέως και στο κύρος των αποφοίτων του.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η στενή συνεργασία του με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ). Το ΙΤΕ, ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, έχει σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης στη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα. Η συνεργασία αυτή, δημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για έρευνα και εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής παρέχει υποτροφίες σε μεταπτ/κούς και προπτ/κούς φοιτητές του Τμήματος. Το Τμήμα, μαζί με το ΙΠ-ΙΤΕ, έχουν συνεργασίες με πολλές δεκάδες εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν 1 ή 2 εξάμηνα των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (πρόγραμμα Σωκράτης – ERASMUS), ή να έρθουν σε επαφή και να έχουν συστάσεις ανάλογες των προσόντων τους για συνέχιση των σπουδών τους ή για εργασία στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εταιρείες. Όσον αφορά την εργασία μετά την αποφοίτηση, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τα στελέχη του ΙΠ-ΙΤΕ δέχονται ένα πλήθος αιτημάτων από εταιρείες (της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού) που αναζητούν συστάσεις για καλούς αποφοίτους του Τμήματος με σκοπό να τους προσλάβουν άμεσα.

Όσον αφορά πιθανή συνέχιση των σπουδών, η ύπαρξη οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα, με πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και με παροχή υποτροφιών, εκτός από το προφανές όφελος για τους ίδιους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, συντελεί στη διατήρηση του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμισμού του Τμήματος, με προφανή αντίκτυπο και στο επίπεδο των βασικών (προπτυχιακών) σπουδών. Απόφοιτοι του Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Μεταξύ των άλλων Πανεπιστημίων που δέχονται συστηματικά τους αρίστους των αποφοίτων του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές συγκαταλέγονται και τα κορυφαία διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια στην Επιστήμη Υπολογιστών (π.χ., Berkeley, Stanford, MIT, CMU, Wisconsin, κ.λ.π).

Διακρίσεις  

Σήμερα, η σημαντική συνεισφορά του Τμήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογία των υπολογιστών είναι πλέον αναγνωρισμένη με εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που η ποιότητα του είναι καταξιωμένη διεθνώς. Για παράδειγμα, Στις 17 Οκτωβρίου 2017 ο Times Higher Education (THE), ένας από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης Πανεπιστημίων, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας νέας κατάταξης που αφορά σε επιμέρους επιστημονικά πεδία των Πανεπιστημίων που μετέχουν σε αυτόν.  Για το πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science) στη λίστα των 300 κορυφαίων τμημάτων του κόσμου περιλαμβάνεται ένα μόνο Ελληνικό τμήμα, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έτσι, το Τμήμα θεωρείται πλέον από τα κορυφαία Τμήματα σε θέματα επιστήμης υπολογιστών στην χώρα. Με βάση μια πρόσφατη μελέτη του έργου των Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Επιστήμης Υπολογιστών της χώρας με βάση βιβλιογραφικούς δείκτες[1], το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών κατετάγη πρώτο ανάμεσα σε όλα τα Τμήματα.


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση με υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Οργανώνει επίσης προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και θερινά σχολεία σε εξειδικευμένα αντικείμενα για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών περιλαμβάνει σήμερα τα εξής Τμήματα:

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από την ίδρυσή του προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη της έρευνας σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τα 16 Τμήματά του. Σήμερα παράγεται νέα γνώση και τεχνολογική καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών.

Ζωή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Π.Κ. εκτός από την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο πόλεων που το φιλοξενούν, δηλαδή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Οι πολιτιστικές οµάδες στο Ηράκλειο στεγάζονται στο χώρο του Φοιτητικού Κέντρου (ΦΚ) στις Βούτες. Στους χώρους του ΦΚ οργανώνονται τα µαθήµατα, οι συναντήσεις και οι πρόβες των περισσότερων οµάδων. Στο ΦΚ λειτουργεί το στούντιο της Μουσικής οµάδας, σκοτεινός θάλαµος της Φωτογραφικής οµάδας, φοιτητικό στέκι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία χορευτικής, κινηµατογραφικής, uoc radio, γραφείο οµάδας καλλιέργειας «τα Ζιζάνια», γραφείο εθελοντικής αιµοδοσίας, γραφείο χορωδίας και γραφείο ζωγραφικής οµάδας. Παράλληλα στο αµφιθέατρο, "Μαρία Μανασσάκη" φιλοξενούνται παραστάσεις θεάτρου, χορού και διάφορες εκδηλώσεις από φορείς και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης, πολλές από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις των πολιτιστικών οµάδων των φοιτητών Ηρακλείου πραγµατοποιούνται σε χώρους της πόλης του Ηρακλείου, όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο Θεατρικός Σταθµός, τα ενετικά τείχη και άλλα.

Φοιτητική Μέριμνα  

Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστηρίζουν και προωθούν δράσεις στήριξης των φοιτητών, καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη τους.