1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών,
την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-3 Ιουλίου 2019, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμη Η/Υ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

1-3 Ιουλίου 2019, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φωτογραφίες από το Θερινό Σχολείο