1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών,
την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επιστήμη Η/Υ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Παροχές

Τι παρέχει το Θερινό Σχολείο

  • Διαλέξεις και εργαστήρια σε προσεκτικά επιλεγμένα θέματα των επιστημονικών τομέων που προαναφέρθηκαν.
  • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.
  • Επαφή και συζήτηση με φοιτητές/ήτριες, ερευνητές/ήτριες και μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων αυτών.
  • Καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ενημέρωση για τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
  • Διανομή ενημερωτικού υλικού για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τις σπουδές σε Τμήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και άλλων Θετικών Επιστημών.
  • Ξενάγηση των συμμετεχουσών στα εργαστήρια (και στους χώρους) Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου.
  • Συμμετοχή στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας και τις κοινωνικές εκδηλώσεις του σχολείου.
  • Χυμοί και σνάκ κατά τη διάρκεια των διαλειμάτων.

 

Το Θερινό Σχολείο δεν καλύπτει έξοδα διαμονής στις συμμετέχουσες. Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του/της μαθητή/τριας δεν βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, ο ίδιος/α ο/η μαθητής/τρια και ο/η κηδεμόνας του είναι υπεύθυνος να βρει κάποιον τόπο διαμονής για τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου.