1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών,
την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επιστήμη Η/Υ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες:

Για περαιτέρω επικοινωνία, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
wistem2019@csd.uoc.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Eιρήνη Καλαϊτζάκη, Γραμματέας Προέδρου
Τηλ.: +30 2810393505 • Fax: +30 2810393501
Email: rena@csd.uoc.gr