Προσωπικές πληροφορίες

Επαγγελματικές θέσεις

Διδακτικό έργο

Επίβλεψη διατριβών

Ερευνητικό έργο

Δημοσιεύσεις

Επιδείξεις

Εκπαιδευτικά θέματα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και χρηματοδοτήσεις έργων

Αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων, Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο, Υπολογιστική Οραση,
Αναγνώριση Προτύπων, Τηλεπικοινωνίες με Εικόνες και Βίντεο, Πολυμέσα

Εργα έρευνας και ανάπτυξης

 • MANADIX (Human Capital and Mobility, 1993 - 1996)
  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνητικών Εργαστηρίων σε θέματα Ανάλυσης της Κίνησης σε Ακολουθίες Εικόνων
  ( Motion analysis for advanced image communication systems).
  Στο Δίκτυο μετείχαν τόσο εργαστήρια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιγραφή και εταίροι),
  όσο και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (περιγραφή και εταίροι).
 • Υπολογιστική όραση της κίνησης και της μορφής στο επίπεδο και στο χώρο (ΠΕΝΕΔ, 1996-1997)
  Αντιμετωπίσθηκαν θέματα ανίχνευσης της κίνησης, εντοπισμού κινούμενων αντικειμένων, εκτίμησης ενός πυκνού δισδιάστατου πεδίου ταχυτήτων, τμηματοποίησης με βάση την κίνηση, και προσδιορισμού της τρισδιάστατης κίνησης. Μελετήθηκαν θέματα εκτίμησης πεδίων ταχυτήτων και βαθών και κατασκευής ενδιάμεσων όψεων.
 • DiVAN Distributed audiovisual archives Network (ESPRIT, 1997-2000)
  Δημιουργία ενός κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του οπτικοακουστικού υλικού τηλεοπτικών αρχείων. Συμβολή στην εξαγωγή μιας συνοπτικής περιγραφής του οπτικού περιεχομένου. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων για τη χρονική και χωρική τμηματοποίηση του βίντεο, για την περιληπτική περιγραφή με καρέ-κλειδιά, για την εξαγωγή χρωματικών χαρακτηριστικών, και για την ανίχνευση προσώπων και κειμένου.
  Σχετικές δημοσιεύσεις:
 • NEMESIS, New Multimedia Services using Analysis Synthesis (ESPRIT, 1998-2000)
  Δημιουργία ενός περιβάλλοντος χειρισμού εικόνων και βίντεο για παραγωγή πολυμεσικών παρουσιάσεων. Συμβολή στην ανάπτυξη αλγορίθμων τμηματοποίησης με το χρώμα και πλήρωσης περιοχών που αποκαλύπτονται λόγω επεξεργασίας.
 • PISTE Personalised, Immersive Sports TV Experience (IST, 2000-2002)
  Κατασκευή ενός συστήματος για τη δημιουργία, τη μετάδοση και τη λήψη εμπλουτισμένων παρουσιάσεων για αθλητικά συμβάντα. Συμμετοχή στη στατική τμηματοποίηση, στην παρακολούθηση της κίνησης αθλητών και αντικειμένων, και στην κατασκευή πανοραμικών όψεων.
 • ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΕΠΕΤ, 1999-2001)
  Ανάπτυξη ενός συστήματος ανάκτησης οπτικοακουστικού υλικού. Συμβολή στην εξαγωγή χαρακτηριστικών ήχου, εικόνων και βίντεο για την περιγραφή του περιεχομένου.
  Σχετική δημοσίευση:
  C. Panagiotakis and G. Tziritas, A speech/music discriminator based on RMS and zero-crossings,
  IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 7, No. 1, Feb. 2005.
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την υλοποίηση του προτύπου MPEG-4 (ΠΕΝΕΔ, 2000-2001)
  για την κωδικοποίηση εικόνων και ακολουθιών εικόνων σε συστήματα πολυμέσων. Συμβολή στην τμηματοποίηση κινούμενων και ακίνητων εικόνων, και στην ανίχνευση και αναγνώριση προσώπων.
  Σχετική δημοσίευση:
  P. Daras, I. Kompatsiaris, I. Grinias, G. Akrivas, G. Tziritas, S. Kollias, and M. Strintzis,
  MPEG-4 Authoring Tool using Moving Object Segmentation and Tracking in Video Shots,
  EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2003, No. 9, pp. 861-877, Aug. 2003.
 • DHX, Digital Artistic and Ecological Heritage Exchange (IST, 2002-2004)
  Τηλεπαρουσίαση πολιτιστικής κληρονομιάς και μουσειακών εκθεμάτων φυσικής ιστορίας μέσω εικονοποιημένων συνθέσεων. Συμβολή στη δημιουργία του εικονοποιημένου εκθεσιακού χώρου με χρήση μεθόδων υπολογιστικής όρασης.
  Σχετικές δημοσιεύσεις:
 • Ανάλυση συνόλων δεδομένων εικόνων για την εικονική αναπαράσταση στον τρισδιάστατο χώρο και για τη συνθετική κίνηση χαρακτήρων (ΠΕΝΕΔ, 2004-08)