Προσωπικές πληροφορίες

Επαγγελματικές θέσεις

Διδακτικό έργο

Επίβλεψη διατριβών

Ερευνητικό έργο

Δημοσιεύσεις

Επιδείξεις

Εκπαιδευτικά θέματα

Γιώργος Τζιρίτας


Διπλώματα και επαγγελματική αναγνώριση

 • Διδακτορικό του Κράτους (Doctorat d'Etat), Institut National Polytechnique de Grenoble, Γαλλία, Μάιος 1985.
 • Διδακτορικό Μηχανικού (Doctorat d'Ingénieur), Institut National Polytechnique de Grenoble, Γαλλία, Φεβρουάριος 1981.
  Υπότροφος του Γαλλικού Κράτους
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.), Institut National Polytechnique de Grenoble, Γαλλία, Ιούλιος 1978.
  Υπότροφος του Γαλλικού Κράτους
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 1977.
  Σειρά εισαγωγής 4ος επί 110 εισαχθέντων
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Journal of Visual Communication and Image Representation (1996-98).
 • Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, Ministère de l'éducation nationale, France, 2007.
 • Μέλος : Senior Member του IEEE.
 • Μέλος : Technical Chamber of Greece.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Ιαν. 2003 - ... : Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Σεπτ. 1992 - Δεκ. 2002 : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Φεβ. 1987 - Αυγ. 1992 : Ερευνητής, Laboratoira des Signaux et Systèmes,
  Centre National de la Recherche Scientifique, Γαλλία.
 • Σεπτ. 1985 - Ιαν. 1987 : Ερευνητής, Robovis project, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, Γαλλία.
 • Οκτ. 1982 - Αυγ. 1985 : Ερευνητής, Centre d'Etudes des Phénomènes Aléatoires et Géophysiques, Centre National de la Recherche Scientifique, Γαλλία.
 • Δεκ. 1981 - Σεπτ. 1982 : Επίκουρος Καθηγητής, Institut National Polytechnique de Grenoble, Γαλλία

Διοικητικές θέσεις

 • Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (2002-04)
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (1999-2003)
 • Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993-99 και 2005-08)