open menu
Επικοινωνία
Απονεμηθέντα ΜΔΕ - ΔΔ
A+
A-

Μεταπτυχιακά  | ΔιδακτορικάΑπονεμηθέντα ΜΔΕ

A/A Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Ημ. απονομής
748 Βαρδουλάκης Μιχαήλ Α. Μπίλας Αποδοτική Αντιγραφή Ευρετηρίων για Συστήματα Μόνιμης Αποθήκευσης Ζευγαριών Κλειδιού-Τιμής Βασισμένα σε LSM 2021
747 Στεφανίδη Ζηνοβία Γ. Παπαγιαννάκης Βελτιστοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, Προσαρμοστικών Διεπαφών Χρήστη που λαμβάνουν υπόψιν το Πλαίσιο Χρήσης, για επαυξημένη Επίγνωση της Κατάστασης 2021
746 Χατζηβασιλείου Αντώνιος Ξ. Δημητρόπουλος P4Debugger: Παρακολούθηση αλλαγών δικτύου χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες κεφαλίδες και καταγραφή πινάκων 2021
745 Κατσαράκης Αλέξανδρος Α. Σαββίδης Περιβάλλον Ανάπτυξης Παιχνιδιών για Μάθηση με Μηχανισμούς Άμεσου Προγραμματισμού και Κίνησης στο Χρόνο 2021
744 Δουλγεράκη Μαρία Κ. Στεφανίδης Ένας φιλικός προς το χρήστη επεξεργαστής σχολιασμών για τη χωρική σήμανση τρισδιάστατων μοντέλων 2021
743 Κατεβαίνης-Μπίτζος Γεώργιος Α. Μπίλας Ιεραρχικά και Κοινού Εύρους Διευθύνσεων MPI Collectives, για Multi/Many-Core Επεξεργαστές 2021
742 Φανουράκης Νικόλαος Β. Χριστοφίδης Μέθοδοι Διανυμαστικής Αναπαράστασης Γράφων Γνώσης για Αντιστοίχιση Οντοτήτων 2021
741 Τοτόμης Σωτήριος Μ. Κατεβαίνης Design and Implementation of Cache Coherence Engines for RISC-V Systems 2021
740 Καράμπελας Απόστολος -Παράσχος Π. Πρατικάκης Developing an isolated in-browser platform for security applications against malicious browser extensions 2021
739 Αρακαδάκης Κωνσταντίνος Ξ. Δημητρόπουλος Multiplatform incremental OTAP strategy for resource-constrained IoT devices 2021
738 Λυδάκης Γεώργιος Α. Αργυρός Εκμετάλλευση αυτόματης επισημείωσης δεδομένων για εκπαίδευση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων και εφαρμογή στην κατηγοριοποίηση χειρομορφών 2021
737 Ξανθάκης Γεώργιος Α. Μπίλας Ισορροπώντας το κόστος της ανάκτησης χώρου και του αυξημένου I/O σε συστήματα κλειδιού-τιμής βασισμένα στο LSM δέντρο με την υβριδική τοποθέτηση ζευγαριών κλειδιού-τιμής 2021
736 Γιορταμής Εμμανουήλ Π. Πρατικάκης Ελαστική διανομή πόρων για εφαρμογή στατικής ανάλυσης κτιρίων 2021
735 Ρηγάκη Αναστασία Κ. Στεφανίδης Πρόγραμμα επεξεργασίας MotiVo Ένας καλλιτεχνικός οπτικοποιητής ανθρώπινης κίνησης 2021
734 Μπαριτάκης Παύλος Δ. Πλεξουσάκης Διαλειτουργικότητα σε αποθήκες μεγάλου όγκου μετεωρολογικών και χωρικών δεδομένων 2021
733 Δρακωνάκης Γεώργιος Π. Τσακαλίδης Χαρτογράφηση Πλημμύρας μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 2021
732 Λιναρίτης Δημήτριος Α. Σαββίδης Οπτικός Προγραμματισμός για Έξυπνες Συσκευές: Γεννήτρια Διεπαφής Χρήστη, Προσομοιωτής και Χρόνος Εκτέλεσης 2021
731 Σαββάκη Κρυσταλία Α. Σαββίδης Εξαγωγή της Αρχιτεκτονικής Λογισμικού από τον Πηγαίο Κώδικα 2021
730 Ντούλας Μάριος Α. Σαββίδης Βελτιωμένο IntelliSense με Μεταφορείς Τύπων 2021
729 Λεβέντης Χριστόφορος Π. Πρατικάκης GPU-streaming analytics 2021
728 Αγιομαυρίτη Άρτεμις- Αικατερίνη Π. Τραχανιάς Βελτιστοποίηση της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από ιμάντες 2021
727 Μαστοράκης Ιάσων Μ. Κατεβαίνης Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Κλιμακώσιμης Μονάδας Διαχείρισης Μνήμης Εισόδου-Εξόδου για Αρχιτεκτονικές RISC-V 2021
726 Αναγνώπουλος Γεώργιος Π. Πρατικάκης ΑΤΛΑΣ: Αυτοματοποιημένη κλιμάκωση μη-ασφαλών συστημάτων σε Aξιόπιστα Περιβάλλοντα Eκτέλεσης 2021
725 Σαββόπουλος Αλέξανδρος Π. Πρατικάκης SecurityAuditor: Ένα XDriver Εργαλείο Προσανατολισμένο στην Ασφάλεια για την Αξιολόγηση των Security Header Policies 2021
724 Μουστάκας Σεραφείμ Ε. Μαρκάτος This Greedy Piggy Went to the Ad Market: Stealing Users' (Input) Data using Mobile Sensors 2021
723 Χανιωτάκης Ευάγγελος Δ. Πλεξουσάκης Μια Επεκτάσιμη Πλατφόρμα Επιστήμης Δεδομένων, βασισμένη σε Τεχνολογίες Ανοιχτού Κώδικα με Εφαρμογή Προγνωστικής Ανάλυσης για τη νόσο του Συνδρόμου Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας 2021
722 Νίκας Χρήστος Ι. Τζίτζικας Αναζήτηση μέσω Λέξεων-Κλειδιών με Πολλαπλές Διαδραστικές Προβολές και Απάντηση Ερωτήσεων επί Συνόλων Δεδομένων RDF 2021
721 Μποφίλη- Αρβανίτη Ιωάννα- Μαρία Κ. Μαγκούτης Διερεύνηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με χρήση κατανεμημένων συστημάτων επεξεργασίας ροών 2021
720 Καρνίκης Δημήτριος Π. Πρατικάκης LuaGuardia: Ένα σύστημα εκτέλεσης κρίσιμου κώδικα για Περιβάλλοντα Ασφαλούς Εκτέλεσης 2021
719 Μανώλη Κωνσταντίνα Κ. Στεφανίδης AmIChef: Υποστήριξη της μαγειρικής διαδικασίας στο περιβάλλον της Έξυπνης Κουζίνας 2021
718 Αραμπατζής Δημήτριος Κ. Στεφανίδης Wizard of AmI: Ένα σύστημα για σχεδίαση και εκτέλεση διαδραστικών πρωτοτύπων σε ευφυή περιβάλλοντα 2021
717 Μπεκιάρης Ηρακλής Κ. Στεφανίδης GRETA: Έλεγχος και Διαχείριση Ευφυών Θερμοκηπίων μέσω Τεχνολογιών του Διαδικτύου και Επαυξημένης Πραγματικότητας 2021
716 Κολοκάσης Ιάκωβος Π. Πρατικάκης Tera Cache: Αποτελεσματική αποθήκευση ενδιάμεσων δεδομένων στο SPARK σε συσκευές γρήγορης αποθήκευσης 2021
715 Μπακαγιάννης Λεωνίδας Ι. Στυλιανού Περί της χρήσης Νευρωνικών Δικτύων για Βελτίωση Σήματος Φωνής και της διαστολής σε ένα περιβάλλον Παραγωγικού Αντιπαραθετικού Δικτύου 2021
714 Ασβεστοπούλου Θωμαίς M. Παπαδοπούλη Ανάλυση των μοτίβων δραστηριότητας στις εστιακές επιληπτικές κρίσεις χρησιμοποιώντας το 4-ΑΡ μοντέλο 2021
713 Ξανθόπουλος Ιορδάνης Ι. Τσαμαρδίνος Μια ποιοτική, ποσοτική και επικεντρωμένη στον χρήστη μεθοδολογία αξιολόγησης συστημάτων αυτοματοποιημένης μηχανικής μάθησης 2020
712 Μυρτάκης Νικόλαος Β. Χριστοφίδης Ερμηνεύοντας ανωμαλίες σε δεδομένα: από περιγραφικές σε προβλεπτικές εξηγήσεις 2020
711 Μαγειρόπουλος Ευάγγελος Μ. Κατεβαίνης Υλοποίηση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων σε ομάδες διασυνδεδεμένων FPGAs χρησιμοποιώντας το VivadoHLS 2020
710 Κέντρος Μιχαήλ Γ. Παπαγιανννάκης Ένας αλγόριθμος αναλυτικών στοιχείων για αξιολόγηση της απόδοσης εκμάθησης στην εικονική πραγματικότητα 2020
709 Καραγιαννάκη Ιουλία Ι. Τσαμαρδίνος Μαθαίνοντας βιολογικά ερμηνεύσιμες κρυφές αναπαραστάσεις από δεδομένα γονιδιακών εκφράσεων 2020
708 Καρδουλάκης Νικόλαος Δ. Πλεξουσάκης HInT: υβριδική και αυξητική ανακάλυψη τύπων για μεγάλα RDF δεδομένα 2020
707 Ψαρουλάκης Κωνσταντίνος Π. Τσακαλίδης Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό ανθρωπογενούς δραστηριότητας από ηχογραφήσεις σε προστατευόμενες περιοχές 2020
706 Καλαεντζής Γεώργιος- Σάββας Α. Μπίλας Ενσωμάτωση συστημάτων κλειδιού-τιμής σε υπηρεσίες αντικειμένων και βάσεων δεδομένων 2020
705 Γιακουμάκης Ιωάννης Π. Πρατικάκης (συνεπ. Σ. Ιωαννίδης) Αποδοτικός καταμερισμός πολλαπλών παράλληλα εκτελούμενων εφαρμογών επεξεργασίας πακέτων του διαδικτύου χρησιμοποιώντας ετερογενείς συσκευές 2020
704 Γερονικολάκης Ευστράτιος Γ. Παπαγιανννάκης Ένα σχεδιαστικό πρότυπο εφαρμογών για διαλειτουργικότητα σε όλο το φάσμα εκτεταμένης πραγματικότητας 2020
703 Τσολάκου Ελένη Κ. Στεφανίδης HypnOS: Ένα σύστημα παρακολούθησης και συμβουλευτικής ύπνου για την Έξυπνη Κατοικία 2020
702 Τσιατσιάνας Ευάγγελος Α. Σαββίδης Αντίστροφη Εκσφαλμάτωση Κατά την Εκτέλεση στον LLDB 2020
701 Ταβουλάρης Νικόλαος Π. Τραχανιάς Ταυτόχρονος Προσδιορισμός της Πόζας και Χαρτογράφηση για Ανθρωποειδή Ρομπότ με χρηση Πυκνών Τεχνικών 2020
700 Στεφανίδη Ευρώπη Γ. Παπαγιανννάκης Μια Προσέγγιση για τη Δημιουργία, Οπτικοποίηση και Εκπαίδευση Διεργασιών Παραδοσιακών Τεχνών, χρησιμοποιώντας Ανθρώπινη Κίνηση, Εικονικούς Ανθρώπους, Μηχανήματα και Εργαλεία 2020
699 Πουτούρης Ευάγγελος Κ. Στεφανίδης FLUID: Μια Βιβλιοθήκη Ανάπτυξης Προσαρμόσιμων Εφαρμογών για Διαδραστικές Επιφάνειες 2020
698 Παρασύρης Γεώργιος Ε. Μαρκάτος Εφαρμογή Για Κινητές Συσκευές Με Σκοπό Την Προσφορά Επιλεγμένου Περιεχομένου Και Εκτός-Σύνδεσης Εμπειρία Χρήστη σε Φοιτητές 2020
697 Νικητάκης Γεώργιος Κ. Στεφανίδης CognitOS Classboard: ένα πολυτροπικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης για την επαύξηση του διαδραστικού πίνακα της Έξυπνης Τάξης 2020
696 Μπουντρογιάννης Κωνσταντίνος Π. Τσακαλίδης Συμβολικές αναπαραστάσεις βάσει δεδομένων για ανάλυση χρονοσειρών σε υψηλό επίπεδο 2020
695 Μπίζα Κωνσταντίνα Ι. Τσαμαρδίνος Ρύθμιση Αλγορίθμων Αιτιακής Ανακάλυψης 2020
694 Μιχελάκης Ανδρέας Κ. Στεφανίδης ΑΚΟΥΣΜΑ: Ένας ευφυής μηχανισμός για την παροχή εξατομικευμένης ηχητικής ανάδρασης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2020
693 Καστανάκης Σάββας Ξ. Δημητρόπουλος Αξιολόγηση των Δικτυο-γνωστικών Συστημάτων Συστάσεων σε Ρεαλιστικά Σενάρια 2020
692 Παπαβασιλείου Ηλίας Π. Φατούρου Ταυτόχρονα Προσπελάσιμες Υλοποιήσεις Δυαδικών Δένδρων Αναζήτησης που υποστηρίζουν Επερωτήσεις Εύρους Τιμών 2019
691 Καρβούνας Γεώργιος Α. Αργυρός PerLNet: Εντοπισμός Πολλαπλών Περιοδικών Δραστηριοτήτων σε Πραγματικά Βίντεο με Χρήση Τεχνικών Μάθησης 2019
690 Κιοστεράκης Χαρίδημος Μ. Κατεβαίνης Αποδοτικές Υλοποιήσεις Ατομικών Στιγμιοτύπων Κοινόχρηστης Μνήμης 2020
689 Γιαουρτάς Μιχαήλ Μ. Κατεβαίνης Εξερεύνηση Αρχιτεκτονικών Προγραμματιζόμενης Λογικής για Αποδοτική Επιτάχυνση Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων 2020
688 Πορφυράκης Εμμανουήλ -Ούλωφ Α. Αργυρός 3Δ Παρακολούθηση του Ανθρώπινου Χεριού με Χρήση Πιθανοτικής Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών για τη Μοντελοποίηση της Δραστηριότητάς του 2019
687 Νταγιαντά Αναστασία Κ. Στεφανίδης CognitOS: Ενοποιημένο περιβάλλον προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών εφαρμογών που στοχεύουν στη διατήρηση της προσοχής των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 2019
686 Συκιανάκη Ειρήνη Κ. Στεφανίδης CaLmi: Διαχείριση του στρες μέσα στην 'Έξυπνη Κατοικία 2019
685 Τοψής Γεώργιος Κ. Στεφανίδης Uspector: Μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποστήριξη της διαχείρισης της ροής σχεδιασμού και υποβοήθησης της διαδικασίας αξιολόγησης πρωτοτύπων 2019
684 Σκορδαλάκης Εμμανουήλ Μ. Κατεβαίνης Υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων υπηρεσιών μέσω διάφανης μετακίνησης σελίδων σε κατανεμημένα συστήματα μνήμης 2019
683 Κορνιλάκης Αλέξανδρος Ε. Μαρκάτος CHECK-IT: Ανίχνευση Ψευδών Ειδήσεων σε Πραγματικό Χρόνο 2019
682 Φαφαλιός Στέφανος Ι. Τσαμαρδίνος Προς την ανάπτυξη ενός καθολικού μοριακού ταξινομητή 2020
681 Καραμπινάκης Εμμανουήλ Ε. Μαρκάτος Ταυτοποίηση έξυπνων οικιακών συσκευών και αναγνώριση των εντολών τους από την διαδικτυακή κίνηση και ο ρόλος των εικονικών βοηθών 2020
680 Λυδατάκης Νικόλαος Γ. Παπαγιανννάκης Αλγόριθμος για παραμόρφωση και αλληλεπίδραση ελαστικών σωμάτων σε συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα 2020
679 Γεωργίου Στυλιανός Γ. Παπαγιανννάκης Πολυτροπική και δικτυωμένη κοινωνική μάθηση σε Εικονική Πραγματικότητα 2020
678 Παχυλάκης Μιχαήλ Ε. Μαρκάτος Ανάλυση μετρήσεων του διαδικτυακού οικοσυστήματος διαφημίσεων πονταρίσματος κεφαλίδας 2020
677 Καντηλιεράκης Γεώργιος Ι. Τζίτζικας Αναζήτηση μέσω Λέξεων-Κλειδιών επί RDF Δεδομένων Χρησιμοποιώντας Εγγραφο-κεντρικά Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2020
676 Ζερβουδάκης Πέτρος Δ. Πλεξουσάκης Αυξητική αποτίμηση συνεχών αναλυτικών επερωτήσεων βασιζόμενοι σε μια γλώσσα επερωτήσεων υψηλού επιπέδου 2020
675 Μανιουδάκης Κωνσταντίνος Τζίτζικας Ιωάννης Πολυεδρική Αναζήτηση με Κατάταξη Αντικειμένων και Περιορισμούς Μεγέθους Απάντησης 2020
674 Γιαννούλης Μιχαήλ Χριστοφίδης Βασίλης Πειραματική Αξιολόγηση Ανιχνευτών Ανωμαλιών σε Ροές Δεδομένων 2020
673 Κορνηλάκης Αλέξανδρος Ε. Μαρκάτος CHECK-IT: Ανίχνευση Ψευδών Ειδήσεων σε Πραγματικό Χρόνο 2019
672 Σκορδαλάκης Εμμανουήλ Π. Πρατικάκης (συνεπιβλέπων: Μ. Μαραζάκης) Υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων υπηρεσιών μέσω διάφανης μετακίνησης σελίδων σε κατανεμημένα συστήματα μνήμης 2019
671 Ζήκας Παύλος Γ. Παπαγιανννάκης Οπτικοποιημένη ανάπτυξη παιχνιδοποιημένων σεναρίων εκπαίδευσης βασισμένη σε σχεδιαστικά πρότυπα λογισμικού εικονικής πραγματικότητας 2019
670 Σίμου Νίκων Π. Τσακαλίδης Εκτίμηση ποιότητας ηχογραφήσεων από μουσικές συναυλίες με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης 2019
669 Ηλίας Άγγελος Π. Τσακαλίδης Υλοποίηση και υποκειμενική αξιολόγηση της Αμφιηχίας με σφαιρική διάταξη ηχείων 2019
668 Ψιστάκης Αντώνιος Μ. Κατεβαίνης Χειρισμός των Σφαλμάτων Σελίδας Μνήμης στη Διάρκεια Άμεσων Απομακρυσμένων Προσβάσεων Μνήμης με Εικονικές Διευθύνσεις 2019
667 Μπατσαράς Νικόλαος Π. Φατούρου VAT: Ασυμπτωτική Ανάλυση Κόστους για Πολυεπίπεδα Συστήματα Αποθήκευσης Ζευγαριών Κλειδιού-Τιμής 2019
666 Σισαμάκη Ειρήνη Ι. Στυλιανού Από-άκρη-σε-άκρη Νευρωνική σύνθεση ομιλίας από κείμενο για την Ελληνική Γλώσσα 2019
665 Καραγκούνης Δημήτριος Ε. Μαρκάτος Υλοποίηση της λογικής BitSurfing σε πραγματικές IoT συσκευές 2019
664 Μικρού Στυλιανή Α. Μπίλας Ανάλυση Ισχύος και Απόδοσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ζευγαριών Κλειδιού-Τιμής σε Διακομιστές Βασισμένους σε ARM και x86 2019
663 Κατέρος Σταύρος Γ. Παπαγιαννάκης Ψυχοκινητική Αλληλεπίδραση για Βελτιωμένη Εμπειρία Χρήστη σε Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας 2019
662 Δαγκαλάκης Σταύρος Κ. Στεφανίδης ΛΙΝΑ: ένα τεχνολογικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης εικονικής πραγματικότητας με έξυπνα θερμοκήπια 2019
661 Βάρδας Ιωάννης Μ. Κατεβαίνης Βελτιστοποίηση τοποθέτησης διεργρασιών και επεκτάσεις για ετερογενή συστήματα στο λογισμικό διαχειρισμού πόρων Slurm 2019
660 Κοροπούλης Άγγελος Ι. Τσαμαρδίνος Χωρικός Προσομοιωτής σε Εξελικτική Θεωρία Παιγνίων 2019
659 Ζερβού Μιχαέλα-Αρετή Π. Τσακαλίδης Αυτοματοποιημένη δυναμική ανάλυση πολυπαραγοντικών φυσιολογικών δεδομένων για εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη 2019
658 Κοροπούλης Άγγελος Ι. Τσαμαρδίνος Χωρικός Προσομοιωτής σε Εξελικτική Θεωρία Παιγνίων 2019
657 Τζουγκαράκης Αντώνιος Π. Τσακαλίδης Αποκεντρωμένη επιγραμμική παρακολούθηση επιδόσεων δικτύου για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων / επενεργητών 2019
656 Άσπρη Μαρία Π. Τσακαλίδης Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένης Εμβριθούς Μάθησης για Συστάδες Μηχανημάτων Περιορισμένων Πόρων 2019
655 Πολιτάκη Ελένη Δ. Πλεξουσάκης Μοντελοποίηση και Δυναμική Επιλογή Κανόνων Προσαρμογής για Εφαρμογές Πολλαπλών Υπολογιστικών Νεφών 2019
654 Συκιανάκη Ειρήνη Κ. Στεφανίδης CaLmi: Διαχείριση του στρες μέσα στην 'Έξυπνη Κατοικία 2019
653 Νταγιαντά Αναστασία Κ. Στεφανίδης CognitOS: Ενοποιημένο περιβάλλον προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών εφαρμογών που στοχεύουν στη διατήρηση της προσοχής των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 2019
652 Πορφυράκης Εμμανουήλ-Ούλωφ Α. Αργυρός 3Δ Παρακολούθηση του Ανθρώπινου Χεριού με Χρήση Πιθανοτικής Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών για τη Μοντελοποίηση της Δραστηριότητάς του 2019
651 Ξηρουχάκης Παντελής Μ. Κατεβαίνης Σχεδίαση και κατασκευή του κομματιού αποστολής , μιας προηγμένης μηχανής Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης (RDMA) 2019
650 Denis Sancov Κ. Στεφανίδης Ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη μουσείων μέσω εξατομικευμένων αφηγηματικών ιστοριών που βασίζονται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη 2019
649 Τζανάκης-Αρναουτάκης Λέανδρος Μ. Κατεβαίνης Ανάπτυξη Λογισμικού Βελτίωσης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Σε Μικροελεγκτή Πραγματικού Χρόνου Για Χαμηλής Κατανάλωσης Λειτουργίες Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης 2019
648 Καραμολέγκος Νικόλαος Ξ. Δημητρόπουλος Συνύπαρξη των ΙΕΕΕ 802.15.4g και LoRa Δικτύων στην 868 MHz περιοχή συχνοτήτων, ανάλυση και αξιολόγηση των φυσικών επιπέδων 2019
647 Shevtsov Alexander Ε. Μαρκάτος DomQuery: Ανάλυση ευρείας κλίμακας των επεκτάσεων προγραμμάτων περιήγησης 2019
646 Μπασινά Παρθένα Δ. Πλεξουσάκης ECAVI: Ένα εργαλείο για Ανάλυση και Οπτικοποίηση του Λογισμού Συμβάντων 2019
645 Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Δ. Πλεξουσάκης CAPhone: Μια πλατφόρµα συλλογικής επίγνωσης για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στις εφαρµογές έξυπνων κινητών συσκευών 2019
644 Σγόντζος Κωνσταντίνος Ι. Τζίτζικας Υψηλής Ποιότητας Ανάκτηση Σχολίων Χρηστών στα Πλαίσια της Διαλογικής Εξερευνητικής Αναζήτησης 2019
643 Δημητράκης Ελευθέριος Ι. Τζίτζικας Aπάντηση Ερωτήσεων Aνοιχτού Πεδίου πάνω από εκατοντάδες Ανοιχτά Συνδεδεμένα Σύνολα Δεδομένων 2019
642 Στιβακτάκης Ραδάμανθυς Π. Τσακαλίδης Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης στην Επεξεργασία Σημάτων 2019
641 Αγαθάγγελος Ιωάννης Δ. Πλεξουσάκης Κατακερματισμός δεδομένων RDF με σκοπό την αποτελεσματική απάντηση επερωτήσεων εκμεταλλευόμενοι την τοπικότητα των δεδομένων 2019
640 Σολωμός Κωνσταντίνος Ε. Μαρκάτος Διερεύνηση των Επιπτώσεων στην Ιδιωτικότητα της Παρακολούθησης Μεταξύ Πολλαπλών Συσκευών 2019
639 Μπάρκα Αλεξάνδρα Κ. Στεφανίδης UInify: Σχεδιαστική πλατφόρμα για την δημιουργία σύνθετων διεπαφών σε περιβάλλοντα διάχυτης 2019
638 Γκιόλιας Αθανάσιος Ξ. Δημητρόπουλος Εξερευνώντας τα όρια απόδοσης των επιπέδων PHY και MAC του LoRaWAN 2018
637 Κρανά Μυρτώ Ι. Τσαμαρδίνος Περιορισμοί αιτιακής ανακάλυψης στην εκμάθηση δικτύων μοριακής αλληλεπίδρασης: Μια εμπειρική μελέτη βασισμένη σε γραμμικά μηχανιστικά μοντέλα 2018
636 Δρακωνάκης Κωνσταντίνος Ε. Μαρκάτος Διερεύνηση των Επιπτώσεων στην Ιδιωτικότητα από Δεδομένα Γεωγραφικής Τοποθεσίας σε Δημόσιες Ροές Δεδομένων 2018
635 Γκαμάζ Αμμάρ Α. Αργυρός Μια υβριδική μέθοδος 3Δ οπτικής παρακολούθησης εξατομικευμένων μοντέλων του ανθρώπινου σώματος 2018
634 Παπουτσιδάκης Ιωάννης Θεμιστοκλής Ξ. Δημητρόπουλος Γραμμική Κωδικοποίηση για το Κανάλι Πολλαπλών Προσβάσεων που επιτυγχάνει την Αθροιστική Χωρητικότητα 2018
633 Κοκολάκη Άννα Ι. Τζίτζικας Facetize: Ένα Διαλογικό Εργαλείο για τον Καθαρισμό και το Μετασχηματισμό Συνόλων Δεδομένων για τη Διευκόλυνση της Εξερεύνησής τους 2018
632 Κλεφτογιώργος Κωνσταντίνος Ε. Μαρκάτος Ανακατασκευή της Ροής Εκτέλεσης Προγράμματος σε Περιβάλλοντα JIT με τη Χρήση Υλικού 2018
631 Μαυρομμάτης Δημήτριος Ξ. Δημητρόπουλος ARTEMISONOS: Εφαρμογή SDN για ανίχνευση και αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων BGP Prefix Hijacking σε πραγματικό χρόνο 2018
630 Ζουρμπάκης Νικόλαος Δ. Πλεξουσάκης Επίλυση προσομοιωμένων σεναρίων εφαρμογής με την χρήση Συλλογιστικής Κοινής Λογικής 2018
629 Χόμπης Γεώργιος Δ. Πλεξουσάκης CAPPA: Μία Συλλογική Πλατφόρμα Ευαισθητοποίησης για την Επισημείωση Πολιτικών Απορρήτου 2018
628 Μηλολιδάκης Αλέξανδος Ξ. Δημητρόπουλος Ανίχνευση Ανωμαλιών Κίνησης Δεδομένων σε Εγκαταστάσεις Σύζευξης 2018
627 Γκίγκης Πέτρος Ξ. Δημητρόπουλος Μέτρηση της Διαδικτυακής Σύνδεσης Πληθυσμών Χρηστών με Χρήση Ενεργών Μετρήσεων 2018
626 Τρουλλινού Ειρήνη Π. Τσακαλίδης Aνάλυση και Μοντελοποίηση της Αυθόρμητης Νευρωνικής Δραστηριότητας με χρήση Συστημάτων Εκμάθησης Λεξικών 2018
625 Παπαδόπουλος Παναγιώτης- Ηλίας Ε. Μαρκάτος Εντοπισμός, Ανάλυση και Άμυνα Εναντίων Βιβλιοθηκών Ταυτοποίησης Χρηστών σε Φορητές Συσκευές: Ιστοσελίδες εναντίον Εφαρμογών 2018
624 Δέγκλερη Ειρήνη-Αικατερίνη Ε. Μαρκάτος Μελέτη των ψηφιακών πιστοποιητικών πρωτοκόλλου SSL και του μοντέλου ανάκλησής τους 2018
623 Δημητριάδης Ευάγγελος Ε. Μαρκάτος Μία Διαχρονική Μελέτη των Διαδικτυακών Ιχνηλατών και τον Αντίκτυπό τους στη Δημοτικότητα των Ιστότοπων 2018
622 Γιαννάκης- Χαλβατζής Αθανάσιος Ι. Τζίτζικας Βελτιστοποιήσεις για τη Γλώσσα Επερώτησης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων SPARQL-LD 2018
621 Τσαμπανάκη Νικολέτα Δ. Πλεξουσάκης Ένα μοντέλο κοινής λογικής για την αναθεώρηση πεποιθήσεων σε δυναμικά περιβάλλοντα με χρήση Λογισμού Συμβάντων 2018
620 Νικοδήμου Βασίλειος -Κλείτος Α. Αργυρός Εκτίμηση της 3Δ Πόζας του Ανθρώπινου Χεριού από Μια Εικόνα Χρησιμοποιώντας Δίκτυα Συναρτήσεων Ακτινικής Βάσης Εκπαιδευμένα σε Συνθετικά Δεδομένα 2018
619 Τζαμούσης Ευριπίδης Μ. Παπαδοπούλη Υβριδικά και αρθρωτά συστήματα συστάσεων για υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής 2018
618 Βαρδάκης Γεώργιος Ξ. Δημητρόπουλος METAL - Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού πολλαπλών πομπών 2018
617 Τριανταφυλλάκης Κωνσταντίνος Ξ. Δημητρόπουλος Phasma: Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης διαμόρφωσης σήματος με τη χρήση Τυχαίου Δάσους 2018
616 Τιμοθεάτος Σταύρος Π. Τραχανιάς Οπτική UAV Πλοήγηση 2018
615 Ροδιτάκης Κωνσταντίνος Α. Αργυρός Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανθρώπινων χεριών που υπόκεινται σε χωρικούς περιορισμούς 2018
614 Τσέλας Χρήστος Ι. Τσαμαρδίνος Η Κατασκευή Κρυμμένων Χαρακτηριστικών για Γονιδιακές Εκφράσεις Βελτιώνει την Προβλεπτική ικανότητα 2017
613 Στρατήγη Μαρία Δ. Πλεξουσάκης Δικαιοσύνη στις Συστάσεις σε Ομάδες στον Τομέα της Υγείας 2017
612 Γλαμπεδάκης Βασίλειος Δ. Πλεξουσάκης Ένα σύστημα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων βασισμένο σε μία γλώσσα επερωτήσεων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας το Apache Spark . 2017
611 Λιλίτσης Πρόδρομος Δ. Πλεξουσάκης Ταξιδιωτικός Βοηθός: Μια εφαρμογή για υποβοήθηση ταξιδιών βασιζόμενη σε Τεχνητή Νοημοσύνη και Επαυξημένη Πραγματικότητα 2017
610 Ξένου Ρουμπίνη Ι. Τσαμαρδίνος Ένας καθοδηγητής ανάλυσης δεδομένων βασισμένος σε κανόνες 2017
609 Τσιραντωνάκης Γεώργιος Ε. Μαρκάτος Μια ανάλυση μεγάλης κλίμακας της τροποποίησης περιεχομένου από τους ανοικτούς διακομιστές μεσολάβησης πρωτόκολλου μεταφοράς υπερκειμένου 2017
608 Μπαμιεδάκης - Πανανός Μιχάλης Ξ. Δημητρόπουλος Farcast: Βελτίωση του Forecasting μέσω των SDN 2017
607 Γιαννόπουλος Δημήτριος Μ. Κατεβαίνης Δίκαιη Κατανομή Μέγιστου-Ελάχιστου Ρυθμού Ροών χωρίς Διατήρηση της Ανά-Ροής Κατάστασης 2017
606 Μανουσάκη Βικτωρία Α. Αργυρός Αξιολόγηση σχεδιαστικών επιλογών μεθόδων βασιζόμενων σε συλλογή οπτικών λέξεων για την κατηγοριοποίηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων 2017
605 Παπαδογιαννάκη Ευαγγελία Ε. Μαρκάτος Αποδοτική επεξεργασία πακέτων δικτύου σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές υλικού 2017
604 Καραγιαννάκη Αικατερίνη Π. Τσακαλίδης Αρχιτεκτονικές Επιλογής Χαρακτηριστικών για Αναγνώριση Ανθρώπινης Δραστηριότητας 2017
603 Λουλουδάκης Νικόλαος Κ. Στεφανίδης AmITest: μία υποδομή για τον ημι-αυτόματο έλεγχο περιβαλλόντων Διάχυτης Νοημοσύνης 2017
602 Παπαδάκη Ελένη Κ. Στεφανίδης CocinAR: Ένα προσαρμόσιμο πολυτροπικό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μαγειρικής σε παιδιά με νοητικές δυσκολίες 2017
601 Καρνιαβούρα Φλώρα Δ. Πλεξουσάκης Πρόβλεψη της απόδοσης NoSQL συστημάτων με βάση συστηματικές μετρήσεις 2017
600 Πλέλης Κωνσταντίνος Ε. Μαρκάτος Υλοποίηση και μέτρηση απόδοσης μηχανισμών ασφαλείας στο ChakraCore, μια σύγχρονη μηχανή JavaScript 2017
599 Τζικούλης Βασίλειος Δ. Πλεξουσάκης MEDplat-Colon: Ένα Ολοκληρωμένο Μητρώο Καταγραφής Επεμβάσεων Παχέος Εντέρου και του Ορθού 2017
598 Ζηδιανάκη Ιωάννα Κ. Στεφανίδης Αξιοποίηση κινητών συσκευών σε περιβάλλοντα κατανεμημένων υπηρεσιών 2017
597 Διαμαντάρης Μιχαήλ Ε. Μαρκάτος Powerslave: Analyzing the Energy Consumption of Mobile Antivirus Software 2017
596 Χρήστου Γεώργιος Ε. Μαρκάτος Αρχιτεκτονική Υποστήριξη Ακεραιότητας Ροής Εκτέλεσης 2017
595 Ντεγιάννης Δημήτριος Ε. Μαρκάτος Μια παράλληλη μηχανή αναζήτησης κανονικών εκφράσεων και αλφαριθμητικών για ευρέως διαθέσιμο υπολογιστικό υλικό 2017
594 Λακιωτάκης Εμμανουήλ Ξ. Δημητρόπουλος Συνεργασία SDN δικτύων – εφαρμογής για την πραγματοποίηση δικτυακών μουσικών παραστάσεων χαμηλής καθυστέρησης 2017
593 Παπαδάκη Μαρία- Ευαγγελία Ι. Τζίτζικας Ένα 3D μοντέλο για την οπτικοποίηση του νέφους Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 2017
592 Παππάς Αλέξανδρος Δ. Πλεξουσάκης Εξερεύνηση μέτρων σημαντικότητας για δημιουργία συνόψεων σε βάσεις δεδομένων γράφων 2017
591 Χωνιανάκης Σταύρος Α. Μουχτάρης Αυτόματη οργάνωση περιεχομένου προερχόμενου από πληθοπωρισμό βάσει συσχετίσεων στο ηχητικό υλικό 2016
590 Λιονάκης Παναγιώτης Ι. Τζίτζικας Πολυεδρική αναζήτηση με προτιμήσεις για γεωγραφικά δεδομένα 2017
589 Παπαγεωργίου Σπυρίδων Α. Μπίλας Σχεδιασμός και υλοποίηση SCSI Persistent Reservations πάνω από ένα διαμοιραζόμενο κατανεμημένο υπόστρωμα αποθήκευσης 2017
588 Γρεασίδου Ελισσάβετ Ι. Τσαμαρδίνος Διόρθωση της μεροληψίας της εκτίμησης της απόδοσης του πρωτοκόλλου της διασταυρωμένης επικύρωσης και επιτάχυνση της εκτέλεσης του. 2017
587 Ραμουτσάκη Ιωάννα Δ. Πλεξουσάκης Σημασιολογικός υπομνηματισμός βασιζόμενος σε οντολογία επιχειρησιακών διεργασιών με ημι-αυτοματοποιημένες προτάσεις και επεξεργασία σημασιολογικών επερωτήσεων σε μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών 2017
586 Περονικολής Μιχαήλ Α. Μουχτάρης Επεξεργασία ήχου για εφαρμογές εικονικών περιβαλλόντων 2017
585 Βισκαδούρος Μενέλαος Α. Μουχτάρης Ψηφιακές τεχνικές μίξης και αναπαραγωγής ηχογραφήσεων προερχόμενες από πληθοπωρισμό 2017
584 Ίνεγλης Φιλιππος Α. Μουχτάρης Χρήση συστοιχίας μικροφώνων στην αναγνώριση φωνής 2017
583 Υμεράλλη Ελισιάνα Δ. Πλεξουσάκης Apopsis: μία πλατφόρμα για την ανάλυση δομημένων διαλόγων 2017
582 Γουίδης Φίλιππος Δ. Πλεξουσάκης Επιδιόρθωση ακολουθιακών σχεδίων ενεργειών σε δυναμικά περιβάλλοντα 2017
581 Δημητράκη Αικατερίνη Δ. Πλεξουσάκης Σημασιολογικές υποσημειώσεις σε BPMN μοντέλα: επεκτείνοντας το SeMFIS για την υποστήριξη εξαγωγής συμπερασμάτων και επερωτήσεων σε οντολογίες 2017
580 Κατσογριδάκης Παύλος Α. Μπίλας Εκτέλεση αναδρομικών ερωτημάτων στο Apache Spark 2017
579 Ραπούσης Νικόλαος Μ. Παπαδοπούλη QoWater - Μια προσέγγιση συλλογής δεδομένων από πλήθος φορητών συσκευών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων 2017
578 Σαββάκη Σοφία Π. Τσακαλίδης Καινοτόμες τεχνικές για την εκτίμηση πολυτροπικών χαμένων δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 2016
577 Ρουμπελάκη Άννα Ι. Τσαμαρδίνος Συνέπεια αιτιακών σχέσεων κατά την εκμάθηση περιθωρίων αιτιακών γράφων με αλγορίθμους βασισμένους σε περιορισμούς 2016
576 Μεταλλίδης Δαμιανός Δ. Πλεξουσάκης Ένα κατανεμημένο πολυεπίπεδο σύστημα παρακολούθησης βασισμένο σε QoS μετρικά μοντέλα 2016
575 Αθηναίου Γεώργιος Ι. Τσαμαρδίνος SCENERY: Μια διαδικτυοκεντρική εφαρμογή για την ανασυγκρότηση δικτύων, οπτικοποίηση και στατιστική ανάλυση μονοκυτταρικών δεδομένων 2016
574 Σταυρακαντωνάκη Ειρήνη Α. Μπίλας Μια στατική ανάλυση δεικτών σε ενδιάμεση αναπαράσταση για βελτιστοποιήσεις μεταγλωττιστών 2016
573 Καλλιγιαννάκης Ευάγγελος Ι. Τζίτζικας Μηχανισμοί Προσωρινής Μνήμης για Πλοήγηση Σημείων Σύνδεσης SPARQL 2016
572 Μουνταντωνάκης Μιχάλης Ι. Τζίτζικας Ευρετήρια και αλγόριθμοι για τη μέτρηση του βαθμού διασύνδεσης των διασυνδεδεμένων δεδομένων 2016
571 Πλακιά Μαρία Παπαδοπούλη Μ. Αναλύοντας και προβλέποντας με χρηστο-κεντρικό τρόπο την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας για βίντεο συνεχούς ροής χρησιμοποιώντας εμπειρικές μετρήσεις 2016
570 Ανυφαντής Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Διαχείριση Κανόνων Αντιστοιχίσεων για Ολοκλήρωση Πληροφοριών με Οντολογίες 2016
569 Μπαριτάκης Εμμανουήλ Τζίτζικας Ι. Χρήση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για Εξόρυξη και Αποσαφήνιση Οντοτήτων 2016
568 Αθανασάκης Μιχάλης Μαρκάτος Ε. Παραβίαση αμυνών σε μεταγλωττιστές δυναμικής παραγωγής κώδικα σε περιηγητές διαδικτύου 2016
567 Νικολαΐδης Φώτιος Τραγανίτης Α. Calypso : Ένα πλαίσιο επεξεργασίας ροών δεδομένων σε επεξεργαστή γραφικών, για εφαρμογές ραδιοπομπών προγραμματιζόμενων σε λογισμικό 2016
566 Χαρωνυκτάκης Παύλος Παπαδοπούλη Μ. Προβλέποντας με Χρηστο-Κεντρικό Επεκτάσιμο τρόπο την Αντιλαμβανόμενη Ποιότητας Υπηρεσίας για Δικτυακή Τηλεφωνία Βασισμένη σε Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης 2016
565 Μαστοράκης Ιωάννης Μουχτάρης Α. Η υλοποίηση του ImmACS - ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα με υποστήριξη εικονικού ήχου 2015
564 Αποστολίδης Ιωάννης Σαββίδης Α. Μeta Javascript 2015
563 Παπούλας Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Αρχιτεκτονικής Κοινωνικής Δικτύωσης εστιασμένης σε Μηχανικούς Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εφαρμογών σε Υπολογιστικά Νέφη 2015
562 Τζιράκης Παναγιώτης Τσαμαρδίνος Ι. Υλοποίηση Αλγορίθμων Επιλογής Μεταβλητών για Μεγάλο Όγκο Δεδομένων 2015
561 Λαδάκης Ευάγγελος Μαρκάτος Ε. GPU-Disasm: Ένας x86 ανακατασκευαστής βασισμένος στη κάρτα γραφικών 2015
560 Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπίλας Α. Συνδυάζοντας Αναδρομικά Παράλληλα Συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης με Ανάλυση Εξαρτήσεων βασισμένη σε blocks 2015
559 Κατσαράκης Μιχαήλ Παπαδοπούλη Μ. u-map: Empowering users and telecom providers by employing the crowd-sourcing paradigm 2015
558 Βελεγράκης Ιωάννης Κατεβαίνης Μ. Μηχανισμοί λειτουργικού συστήματος για χρήση απομακρυσμένων πόρων σε ARM microservers 2015
557 Γιαννικάκη Σοφία Ελπινίκη Στυλιανού Ι. Ανίχνευση φωνής σε ερασιτεχνικές καταγραφές μουσικών σεμιναρίων υπό πραγματικές συνθήκες 2015
556 Γιακουμάκη Θεοδώρα Στυλιανού Ι. Ανάλυση και ταξινόμηση εκφραστικής ομιλίας χρησιμοποιώντας προσαρμόσιμα ημιτονοειδή μοντέλα 2015
555 Πούλιος Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση Δικτυακών Sockets Χαμηλής Καθυστέρησης μέσω Απομακρυσμένου DMA 2015
554 Γλένης Απόστολος Κατεβαίνης Μ. FT-Myrmics: Ένα σύστημα χρόνου εκτέλεσης με ανεκτικότητα σε σφάλματα για task-based προγραμματιστικά μοντέλα 2015
553 Μεϊδάνης Χαράλαμπος Παπαδοπούλη Μ. Εξετάζοντας την επίδραση της ζήτησης και του επιθυμητού ποσού των χρηστών στον σχεδιασμό της τιμολόγησης μεταξύ MVNO και MNO θεωρώντας δίκτυο άπειρης χωρητικότητας 2015
552 Σεληνιωτάκη Αλέκα Χριστοφίδης Β. Παρακολούθηση συσχετίσεων μεταξύ ροών δεδομένων σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων χωρίς αβεβαιότητα 2015
551 Κερκεντζές Κωνσταντίνος Τσαμαρδίνος Ι. Ανάλυση «παλαιών» δεδομένων μικροσυστοιχιών καρκίνου του πνεύμονα αποκαλύπτει κρυμμένα κομμάτια βιολογικής γνώσης 2015
550 Βασιλάκης Ευάγγελος Κατεβαίνης Μ. Ένας Ενεργειακός Χαρακτηρισμός Επεξεργαστών ARM σε Επίπεδο Εντολών 2015
549 Μόρφη Γνωστοθέα Βερονίκη Μουχτάρης Α. Ανάλυση/Σύνθεση Φωνής με τη χρήση ενός Προσαρμοστικού Αρμονικού Μοντέλου 2015
548 Γαλανάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. Παρακολούθηση, επανα-ταύτιση και αλληλεπίδραση με χρήση αισθητήρων RGB-D σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2015
547 Σαβέτα Τζανίνα Πλεξουσάκης Δ. SPIMBench: Ένα Κλιμακώσιμο, με Επίγνωση Σχήματος Πλαίσιο Αξιολόγησης Συστημάτων Αντιστοίχισης Στιγμιoτύπων για τη Δημοσίευση Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων Δεδομένων 2014
546 Λούτσης Λάερτης Μαρκάτος Ε. Αρχιτεκτονική Υποστήριξη για την Τυχαιοποίηση του Συνόλου των Εντολών του Επεξεργαστή 2014
545 Κατωπόδης Αλέξανδρος Σαββίδης Α. Εργαλεία Διαχείρισης Ροών Εργασιών σε Ιεραρχίες Επιχειρηματικών Εγγράφων 2014
544 Φωτιάδου Κωνσταντίνα Τσακαλίδης Π. Υπερ-ανάλυση και βελτίωση εικόνων χαμηλής φωτεινότητας χρησιμοποιώντας τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων 2014
543 Αποστολάκης Μύρων Στυλιανού Ι. Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για εκπαίδευση φωνής σε παιδιά με προβλήματα ακοής χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο 2014
542 Σημαντηράκη Ολυμπία Στυλιανού Ι. Εκτίμηση της ποιότητας φωνής χρησιμοποιώντας την πληροφορία της φάσης: Εφαρμογή στην παθολογία φωνής 2014
541 Γαβαλετάκης Αντώνιος Τραγανίτης Α. Εφαρμογή βασισμένη στην FPGA για multi-gigabit υψηλής ακρίβειας δικτυακές μετρήσεις 2014
540 Παπαδάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Μοντελοποίηση χωροχρονικών όγκων βάση ασαφή χρόνου 2014
539 Αυγουστάκη Αργυρώ Πλεξουσάκης Δ. Διαχείριση πληροφορίας προέλευσης σε SPARQL ενημερώσεις 2014
538 Σουρλίγκας Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Υλοποίηση ενός πομποδέκτη διαμορφούμενου από λογισμικό συμβατού με το φυσικό και MAC επίπεδο του πρωτοκόλλου IEEE 802.11a σε γενικού σκοπού επεξεργαστές 2014
537 Πουλακάκης Ιωάννης Νικολάου Χ. Σχεδιασμός και υλοποίηση της υπηρεσίας ενός αποθετηρίου σημασιολογικού πλαισίου εφαρμογών για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα 2014
536 Χόρτης Μιχάλης Χριστοφίδης Β. Πλαίσιο Διάγνωσης και Επιδιόρθωσης Γνωσιακών Βάσεων DL-LiteΑ 2014
535 Ντρίτσος Νίκος Μαρκάτος Ε. Συμβόλαιο Ροής Δικτύου: Ελαφριά και πρακτική λογοδοσία για το διαδίκτυο 2014
534 Καινουργιάκης Γεώργιος Νικολάου Χ. Σχεδιάζοντας τον MeanWriter, ένα HTML5 WYSIWYM εργαλείο σύνταξης και ανάγνωσης κειμένου για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 2014
533 Σμυρνάκη Ουρανία Πλεξουσάκης Δ. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ημι-αυτόματου συστήματος αντιστοίχισης πηγαίων σχημάτων (source schemas) σε οντολογίες στόχου (target ontologies) 2014
532 Μπιρλιράκη Χρυσή Στεφανίδης Κ. Αλληλεπίδραση με τρισδιάστατους ανθρωπόμορφους εικονικούς χαρακτήρες σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης 2014
531 Παλιούρας Κωνσταντίνος Αργυρός Α. Αυτοματοποιημένος ορισμός της συνάρτησης βελτιστοποίησης για την παρακολούθηση της αρθρωτής κίνησης του ανθρώπινου χεριού 2014
530 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Μαρκάτος Ε. Διαφύλαξη της ιδιωτικότητας κατά την περιήγηση στο Twitter μέσω της συγκάλυψης 2014
529 Βολάνης Σταμάτιος Μαρκάτος Ε. Ανάλυση της επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών για το χαρακτηρισμό λογισμικού σε λειτουργικό σύστημα Android 2014
528 Ασαρίδης Χρήστος Τζίτζικας Ι. Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Γραφικού Συντάκτη Επερωτήσεων για Σημασιολογικά Δίκτυα 2014
527 Μπαστάκης Σταύρος Στεφανίδης Κ. VISIT COLLAGE: Ψηφιακά ημερολόγια εμπειριών χρήσης σε εκθεσιακούς χώρους Διάχυτης Νοημοσύνης 2013
526 Καργάκης Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Συλλογιστική Εξαρτήσεων με Υποστήριξη Μετατροπέων και Εξομοιωτών για τις ανάγκες της Ψηφιακής Διατήρησης 2013
525 Ζωράκης Νίκος Τζιρίτας Γ. Τεχνικές ανάλυσης εικόνων για την ανίχνευση δομικών στοιχείων σε προσόψεις κτιρίων 2013
524 Ψαθάκης Αντώνης Κατεβαίνης Μ. Σχεδιαστική Διερεύνηση και Αποτίμηση Αρχιτεκτονικών Διασύνδεσης Πολλών Επεξεργαστικών Στοιχείων Μέσα σε Τσιπ: Μία Ενεργειακή Προσέγγιση 2013
523 Βαλσαμάκης Ιωάννης Σαββίδης Α. Βελτιωμένη οδηγούμενη από μοντέλα ανάπτυξη λογισμικού με γεννήτριες κώδικα που εφαρμόζονται πριν τη μεταγλώττιση 2013
522 Παπαιωάννου Αντώνης Μαρκάτος Ε. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Συστήματος Αξιολόγησης Κατανεμημένων Εφαρμογών σε Πολλαπλά Υπολογιστικά Νέφη 2013
521 Χαλκιαδάκη Μαρία Νικολάου Χ. Διαχείριση Απόδοσης Υπηρεσιών σε NoSQL Κατανεμημένα Συστήματα Αποθήκευσης 2013
520 Μαραγκουδάκης Ανδρέας Σαββίδης Α. Εμφωλευμένα Συστήματα Σύνθεσης και Διαχείρισης Παραθύρων 2013
519 Μανουσάκης Ιωάννης Μπίλας Α. TProf: Ένας καταμετρητής ενέργειας για παράλληλα προγράμματα κατασκευαμένα με tasks 2014
518 Καφενταράκης Ευάγγελος Μπίλας Α. Lprof: Ένα εργαλείο μέτρησης της επίγνωσης της Τοπικότητας σε ένα Task-based Προγραμματιστικό Μοντέλο 2013
517 Σκουραδάκη Μαριγιάννα Πλεξουσάκης Δ. Ενίσχυση των Συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης (ΣΔΜ) με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 2013
516 Χαραλαμπίδης Παύλος Τσακαλίδης Π. Συμπιεστική κατηγοριοποίηση βίντεο για συστήματα απόφασης περιορισμένων πόρων 2013
515 Παπανικολάου Πέτρος Παπαγιαννάκης Γ. Φωτισμός και σκίαση εικονικών χαρακτήρων σε πραγματικό χρόνο και βάση κανόνων φυσικής 2013
514 Συμεωνίδου Χρίστη Μπίλας Α. DRASync, ένας κατανεμημένος δεσμευτής μνήμης βασισμένος σε περιοχές με εργαλεία συγχρονισμού 2013
513 Χρονάκη Καλλιόπη Μπίλας Α. Ανάπτυξη παραλληλισμού με ομοχειρία με χρήση προγραμματιστικών μοντέλων δημιουργίας εργασιών 2013
512 Λαμπρινέας Αλέξανδρος Μπίλας Α. BDDT-SCC: Ένα task-parallel σύστημα χρόνου εκτέλεσης για τον επεξεργαστή Single-Chip Cloud 2013
511 Τσικουδής Νικόλαος Μαρκάτος Ε. LEoNIDS: Ένα σύστημα ανίχνευσης δικτυακών επιθέσεων γρήγορης απόκρισης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 2013
510 Κίτσος Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Οντοκεντρική Σύνοψη Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης με τη χρήση “MapReduce” 2013
509 Μουχτάρης Νικόλαος Σαββίδης Α. Αυτοματοποιημένη Παραγωγή Γραφικών Διεπαφών από Υποσημειωμένα API σε μία Δυναμική Γλώσσα 2013
508 Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Μουχτάρης Α. Κωδικοποίηση κατευθυντικής πληροφορίας ηχητικών σημάτων χρησιμοποιώντας μια κυκλική συστοιχία μικροφώνων 2013
507 Φτυλιτάκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Η αξιοποίηση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2013
506 Δουβαντζής Πέτρος Αργυρός Α. Μείωση διαστάσεων χώρου βελτιστοποίησης για την αποδοτική παρακολούθηση του ανθρώπινου χεριού και την εκτίμηση και αναγνώριση της στάσης του 2013
505 Παπακωνσταντίνου Βασίλειος Πλεξουσάκης Δ. Έλεγχος Πρόσβασης σε Σημασιολογικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Αφηρημένα Μοντέλα 2013
504 Μπορμπουδάκης Γεώργιος Τσαμαρδίνος Ι. Χρήση αιτιατής και εξαρτησιακής πρότερης γνώσης για την κατασκευή αιτιατών μοντέλων 2013
503 Παπαγιάννης Αναστάσιος Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση κλιμακώσιμων παράλληλων προγραμματιστικών μοντέλων με υβριδικούς χώρους διευθύνσεων 2013
502 Λαντζάκη Χριστίνα Τζίτζικας Ι. Σύγκριση Βάσεων Γνώσεων RDF με Ανώνυμους Κόμβους 2013
501 Τρουλλινού Γεωργία Πλεξουσάκης Δ. Πλαίσιο Προσαρμογής Πολυμεσικής Πληροφορίας με βάση τις Παραμέτρους του Περιβάλλοντος 2012
500 Δρόσης Ιωάννης Στεφανίδης Κ. «Χρονο-Σήραγγα»: Σύστημα μοντελοποίησης και αλληλεπιδραστικής παρουσίασης πληροφορίας σε τρισδιάστατο χώρο με χρήση χρονογραμμών 2012
499 Κουτράκη Μαρία Πλεξουσάκης Δ. Αξιοποιώντας Τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού στην Διαχείριση μιας Έξυπνης Τάξης 2012
498 Τζαγκαράκης Χαράλαμπος Πλεξουσάκης Δ. HWSC – Ένα εργαλείο σύνθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 2012
497 Παπαδημητρίου Γεώργιος Τραγανίτης Α. Θέματα απόδοσης συνεργασίας σε επίπεδο δικτύου με πολλαπλούς αναμεταδότες 2012
496 Κορομηλάς Λάζαρος Μαρκάτος Ε. Υλοποιώντας μια αρχιτεκτονική για αποδοτική επεξεργασία δεδομένων από το δίκτυο σε σύγχρονες κάρτες γραφικών 2012
495 Κλεισαρχάκη Σοφία Χριστοφίδης Β. Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο για τη Στατιστική Ανάλυση Κειμένου προερχόμενο από Κοινωνικά Μέσα 2012
494 Πέτσας Αθανάσιος Μαρκάτος Ε. Εξέγερση του Πλανήτη των Εφαρμογών: Μια Συστηματική Μελέτη του Οικοσυστήματος των Κινητών Εφαρμογών 2012
493 Σταματάκης Δημόκριτος Μπίλας Α. Κλιμακωσιμότητα Υπηρεσιών Διαχείρισης Μεταδεδομένων με Ομοιοτυπία σε Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων 2012
492 Ζωγραφιστού Δήμητρα Πλεξουσάκης Δ. Υποστήριξη Γενικού Πλαισίου Ιατρικής Φροντίδας στον τομέα της Υποβοηθούμενης Διαβίωσης 2012
491 Χήνης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Μέθοδος για την Εφαρμογή Ροών Πληροφορίας σε Υπάρχουσες Διαδυκτιακές Εφαρμογές 2012
490 Μαθιουδάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. AMI-RIA: Πραγματικού Χρόνου Εργαλεία Υποστήριξης του Καθηγητή σε μία Σχολική Τάξη Διάχυτης Νοημοσύνης 2012
489 Φαφαλιός Παύλος Τζίτζικας Ι. Ευρετήρια και Αλγόριθμοι για Κλιμακώσιμη και Ευέλικτη Στιγμιαία Επισκοπική Αναζήτηση 2012
488 Τζομπανάκη Αικατερίνη Τζίτζικας Ι. Σχεδίαση και υλοποίηση ενός εργαλείου για την διατύπωση δομικών υψηλής ανάκλησης 2012
487 Στρουμπούλης Χρήστος Πλεξουσάκης Δ. Συλλογιστική και Εξέλιξη της Πληροφορίας Προέλευσης βάσει Γεγονότων 2012
486 Μπουλουκάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. myWebAccess: Πλατφόρμα για την επιδιόρθωση και επαύξηση της προσβασιμότητας διαδικτυακών υπηρεσιών σε μορφή κατάλληλη για χρήση από άτομα με αναπηρία 2012
485 Κορναρόπουλος Ευγένιος Τόλλης Ι. Κυριαρχική Απεικόνιση Μη-Επιπέδων Γράφων 2012
484 Ταχμαζιδης Ηλίας Πλεξουσάκης Δ. Μη μονότονοι συλλογισμοί μεγάλης κλίμακας 2012
483 Κονσολάκη Κωνσταντίνα Πλεξουσάκης Δ. Παρακολούθηση χαρακτηριστικών ποιότητας για σύνθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 2012
482 Τσάμης Γεώργιος Τζίτζικας Ι. Τρισδιάστατο Εργαλείο Αντιστοίχισης Σχημάτων 2012
481 Χασάπης Κωνταντίνος Μπίλας Α. Bladefs: Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος αρχείων σε επίπεδο πυρήνα για μελlοντικούς κλιμακώσιμούς εξυπηρετητές 2012
480 Παπατριανταφύλλου Άγγελος Κατεβαίνης Μ. Aποτελεσματική και ακριβής ανάλυση εξαρτήσεων σε επίπεδο μπλοκ μνήμης για μοντέλα που στηρίζονται σε εργασίες ροής δεδομένων 2012
479 Σφακιανάκης Ανδρέας Μαρκάτος Ε. CensMon : Ένα Σύστημα Παρακολούθησης Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο 2012
478 Ζακκάκ Φοίβος Μπίλας Α. SCOOP: Επεκτάσεις γλώσσας και βελτιώσεις από τον compiler για task-based μοντέλα προγραμματισμού 2012
477 Παυλίδη Δέσποινα Μουχτάρης Α. Εντοπισμός Θέσης και Πλήθους Πολλαπλών Πηγών Ήχου Χρησιμοποιώντας Κυκλική Συστοιχία Μικροφώνων σε Πραγματικό Χρόνο 2012
476 Ευθυμίου Βασίλειος Αντωνίου Γ. Ένα σημασιολογικά ενήμερο σύστημα αναγνώρισης δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο 2012
475 Μακρυδάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Μια Άλγεβρα Χρονικού Λογισμού με Υποστήριξη Ασάφειας 2011
474 Πολιτόπουλος Πέτρος- Ιωάννης Μαρκάτος Ε. Piggymon: Χρησιμοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης εισβολών Snort για κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση δικτυακής κίνησης ΙΡ 2011
473 Βουζουκίδου Δέσποινα Χριστοφίδης Β. Αποτίμηση Συνεχών Κ - Κορυφαίων Επερωτήσεων επάνω σε Ροές Κειμενικών Δεδομένων 2011
472 Χατζηβασίλης Γεώργιος Νικολάου Χ. Κατανεμημένη Επιστημονική Συλλογιστική με Πολλούς Πράκτορες σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2011
471 Φορτετσανάκης Γεώργιος Παπαδοπούλη Μ. Ανάπτυξη ενός παιγνιοθεωρητικού μοντέλου και μίας πλατφόρμας προσομοιώσεων για αγορές πρόσβασης σε κυψελωτά ασύρματα δίκτυα 2011
470 Φιλιππάκη Χρυσή Αντωνίου Γ. Χρήση Βελτιστοποίησης Περιορισμών για Επίλυση Συγκρούσεων και Έλεγχο Λεπτομέρειας στην Αναγνώριση Δραστηριοτήτων Νοέμβριος 2011
469 Τζερμιάς Ζαχαρίας Μαρκάτος Ε. Συνδυάζοντας την Στατική και Δυναμική Ανάλυση για τον εντοπισμό κακόβουλων εγγράφων Νοέμβριος 2011
468 Σαλούστρος Γεώργιος Μπίλας Α. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Πλήρως-Συνεπούς Κλιμακώσιμου Συστήματος Αποθήκευσης για Δεδομένα Συνεχούς Ροής Νοέμβριος 2011
467 Παπαθανασίου Ευάγγελος Νικολάου Χ. Εφαρμόζοντας Service Oriented Architecture Τεχνικές για τη διευκόλυνση των επιχειρησιακων αλληλεπιδράσεων με βάση την RosettaNet Νοέμβριος 2011
466 Μανιαδή Ευαγγελία Τόλλης Ι. Ανάλυση και Οπτικοποίηση Μεταβολικών Δικτύων: Μία προσέγγιση με Yπερ-Γράφους Νοέμβριος 2011
465 Μακρογιαννάκης Αντώνιος Παπαδοπούλη Μ. Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα και ανάλυση της απόδοσής τους χρησιμοποιώντας εμπειρικές μετρήσεις Νοέμβριος 2011
464 Λιγούρας Σπύρος Μαρκάτος Ε. Προστατεύοντας τον Κοινωνικό Γράφο: Αντιμετώπιση Cross-Site Content Forgery επιθέσεων στην πλευρά του χρήστη Νοέμβριος 2011
463 Δημητρίου Μιχάλης Νικολάου Χ. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Eκτέλεση Χορογραφιών και Ενορχηστρώσεων πάνω σε μια BPMN 2 μηχανή Νοέμβριος 2011
462 Δασκαλάκη Ευαγγελία Πλεξουσάκης Δ. Υλοποίηση & Πειραματική Αξιολόγηση Συστήματος Συσχέτισης Σχημάτων και Στιγμιότυπων Οντολογιών Νοέμβριος 2011
461 Αναγνωστόπουλος Τσαλιαμάνης Πέτρος Χριστοφίδης Β. Ευρετική Βελτιστοποίηση ερωτήσεων SPARQL σε ΣΔΒΔ βασισμένα σε κολόνες Νοέμβριος 2011
460 Ψαράκη Μαρία- Γεωργία Τζίτζικας Ι. Συμπαγής Αρχειοθέτηση Πολλαπλών Εκδόσεων από Σύνολα Τριπλετών RDF/S Ιούλιος 2011
459 Φασουλάκης Μιχάλης Τραγανίτης Α. Η θεωρία των Παιγνίων από τη σκοπιά της Θεωρίας Πληροφοριών Ιούλιος 2011
458 Τσαλιαγκός Δημήτρης Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Πρωτοκόλλου Συνέπειας Κρυφών Μνημών τύπου Καταλόγου Ιούλιος 2011
457 Τρύφου Γεωργία Μουχτάρης Α. Ανίχνευση μεταβατικών γεγονότων και εκτίμηση ταχύτητας εκτέλεσης σε πολυφωνικά σήματα μουσικής Ιούλιος 2011
456 Τζεβανίδης Κωνσταντίνος Αργυρός Α. 3Δ ανακατασκευή πραγματικού χρόνου με βελτιστοποιημένη εκτίμηση υποβάθρου σε δίκτυο πολλαπλών καμερών Ιούλιος 2011
455 Παπακωνσταντίνου Aρτεμις Παπαδοπούλη Μ. Πειραματικές μετρήσεις και ανάλυση συστημάτων εντοπισμού θέσης για κινητές υπολογιστικές εφαρμογές Ιούλιος 2011
454 Μανώλης Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Διαλογική Εξερεύνηση Βάσεων Γνώσεων σε Fuzzy RDF Ιούλιος 2011
453 Κουτσόπουλος Νικόλαος Σαββίδης Α. Αλληλεπιδραστικοί Γράφοι Αντικειμένων για Εκσφαλματωτές με Βελτιωμένες Δυνατότητες Οπτικοποίησης, Επιθεώρησης και Προσαρμογής Ιούλιος 2011
452 Κονταξής Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Μια ελαφριά, ανθεκτική στη λογοκρισία, αρχιτεκτονική πρόσβασης στο Web Ιούλιος 2011
451 Κεσαπίδης Ιωάννης Νικολόπουλος Δ. Δυναμική Ανάλυση εξαρτήσεων σε πολυπύρηνους επεξεργαστές Ιούλιος 2011
450 Ζάρρας Απόστολος Μαρκάτος Ε. Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Περιστατικών Απάτης στην Παραοικονομία Ιούλιος 2011
449 Γκέσιου Ελένη Μαρκάτος Ε. Trawling the Deep Web Ιούλιος 2011
448 Γενιτσαρίδη Ειρήνη Αντωνίου Γ. Ανάπτυξη και Υλοποίηση Γλώσσας για την Διαδικασία Αδειοδότησης σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης Ιούλιος 2011
447 Αρμεν Aγγελος Τσαμαρδίνος Ι. Εκτίμηση και Έλεγχος του Ρυθμού Ψευδών Ανακαλύψεων (FDR) στη Ταυτοποίηση Σκελετού Μπεϋσιανών Δικτύων, με Εφαρμογή σε Βιολογικά Δεδομένα Ιούλιος 2011
446 Τσικρικάς Κωνσταντίνος Νικολάου Χ. Προσομοίωση δικτύων αξιών σε ένα ανταγωνιστικό κόσμο χρησιμοποιώντας το εργαλείο Vensim και πρόταση στρατηγικών ανταγωνισμού Μάρτιος 2011
445 Κλωνάτος Ιωάννης Μπίλας Α. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κρυφών μνημών με Solid-State Drives (SSD)για τη βελτίωση της απόδοσης της Ε/Ε αποθήκευσης Μάρτιος 2011
444 Γογγολίδης Ευάγγελος Νικολάου Χ. Δημιουργία και ανάπτυξη πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από τη χρήση πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης Μάρτιος 2011
443 Παπαγιαννάκης Χαρίδημος Στεφανίδης Κ. AmI Game Floor: Ένα Πολυτροπικό Περιβάλλον Διάχυτης Νοημοσύνης για Παιχνιδοκεντρική Μάθηση Μάρτιος 2011
442 Καμπουράκη Μαίρη Τζίτζικας Ι. Εξέλιξη Οντολογιών και Διαχείριση της Ειδικότητας των Οντολογικών Περιγραφών Μάρτιος 2011
441 Κουρδουνάκης Χαράλαμπος Χριστοφίδης Β. Eυρετήρια Συνδρομών για Συστήματα Δημοσιεύσεως Περιεχομένου στον Ιστό Μάρτιος 2011
440 Μελεσσανάκης Βαλάντης Αντωνίου Γ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης και συνεργατικής ταύτισης πολλαπλών αναφορών σε ψηφιακούς πόρους Μάρτιος 2011
439 Παπαθεοδώρου Κων/νος Αντωνίου Γ. Κατανεμημένο σύστημα αναιρέσιμης συλλογιστικής για κινητές συσκευές σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης Μάρτιος 2011
438 Στρατάκης Γεώργιος Νικολάου Χ. Αναλύοντας τα Δίκτυα Υπηρεσιών από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τη χρήση του εργαλείου σχεδίασης και ανάλυσης Δικτύων Υπηρεσιών SNAPT Μάρτιος 2011
437 Ρουσσάκης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. Προσωποποιώντας Δηλωτικές Πολιτικές Διάρθρωσης για Επιμελημένες Βάσεις Γνώσης Μάρτιος 2011
436 Φιλιοπούλου Ειρήνη Νικολάου Χ. ένα εργαλειο για ηλεκτρονικη μαθηση βασισμενο σε τενχικες συλλογισμου Μάρτιος 2011
435 Πετρίδης Παντελής Νικολάου Χ. Προς ένα πλαίσιο ενιαίο και βασισμένο στα Δίκτυα Υπηρεσιών, για σχεδίαση, υλοποίηση και εποπτεία υπηρεσιών σε σύνθετα οικοσυστήματα: To εργαλείο σχεδίασης και ανάλυσης Δικτύων Υπηρεσιών SNAPT". Οκτώβριος 2010
434 Κριθινάκης Αντώνης Μαρκάτος Ε. RaJa: Ένα σύστημα τυχαιοποίησης πηγαίου κώδικα για την ανίχνευση και πρόληψη Cross-Site Scripting Επιθέσεων, Οκτώβριος 2010
433 Παπουτσάκης Κωνσταντίνος Αργυρός Α. Οπτική Παρακολούθηση και Τμηματοποίηση Αντικειμένου σε Κλειστό Βρόχο Οκτώβριος 2010
432 Καφεντζής Γέωργιος Στυλιανού Ι. Αντίστροφο Φιλτράρισμα σε σήματα φωνής Νοέμβριος 2010
431 Τζεδάκης Γεώργιος Στυλιανού Ι. Γρήγορη επίλυση Ελαχίστων Τετραγώνων για Αρμονικά και Ημιτονοειδή Μοντέλα Νοέμβριος 2010
430 Γρέκας Γεώργιος Στυλιανού Ι. Παρεμβολή ομιλητή και μετατροπή φωνής για παράλληλα κείμενα Νοέμβριος 2010
429 Εμμανουηλίδου Δήμητρα Τσακαλίδης Π. Συμπιεστική Δειγματοληψία στην Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού Νοέμβριος 2010
428 Κουτσογιαννάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Ανίχνευση του τρέμουλου φωνής χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο σχεδόν - αρμονικό μοντέλο Οκτώβριος 2010
427 Κορόζη Μαρία Στεφανίδης Κ. Περιβάλλον ανάπτυξης διάχυτων διεπαφών για εκπαιδευτικές εφαρμογές στο πλαίσιο της "έξυπνης" τάξης" Σεπτέμβριος 2010
426 Λεωνίδης Αστέριος Στεφανίδης Κ. Πλατφόρμα ενσωμάτωσης και υποστήριξης μαθητο-κεντρικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης Σεπτέμβριος 2010
425 Καραμιχάλη Ελένη Μουχτάρης Α. Αναγνώριση Ομιλητή Ανεξάρτητη από το Κείμενο με χρήση Αραιών Σημάτων και της Θεωρίας Συμπιεστικής Δειγματοληψίας Οκτώβριος 2010
424 Μπούτσικα Αικατερίνη Αντωνίου Γ. Σύστημα Συνεργατικής Επιχειρηματολογίας περί Γεγονότων και Επίλυσης Αντιφάσεων Οκτώβριος 2010
423 Τσομπανίδης Ηλίας Παπαδοπούλη Μ. Συγκριτική ανάλυση της ποιότητας του VoIP κάτω από διάφορες συνθήκες ασυρμάτου δικτύου Σεπτέμβριος 2010
422 Κούκος Κωνσταντίνος Νικολόπουλος Δ. Διαχείριση τοπικότητας σε βασισμένα σε εργασίες παράλληλα προγραμματιστικά μοντέλα Αύγουστος 2010
421 Αστρινάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Ανίχνευση παθολογίας φωνής σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση αυτοσυσχέτισης και συνοπτικές εκτιμήσεις του Jitter (SJE) Ιούλιος 2010
420 Βοσκάκης Εμμανουήλ Νικολάου Χ. Προβλήματα Βελτιστοποίησης σε Δίκτυα Υπηρεσιών Ιούλιος 2010
419 Λιναρδάκης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων βασισμένο σε Σημασιολογικούς Κανόνες Ιούνιος 2010
418 Καπραβέλος Αλέξανδρος Μαρκάτος Ε. Αποδοτική Αντιμετώπιση Επιθέσεων Τύπου DIAL Ιούλιος 2010
417 Ζαμπετάκης Μιχάλης Νικολόπουλος Δ. Συστήματα χρόνου εκτέλεσης για τον προγραμματισμό πολυπύρηνων επεξεργαστών με ρητή επικοινωνία. Ιούλιος 2010
416 Σεμπέπου Ζωή Μπίλας Α. Κλιμακώσιμη Αποθήκευση και Ανοχή Σφαλμάτων για Συστήματα Επεξεργασίας Συνεχόμενης Ροής Δεδομένων Ιούλιος 2010
415 Αλβανός Μιχάλης Μπίλας Α. Σχεδιασμός και αξιολόγηση μιας παράλληλης εφαρμογής συμπίεσης βίντεο Η. 264 με καταμερισμό υπολογισμών για τον επεξεργαστή cell Ιούλιος 2010
414 Γαλανάκης Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ. Κατασκευή βιβλιοθήκης σχεδιαστικών προτύπων για την υποστήριξη δημιουργίας προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου Ιούνιος 2010
413 Κουράτορας Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ. Προσβάσιμες υπηρεσίες συνεργατικής κατασκευής προσβάσιμου περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό Ιούνιος 2010
412 Κατσαμάνη Μαρία Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση με λογισμικό βασικών λειτουργιών MPI σε πολυπύρηνη FPGA Ιούνιος 2010
411 Τρουλάκης Παναγιώτης Στεφανίδης Κ. Ανάπτυξη Εφαρμογής Εξυπνου Γραφείου με Υποστήριξη Συνεργατικής Εργασίας Πολλαπλών Χρηστών με την χρήση Τεχνολογιών και Τεχνικών Διάχυτης Νοημοσύνης Ιούνιος 2010
410 Κουλεντάκη Μαρία Νικολάου Χ. Ένα Δίκτυο Αξίας για τον Τραπεζικό Τομέα. Επιχειρηματικά Μοντέλα για την Υπηρεσία των Στεγαστικών Δανείων Ιούνιος 2010
409 Λιονουδάκη Χριστίνα-Αλεξάνδρα Στυλιανού Ι. Προσδιορισμός στιγμών κλεισίματος και ανοίγματος της γλωττίδας στη φωνή Ιούνιος 2010
408 Μαρκετάκης Ιωάννης Τζίτζικας Ι. Μοντέλα και Εργαλεία για τη Διαφύλαξη Ψηφιακών Αντικειμένων Μάιος 2010
407 Φουντουλάκης Μάρκος Μπίλας Α. Σχεδίαση και Αξιολόγηση ενός ελεγκτή Εισόδου Εξόδου για Προστασία Δεδομένων Μάιος 2010
406 Αρμενατζόγλου Νικόλαος Τζίτζικας Ι. Αποδοτική Υποστήριξη Λειτουργιών Πολυδιάστατης Πλοήγησης σε Μεγάλους Ογκους Πληροφοριών Απρίλιος 2010
405 Τεσσέρης Γεώργιος Νικολάου Χ. Προς εργαλεία και τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένες σε πρότυπα Μάρτιος 2010
404 Ρανούτσου Ελευθερία Πλεξουσάκης Δ. Ένα σύστημα βυζαντινής μουσικής με χρήση σημασιολογικών δεδομένων και συστάσεων με βάση τη συνεργατική διήθηση Μάρτιος 2010
403 Παπαδάκης Μύρων Τζίτζικας Ι. Προσωρινή Αποθήκευση (Caching) Αποτελεσμάτων για Μοντέλα Ανάκτησης Βέλτιστου Ταιριάσματος βασισμένη στην Κάλυψη Συνόλων Μάρτιος 2010
402 Διονυσίου Θεόδωρος Τραγανίτης Α. Ανάθεση καναλιών και έλεγχος τοπολογίας με χρήση συναρτήσεων χρησιμότητας σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος Μάρτιος 2010
401 Μακατός Αθανάσιος Μπίλας Α. Διαφανής Συμπίεση Δεδομένων στο Δίσκο για την Εξοικονόμηση Αποθηκευτικού Χώρου Μάρτιος 2010
400 Γκαζώνη Νίκη Τραγανίτης Α. ΅Ενα πλαίσιο για την ευκαιριακή δρομολόγηση σε ασύρματα δίκτυα πολλαπλών ζεύξεων Μάρτιος 2010
399 Φαφούτης Ξενοφών Τραγανίτης Α. Κίνητρα Συνεργασίας Ανάμεσα σε Παρόχους Ασύρματων Δικτύων Μάρτιος 2010
398 Παπαβασιλείου Βασιλική Χριστοφίδης Β. Ντετερμινιστική Αναγνώριση Αλλαγών Υψηλού Επιπέδου σε Βάσεις Γνώσεων RDF/S Μάρτιος 2010
397 Τριανταφύλλου Σοφία Τόλλης Ι. Εκμάθηση Αιτιακής Δομής από Αλληλοεπικαλυπτόμενα Σύνολα Μεταβλητών Μάρτιος 2010
396 Ψυχαράκη Αγγελική Νικολάου Χ. Συστήματα για ομόσπονδες αναζητήσεις σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων προσφέροντας παράδοση ενιαίας μορφής αντικειμένων (SCORM 2004) Δεκέμβριος 2009
395 Τζενάκης Γεώργιος Μπίλας Α. Tagged Procedure Calls (TPC): Efficient runtime support for task-based parallelism on the Cell Processor Νοέμβριος 2009
394 Πολάκης Ιάσων-Στυλιανός Μαρκάτος Ε. Εξερεύνηση της Χρήσης των honeypot Τεχνολογιών για την Συλλογή του Κακόβουλου Λογισμικού και την Απόκτηση Πληροφορίας Σχετικά με Διαδικτυακές Επιθέσεις Νοέμβριος 2009
393 Ανδρουλάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Μια Αγορά Αξιόπιστων Διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού, Δομημένων σε ένα Διομότιμο Σημασιολογικό Δίκτυο Νοέμβριος 2009
392 Αυγουλέας Ιωάννης Τραχανιάς Π. Ταυτόχρονη Παρακολούθηση Πολλών Κινούμενων Ανθρώπων από Ρομποτικό Σύστημα Νοέμβριος 2009
391 Καλαϊτζάκη Μαρία Πλεξουσάκης Δ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Σημασιολογικής Συσχέτισης Σχημάτων Νοέμβριος 2009
390 Μακριδάκης Ανδρέας Μαρκάτος Ε. Αντικοινωνικά Δίκτυα: Μετατρέποντας ένα Κοινωνικό Δίκτυο σε μια Πλατφόρμα Διεξαγωγής Διαδικτυακών Επιθέσεων Νοέμβριος 2009
389 Καμπάς Δημήτριος Nicole Bidoit XML On- Line Validation Νόεμβριος 2009
388 Παππάς Βασίλειος Μαρκάτος Ε. Καταπολεμώντας Cross-Site Scripting επιθέσεις χρησιμοποιώντας τελεστές απομόνωσης 2009
387 Νικηφοράκης Νικόλαος Μαρκάτος Ε. Παρασιτικά Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων: Δωρεάν, Αξιόπιστα και Καθολικώς Προσβάσιμα GigaBytes 2009
386 Λεκάκης Βασίλειος Μαρκάτος Ε., Μ. Ρουσσοπούλου Δίκτυα Επικάλυψης Βασισμένα στην Εγωιστική Επιλογή Γειτόνων 2009
385 Κριαρά Λητώ Πλεξουσάκης Δ. Πειραματισμός με τη μέθοδο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, χρησιμοποιώντας μετρήσεις σήματος, για την παροχή πληροφορίας θέσης σε εφαρμογές που βασίζονται στη γνώση θέσης του χρήστη 2009
384 Φλώρος Γεώργιος Αργυρός Α. Οπτική παρακολούθηση ενός 3Δ μοντέλου του ανθρώπινου χεριού 2009
383 Μπαργιάννης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Το Πρόβλημα Πλαισίου στις Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 2009
382 Κοπιδάκη Στυλιανή Τζίτζικας Ι. Ομαδοποίηση Αποτελεσμάτων στις Μηχανές Αναζήτησης του Ιστού 2009
381 Βασιλάκης Μιλτιάδης Στυλιανού Ι. Στιγμιαία Φασματικά Χαρακτηριστικά για την Εκτίμηση Ποιότητας Φωνής 2009
380 Φαρμάκη Χριστίνα Τόλλης Ι. Μία μέθοδος χωρικά προσαρμοζόμενων "ενεργών καμπυλών" για τη βελτίωση ημι-αυτόματης τμηματοποίησης εικόνων με καρκίνο. Ιούλιος 2009
379 Νικητάκη Σοφία Khaldoun AL AGHA Topology and RSSI- based Localization for Ad Hoc Networks Ιούνιος 2009
378 Κατερτζής Κωνσταντίνος Μαρκάτος Ε. LEMP: Ένα Ομότιμο Πρωτόκολλο σχεδιασμένο για Video Streaming Ιούνιος 2009
377 Καρμαζή Μαριάννα Νικολάου Χ. Μηχανή Ακολουθίας Εκπαιδευτικών Αντικειμένων βασισμένη στην προδιαγραφή WS- Resource και σε αρχές που διέπουν τη Service- Oriented Αρχιτεκτονική Απρίλιος 2009
376 Κυριαζής Νικόλαος Αργυρός Α. Επαγωγή Γραμματικής Ελεύθερης Συμφραζομένων από Παρατήρηση Δομημένων Χρονικών Διαδικασιών Απρίλιος 2009
375 Καραγιωργάκη Μαρία Αργυρός Α. Χρήση Περιγραφών Εικόνας βασισμένων στην Τοπική Αυτο-ομοιότητα για Τμηματοποίηση Υφής και Ανίχνευση Αντικειμένων Απρίλιος 2009
374 Οικονομίδης Ιάσων Αργυρός Α. Ταίριασμα Παραμορφώσιμων 2Δ Σχημάτων με Χρήση Τοπικών Περιγραφών Σχήματος και Δυναμικό Προγραμματισμό Απρίλιος 2009
373 Βελεγράκης Δημήτριος Πλεξουσάκης Δ. Εύρεση Εκτόπων σε Ροές Δεδομένων χρησιμοποιώντας Στατιστική Μοντελοποίηση και Γειτονιές Πυκνότητας Απρίλιος 2009
372 Σιγάλας Μάρκος Τραχανιάς Π. Πιθανοκρατική Αναγνώριση Χειρονομιών Απρίλιος 2009
371 Νικηφόρος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση σε FPGA ενός ελεγκτή κρυφής μνήμης με ρυθμιζόμενο χώρο SRAM Απρίλιος 2009
370 Γκίρτζου Αικατερίνη Τσακαλίδης Π., Π. Ποϊράζη Mature miRNA identification via the use of an naive Bayes classifier Απρίλιος 2009
369 Ζεγκίνης Χρυσόστομος Πλεξουσάκης Δ. Παρακολούθηση των QoS χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών - Υπολογισμός μετρικών σε σύνθετες υπηρεσίες Απρίλιος 2009
368 Πεδιαδίτης Παναγιώτης Χριστοφίδης Β. Επερώτηση και Ενημέρωση RDF/S Ονοματισμένων Γράφων Απρίλιος 2009
367 Κούτρας Γεώργιος Νικολάου Χ. Μοντελοποίηση Μετασχηματισμών για τα Αξιακά Δίκτυα και Υλοποίηση Εργαλείου Αξιακών Δικτύων Μάρτιος 2009
366 Μάγγας Ευάγγελος Μπίλας Α. Ακριβής Εντοπισμός Θέσης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων χρησιμοποιώντας Εκπομπές Ακουστικού Ήχου και Συγχρονισμό Ρολογιών Υψηλής Ακριβείας Δεκέμβριος 2008
365 Δουμπουλάκης Στέφανος Στεφανίδης Κ. Παρακολούθηση Επισκεπτών σε Κινητό Πληροφοριακό Σύστημα με Επίγνωση Θέσης Δεκέμβριος 2008
364 Βασιλειάδης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Βελτίωση της Απόδοσης των Συστημάτων Ανίχνευσης Επιθέσεων Δικτύων χρησιμοποιώντας Επεξεργαστές Γραφικών Δεκέμβριος 2008
363 Ζηδιανάκης Εμμανουήλ Σαββίδης Α. Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για Πληροφοριακά Συστήματα με Επίγνωση Θέσης: Φορητός Πολυμεσικός Πλοηγός Δεκέμβριος 2008
362 Κουρούμαλης Βασίλειος Στεφανίδης Κ. Εξατομικευμένη Διαδικτυακή Υποστήριξη αε Συνέδρια και Εκδηλώσεις Δεκέμβριος 2008
361 Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Σημασιολογικά Εμπλουτισμένη Πλοήγηση για Εσωτερικούς Χώρους Δεκέμβριος 2008
360 Μίχου Μαρία Αντωνίου Γ. Σημασιολογικό Μοντέλο Χρήστη για την Υποστήριξη Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Πλοήγης, Βασιζόμενων στην Επίγνωση του Περιβάλλοντος Δεκέμβριος 2008
359 Κίτσου Γεωργία Χριστοφίδης Β. Μετρικές Ποιότητας Δεδομένων σε Δυομότιμα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων βασισμένα στην RDF Δεκέμβριος 2008
358 Μουδάτσος Μιχαήλ Τόλλης Ι. Εντοπισμός και ποσοτικοποίηση των ιδιοτήτων γράφου που εγγυώνται ένα αποτέλεσμα διαμέρισης Δεκέμβριος 2008
357 Φουκαράκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Anontool: Διατήρηση Ανωνυμίας Ανά Πεδίο που Προάγει τη Διανομή Δεδομένων Δικτύου Δεκέμβριος 2008
356 Καρτάκης Σωκράτης Στεφανίδης Κ. Εργαλεία για Σχεδιασμό και Παραγωγή Προσβάσιμων Διεπαφών σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης Δεκέμβριος 2008
355 Καρουζάκη Ευφροσύνη Σαββίδης Α. Τεχνητός Χαρακτήρας Παρουσιαστή με Κοινωνική Συμπεριφορά, Συναισθηματικά Καθοδηγούμενες Κινούμενες Εικόνες και Παράπλευρα Παιγνίδια Δεκέμβριος 2008
354 Καζέπης Νικόλαος Σαββίδης Α. Ενιαία Πλατφόρμα για Πληροφοριακά Συστήματα με Επίγνωση Θέσης: Διαχειριστής Χωρικού Περιεχομένου Δεκέμβριος 2008
353 Αγγελιδάκης Νικόλαος Νικολάου Χ. Μαθησιακή Σχεδίαση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Νοέμβριος 2008
352 Δακανάλης Θεμιστοκλής Νικολάου Χ. Επέκταση των μεθόδων διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών με δυνατότητες διαχείρισης επιχειρησιακών εγγράφων Ιούλιος 2008
350 Τσισπαράς Βασίλειος Χριστοφίδης Β. Μέθοδος Δοκιμής & Σφάλματος: Τεχνικές Μετατροπής και Προέλευσης Δεδομένων σε Επιστημονικά Συστήματα Ροής 2008
349 Ταμπάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Ένα Σύστημα Συλλογιστικής Γνώσεων Βασισμένο σε Προβλήματα Ικανοποιησιμότητας και ένα Εργαλείο για την Πρόοδο Επίλυσής τους 2008
348 Νικολουδάκης Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Σημασιολογική Παρακολούθηση Χρήστη και Δυναμικός Ανασχεδιασμός Μονοπατιού για έναν Οδηγό Πλοήγησης 2008
347 Κασαπάκη Ευαγγελία Κατεβαίνης Μ. Εργαλείο ΕΔΑ για Χρονική Ανάλυση, Βελτιστοποίηση και Χρονικής Επικύτωσης Ασύγχρονων Κυκλωμάτων 2008
346 Ανδρέου Δημήτριος Χριστοφίδης Β. Πλατφόρμες Σημασιολογικού Ιστού και Υπηρεσίες Εκδόσεων Απρίλιος 2008
345 Κουτσουράς Θεμιστοκλής Πλεξουσάκης Δ. P2P Service Provisioning In The Axml Framework Απρίλιος 2008
344 Πλουμίδης Εμμανουήλ Παπαδοπούλη Μ. Μοντελοποίηση, πρόβλεψη και χαρακτηρισμός με βάση τον τύπο εφαρμογής του φόρτου κίνησης σε ένα μεγάλης κλίμακας ασύρματο δίκτυο Απρίλιος 2008
343 Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος Σύρης Β. Σύστημα Παρακολούθησης και Μέτρηση της Απόδοσης Ασυρμάτου Μητροπολιτικού Δικτύου Απρίλιος 2008
342 Ντελάκης Εμμανουήλ Σύρης Β. Ανάθεση Καναλιών σε Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Απρίλιος 2008
341 Γενετζάκης Εμμανουήλ Σύρης Β. Μια εξαρτώμενης συμφόρησης μετρική για δρομολόγηση πάνω σε ασύρματα δίκτυα πολλαπλών διεπαφών και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης Απρίλιος 2008
340 Παντελιάς Εμμανουήλ Κατεβαίνης Μ. Αποσυγχρονισμός Βιομηχανικών Κυκλωμάτων Απρίλιος 2008
339 Πασσάς Σταύρος Μπίλας Α. Analysis and Optimization of Overheads in Communication Protocols Over High Speed Ethernet-based Cluster Interconnects Απρίλιος 2008
338 Ζεγκίνης Δημήτριος Χριστοφίδης Β. Υπολογισμός διαφορών RDF Βάσεων Γνώση Απρίλιος 2008
337 Λιλής Ιωάννης Σαββίδης Α. Διάχυτα Πολλαπλών Μέσων Επιτραπέζια Παιχνίδια: Μηχανή, Περιβάλλον Σχεδίασης, Επεκτάσιμη Διεπαφή,και Προσαρμόσιμη Είσοδος με Plug-ins Απρίλιος 2008
336 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Αντωνίου Γ. Αναθεώρηση Γνώσης σε Περιβάλλοντα Σημασιολογικού Ιστού Απρίλιος 2008
335 Ασλανίδης Ιορδάνης Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Πολλαπλής Ράγας Μεταβλητής Καθυστέρησης, με Συστηματική Κωδικοποίηση Απρίλιος 2008
334 Σφακιανάκης Ιωάννης Στυλιανού Ι. A Statistical Approach for Intrusion Detection Απρίλιος 2008
333 Μανδηλαράς Παντελεήμων Στεφανίδης Κ. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση ενός Δικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης για την Επισκόπηση Συμμόρφωσης Δικτυακών Υπηρεσιών με τις Απαιτήσεις των Χρηστών Δεκέμβριος 2007
332 Ματθαιάκης Παύλος Κατεβαίνης Μ. Gated Dual-Rail - A Methodology for Reducing the Power Consumption of Monotonic Dual-Rail Circuits Δεκέμβριος 2007
331 Τζαγκαράκης Χρήστος Τσακαλίδης Π. Μοντελοποίηση και Κωδικοποίηση Πολυκαναλικού Ήχου για Εφαρμογές Εικονικού Ήχου με Χρήση του Ημιτονοειδούς Μοντέλου Δεκέμβριος 2007
330 Στάμου Απόστολος Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. King Pong: Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Πολυμορφικού Παιχνιδιού Τύπου Pong Δεκέμβριος 2007
329 Παπαδάκος Παναγιώτης Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Ταχύτατη Κατασκευή Πρωτοτύπων για την Σχεδίαση Λογισμικού με Αλληλεπιδραστικές Τρισδιάστατες (3D) CRC Κάρτες Δεκέμβριος 2007
328 Δουλγεράκη Κωνσταντίνα Στεφανίδης Κ. Ενσωμάτωση Προσβασιμότητας, Προσαρμοστικότητας και Ευχρηστίας στη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Δεκέμβριος 2007
327 Αθάνατος Εμμανουήλ Μαρκάτος Ε. Prototype Deployment of the Network of Affined Honeypots Architecture Δεκέμβριος 2007
326 Δημάκης Ανδρέας Στεφανίδης Κ. Μια Βιβλιοθήκη για την Αυτόματη Προσαρμογή Διεπαφών Διαδικτυακών Πυλών σε Υπολογιστές Παλάμης Δεκέμβριος 2007
325 Καρτάκης Γεώργιος Στεφανίδης Κ. Προσβάσιμα Διαδικτυακά Εργαλεία για την Κατασκευή Προσβάσιμων και Προσαρμόσιμων Φορμών Αλληλεπίδρασης Δεκέμβριος 2007
324 Αντωνιάδης Δημήτριος Μαρκάτος Ε. Appmon: An Application for Accurate Per-Application Network Traffic Characterization Δεκέμβριος 2007
323 Γεωργαλής Ιωάννης Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Κυκλικό Μετά-περιβάλλον Ανάπτυξης για τη Γλώσσα DELTA: Δυναμική Επεκτασιμότητα, Έλεγχος μέσω Δικτύου, Διεπαφή Ενδοσκόπησης και Γραμματικά Οδηγούμενος Συντάκτης Κώδικα Δεκέμβριος 2007
322 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Βελτίωση της Απόδοσης για Εφαρμογές Παθητικής Εποπτείας Δικτύων Δεκέμβριος 2007
321 Μαστοράκης Κωνσταντίνος Παπαδοπούλη Μ. Επεκτείνοντας το CLS: Ένα πολύ-σχηματικό συνεργατικό σύστημα εύρεσης θέσης βασισμένο στο Bluetooth και στο IEEE802.11 Οκτώβριος 2007
320 Στεφάνου Χαρίκλεια Τσακαλίδης Π. Βελτίωση Εικόνων Μικροσυστοιχιών DNA σε Πολλαπλής Διακριτικής Ικανότητας Πλαίσιο Σεπτέμβριος 2007
319 Ραυτόπουλος Ηλίας Παπαδοπούλη Μ. Μοντελοποίηση δικτυακής κίνησης βάσει πραγματικών μετρήσεων και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φόρτου σε ασύρματα τοπικά δίκτυα Σεπτέμβριος 2007
318 Παππάς Νικόλαος Τραγανίτης Α. Κωδικοποίηση Δικτύου Σεπτέμβριος 2007
317 Πάπαρης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Φοιτητικής Διαδικτυακής Πύλης με Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2007
316 Παπαμιχαήλ Μιχαήλ Κατεβαίνης Μ. Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Διεπαφών Δικτύου για Πολυεπεξεργαστικά Chips και Συστοιχίες Υπολογιστών Σεπτέμβριος 2007
315 Μπουρδένας Θεμιστοκλής Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Κυκλικό Μετα Περιβάλλον Ανάπτυξης για την Γλώσσα DELTA: Υποστήριξη Επέκτασης μέσω DELTA, Εκσφαλματωτης, Προσαρμογή κατα τη χρήση και διαχείριση Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2007
314 Μιχελογιαννάκης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Προσέγγιση της Ιδανικής Καθυστέρησης σε Δίκτυα Εντός Chip μέσω Προκαθορισμού Διαδρομών Σεπτέμβριος 2007
313 Ζήκου Ιωάννα Πλεξουσάκης Δ. Επίλυση του προβλήματος της ανάθεσης των εργασιών που υποβάλλονται στα συνέδρια στους εξεταστές με αναγωγή σε ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό. Σεπτέμβριος 2007
312 Δημαρέσης Νικόλαος Αντωνίου Γ. Ενα Σύστημα για Δεοντική και Τροπική Συλλογιστική Σεπτέμβριος 2007
311 Βανδίκας Κωνσταντίνος Στεφανίδης Κ., Σαββίδης Α. Βασικά Κατασκευαστικά Τμήματα για Διάχυτα Συστήματα Πληροφοριών Σεπτέμβριος 2007
310 Ιακωβίδης Γιώργος Νικολάου Χ. Μοντελοποίηση και Ανάλυση Αξιακού Δικτύου στη Φαρμακευτική Βιομηχανία Ιούλιος 2007
308 Akkus Zebide Αντωνίου Γ. Σύστημα Εξατομικευμένης ηλεκτρονικής μάθησης, βασισμένο σε κανόνες με χρήση τεχνολογιών Semantic Web Μάϊος 2007
307 Ρουσσίδης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Σχετικά με την Ανίχνευση Τάσεων στους Αλγόριθμους Συστάσεων Μάϊος 2007
306 Αθανασόπουλος Ηλίας Μαρκάτος Ε. Χρησιμοποιώντας μη Δομημένα Διομότιμα Συστήματα ως Πλατφόρμες για Επιθέσεις Εξάντλησης Πόρων Μάϊος 2007
305 Οικονόμου Θεοφάνης Τόλλης Ι. InBrAiN: Ένα Διαδραστικό Εργαλείο για την Ανάλυση και την Οπτικοποίηση του Εγκεφάλου Μάϊος 2007
304 Θεοχάρης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. Σχετικά με τους Κανόνες της Δύναμης και το Σημασιολογικό Ιστό 2007
303 Παπακωνσταντίνου Αντωνία Philippe JACQUET Eντοπισμός θέσης και ιχνηλάτηση μονοπατιού με χρήση της υποδομής ΙΕΕΕ 802.11 Μάιος 2007
302 Καπανταϊδάκης Ιωάννης Χριστοφίδης Β. Αλγόριθμοι Κορυφαίων-Κ Απαντήσεων Βασισμένοι σε Διατάξεις Επερωτήσεων για Ποιτικώς Καθορισμένες Προτιμήσεις Μάϊος 2007
301 Πανταζής Ιωάννης Στυλιανού Ι. Ανίχνευση Ασυνεχειών στη Συνδετική Σύνθεση Φωνής με Ακουστικές Μονάδες Δεκέμβριος 2006
300 Κώτσης Γεώργιος Μπίλας Α. Βελτίωση της Κλιμακοσιμότητας σε Συστοιχίες Υπολογιστών με Διαμοιρασμένη Μνήμη Δεκέμβριος 2006
299 Holzapfel Andre Στυλιανού Ι. Μια Προσέγγιση Ταξινόμησης Μουσικής βασισμένη σε Συνιστώσες Δεκέμβριος 2006
298 Παρταράκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Η Τεχνολογία Διαδικτυακών Πυλών στην Ανάπτυξη, Διάχυση και Χρήση Οδηγιών Σχεδίασης Δεκέμβριος 2006
297 Ευαγγελάτου Δέσποινα Σύρης Β. Μηχανισμοί Επιλογής Σημείου Πρόσβασης με στόχο την βελτίωση του Βαθμού Δικαιοσύνης σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Δεκέμβριος 2006
296 Τζιάβας Περικλής Πλεξουσάκης Δ. Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δεκέμβριος 2006
295 Παναγιωτάκης Γεώργιος Μπίλας Α. Μειώνοντας την Ευαισθησία των Δίσκων του Υποσυστήματος Εισόδου/Εξόδου για Μεγάλο Αριθμό Διαδοχικών Ροών Δεδομένων Σεπτέμβριος 2006
294 Σαχτούρης Σταύρος Χριστοφίδης Β. Μία δηλωτική γλώσσα διαχείρισης αλλαγών σε περιγραφές RDF Σεπτέμβριος 2006
293 Βλάχος Ευάγγελος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Υποσυστήματος Μνήμης Συνοχής Δεδομένων για Πολυεπεξεργαστές Διαμοιραζόμενης Μνήμης Σεπτέμβριος 2006
292 Βαλσαμάκης Αθανάσιος Στυλιανού Ι. Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ομιλητή χρησιμοποιώντας μοντέλα μείξης Γκαουσιανών κατανομών Μάιος 2006
291 Πασσάς Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Χρονοπρογραμματισμός ενός Buffered Crossbar Μεταγωγέα με Γνώμονα τα Ορια των Πακέτων Απρίλιος 2006
290 Χρυσάκης Ιωάννης Πλεξουσάκης Δ. Επεξεργασία Κ- Κορυφαίων Ερωτήσεων σε Ομότιμα Δίκτυα Απρίλιος 2006
289 Σαρμής Θωμάς Τραχανιάς Π., Αργυρός Α. Ανάπτυξη Οπτικού Συστήματος Ανίχνευσης Συμβάντων και Επόπτευσης Διαδικασιών για εφαρμογές Βιομηχανικού Αυτοματισμού Απρίλιος 2006
288 Συμεωνίδης Αλκιβιάδης Τόλλης Ι. microRNA Δίκτυα Αριθμήσεων και η Γονιδιακή Οντολογία: Ανάλυση και Οπτικοποίηση Απρίλιος 2006
287 Παπουτσίδης Ευάγγελος Μαρκάτος Ε., Μ. Τσικνάκης Σχεδίαση και Ανάπτυξη μιας biomedical GRID Υποδομής για την Εφαρμογή Αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων Υψηλών Επιδόσεων και Λειτουργιών Εξόρυξης Γνώση Απρίλιος 2006
286 Αντωνακάκη Δέσποινα Χριστοφίδης Β. Εξόρυξη Γνώσεων από Βιοϊατρική Βιβλιογραφία . Το Σύστημα MineBioText: Ανακάλυψη Συσχετίσεων μεταξύ Γονιδίων, Πρωτεϊνών και Ασθενειών Απρίλιος 2006
285 Κονδυλάκης Χαρίδημος Πλεξουσάκης Δ. Quete: Επεξεργασία Επερωτήσεων σε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων Απρίλιος 2006
284 Ανδρίκος Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Μια πλήρως Αυτοματοποιημένη Ροή Αποσυγχρονισμού για Σύγχρονα Κυκλώματα Απρίλιος 2006
283 Κατρανίδου Αναστασία Παπαδοπούλη Μ. Εντοπισμός Θέσης χρησιμοποιώντας την Υποδομή του ΙΕΕΕ 802.11 και το Δυομότιμο Μοντέλο για Κινητές Υπολογιστικές Εφαρμογές Απρίλιος 2006
282 Κούκης Δημήτριος-Βασίλειος Μαρκάτος Ε. Μία Προγραμματιστική Αφαίρεση για την Διατήρηση Ανωνυμίας Δεδομένων Δικτύων Απρίλιος 2006
281 Μανακανάτας Δημήτριος Πλεξουσάκης Δ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εργαλείου γι ατην Ημι-αυτόματη Σημασιολογική Συσχέτιση Σχημάτων Απρίλιος 2006
280 Καραδήμου Κυριακή Τσακαλίδης Π. Μοντελοποίηση και Κωδικοποίηση Πολυκαναλικού Ήχου με χρήση ενός Μοντέλου Πηγής/Φίλτρου, πολλαπλής κλίμακας Δεκέμβριος 2005
279 Ξυνίδης Δημήτριος Μπίλας Α. Ανάλυση της Απόδοσης και Κλιμάκωσης Δικτυακού, Διαμοιραζόμενου Αποθηκευτικού Χώρου σε Επίπεδο Blocks Δεκέμβριος 2005
278 Φωτιάδης Γεώργιος Σύρης Β. Βελτίωση της Απόδοσης του Πρωτοκόλλου TCP σε Ασύρματα Δίκτυα 802.11 με Εκρήξεις Λαθών Δεκέμβριος 2005
277 Ακριτίδης Περικλής Μαρκάτος Ε. Ανίχνευση Πρωτοεμφανιζόμενων Worms Δεκέμβριος 2005
276 Πολυχρονάκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Μία προγραμματιστική αφαίρεση για κατανεμημένη παθητική εποπτεία δικτύων εποπτεία δικτύων Δεκέμβριος 2005
275 Μοσχούς Εμμανουήλ Μαρκάτος Ε. Μετατροπή Δεδομένων για Φορητές Συσκευές με τη χρήση του Πρωτόκολλου CC/PP Δεκέμβριος 2005
274 Σιδηρουργός Ελευθέριος Χριστοφίδης Β. Κωδικοποίηση Οψεων για Δρομολόγηση και Δημιουργία Πλάνων Επερωτήσεων σε Ομότιμα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Δεκέμβριος 2005
273 Αντωνάτος Σπυρίδων Μαρκάτος Ε. Τυχαιοποίηση του χώρου δικτυακών διευθύνσεων: Ενα μέσο προληπτικής άμυνας ενάντια σε hitlist worms Δεκέμβριος 2005
272 Κουναλάκης Ευρυκλής Κατεβαίνης Μ., Χ. Σωτηρίου The Mythical IP Block: An Investigation of Contemporary IP Characteristics Δεκέμβριος 2005
271 Ξανθόπουλος Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Παροχή Υπηρεσιών Ιστού πάνω από Ομότιμα Δίκτυα Δεκέμβριος 2005
270 Πολιτοπούλου Ζωή Νικολάου Χ. Συστήματα ΗΜΙ- Αυτόματης Κατηγοριοποίησης του περιεχομένου που συγκεντρώνει ένας δικτυακός τόπος απο διαφορετικές πηγές Δεκέμβριος 2005
269 Πουρσαλίδης Βασίλης Νικολάου Χ. Υποδομή Διαχείρισης Ταυτοτήτων για τον Ψηφιακό Κόσμο Νοέμβριος 2005
268 Στρατάκης Μιλτιάδης Χριστοφίδης Β. Τυπικό Μοντέλο Αναπαράστασης Προτιμήσεων Χρηστών για τη Διάταξη Συλλογών Αντικειμένων 2005
267 Σταυράκης Ηλίας Σύρης Β. Προστασία έναντι των κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας με χρήση ντετερμινιστικού μαρκαρίσματος πακέτων, προσαρμοσμένη στην οργάνωση του Διαδικτύου σε αυτόνομα συστήματα Ιούλιος 2005
266 Σταματάκης Γεώργιος Σύρης Β. Διαφοροποίηση Υπηρεσίας σε Ασύρματα Δίκτυα με χρήση ενός Δυναμικού CBWFQ Σχήματος 2005
265 Παπαμάνθου Χαράλαμπος Τόλλης Ι. Υπολογισμός Παραμετρικών ως προς το Μακρύτερο Μονοπάτι st-Προσανατολισμών Γράφων: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές 2005
264 Μελισσάρης Χαρίτων Τραγανίτης Α. Παρακολούθηση και μέτρηση σημάτων κινητής τηλεφωνίας GSM 2005
263 Κοκκινίδης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Δρομολόγηση και Επεξεργασία Σημασιολογικών Επερωτήσεων σε Δυομότιμα Συστήματα 2005
262 Καντεράκης Αλέξανδρος Ορφανουδάκης Σ. Επιλογή Γονιδίων και Κατάτμηση Δεδομένων Πειραμάτων με Μικροσυστοιχίες: Το Σύστημα MineGen 2005
261 Αρβελάκης Αδάμ Τόλλης Ι. Οπτικοποίηση Microarrays και Φυλογενετικών Δεδομένων με τη χρήση Treemaps Μάρτιος 2005
260 Αλεβίζου Βασιλική Πλεξουσάκης Δ. Σύνθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Βασισμένη σε Εμπλουτισμένες Προδιαγραφές Ιούλιος 2005
259 Φλουρή Καλλιρρόη Ορφανουδάκης Σ. Επαναληπτικός γραφοθεωρητικός αλγόριθμος τμηματοποίησης εικόνων ως προς το χρώμα με χρήση μη παραμετρικών στατιστικών διαδικασιών Απρίλιος 2005
258 Τριανταφυλλίδου Δέσποινα Σύρης Β. Έλεγχος συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας IEEE 802.11, με χρήση του Explicit Congestion Notification και ενός μηχανισμού μαρκαρίσματος βασισμένου στην εκτίμηση φόρτου Απρίλιος 2005
257 Σκυλογιάννης Θωμάς Αντωνίου Γ. Αυτόματη Διαπραγμάτευση και Σημασιολογική Μεσιτεία με Χρήση Ευφυϊών Πρακτόρων και Αναιρέσιμης Συλλογιστικής Απρίλιος 2005
256 Σερφιώτης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Βελτιστοποιώντας και Αναδιατυπώνοντας RQL Επερωτήσεις στο Σημασιολογικό Ιστό Απρίλιος 2005
255 Πλασταρά Αικατερίνη Στεφανίδης Κ. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης πηγών πληροφορίας Απρίλιος 2005
254 Πετράκη Μερόπη Κωνσταντόπουλος Π. Αποτίμηση αξιοπιστίας διατάξεων συστημάτων για μακροχρόνια ψηφιακή διατήρηση Απρίλιος 2005
253 Πάτκος Θεόδωρος Πλεξουσάκης Δ. Μια Αγορά Διαπραγματευόμενων Ευφυών Πρακτόρων Λογισμικού, Δομημένων σε ένα Ομότιμο Σημασιολογικό Δίκτυο Απρίλιος 2005
252 Παπαευσταθίου Βασίλειος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανών Κατηγοριοποίησης Πακέτων Δικτύου Απρίλιος 2005
251 Παπαχρήστου Χρήστος Τραχανιάς Π. Ανάπτυξη μιας ρομποτικής πλατφόρμας: υλικό και λογισμικό για έλεγχο, αντίληψη και κίνηση Απρίλιος 2005
250 Παπαγγελής Εμμανουήλ Πλεξουσάκης Δ. Επιλύοντας τα Προβλήματα Σποραδικότητας και Κλιμακοσημότητας των Αλγορίθμων Συστάσεων Απρίλιος 2005
249 Μπαλάφα Κασιανή-Ανδριανή Στεφανίδης Κ. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προσβάσιμης Αλληλεπιδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρουσίασης Πληροφοριών Απρίλιος 2005
248 Μουστάκας Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. Βιολογικά Εμπνευσμένη Αρχιτεκτονική για Αυτόνομους Πράκτορες Ανάκτησης Εικόνων με βάση το Περιεχόμενό τους, Εφαρμογή στις Μαγνητικές Τομογραφίες Εγκεφάλου Απρίλιος 2005
247 Μισαργόπουλος Αντώνιος Πλεξουσάκης Δ. Πλαίσιο Χρονοπρογραμματισμού Εκτέλεσης Σχεσιακών Join Επερωτήσεων σε Συστήματα Κατανεμημένων Βάσεων Δεδομένων πάνω από Αρχιτεκτονικές Πλεγμάτων-GRIDS Απρίλιος 2005
246 Μαρκάκη Μαρία Ορφανουδάκης Σ. Προσομοίωση των Μεταβολών στη Διεγερσιμότητα ενός Πυραμιδικού Νευρικού Κυττάρου του Ιππόκαμπου κατά την Γήρανση Απρίλιος 2005
245 Κοφφινά Ιωάννα Χριστοφίδης Β. Σημασιολογική Διαμεσολάβηση Ετερογενών Πηγών Δεδομένων XML στον Σημασιολογικό Ιστό Απρίλιος 2005
244 Καλαϊτζή Ευθυμία Στεφανίδης Κ. Βοήθημα Μνήμης σε Υπολογιστή Τσέπης για Ηλικιωμένους με Προβλήματα Μνήμης και Ορασης Απρίλιος 2005
243 Καζαζάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Δυναμικός Συντονισμός Πολλαπλών Πρακτόρων με στόχο την Προσαρμοζόμενη Επιλογή Δράσεων Απρίλιος 2005
242 Ευαγγελάτου Αναστασία-Βασιλική Τσακαλίδης Π. Φυσικό επίπεδο του DVB-RCT και υλοποίηση της μονάδας Προσαρμογής Πλαισίου Απρίλιος 2005
241 Δοκιανάκη Όλγα Κατεβαίνης Μ., Χ. Σωτηρίου Αξιολόγηση Ασύγχρονων Δικτύων Διασύνδεσης για Ψηφιακά Συστήματα σε Chip Απρίλιος 2005
240 Γιαννακόπουλος Ιωάννης Μπίλας Α. CORMOS: A Communication-Oriented Runtime System for Wireless Sensor Networks Απρίλιος 2005
239 Αθανασοπούλου Χαρίκλεια Σύρης Β. Δημιουργία Κινήτρων για Συνεργασία μεταξύ των Κόμβων σε Ασύρματα Δίκτυα Αυθαίρετης Δομής Απρίλιος 2005
238 Αδαμάκης Χριστόφορος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Πληρωμών πάνω από GSM Ασύρματο Δίκτυο Απρίλιος 2005
237 Κουτσουράκης Παναγιώτης Τζιρίτας Γ. Τμηματοποίηση με Τομές Γράφων και Εφαρμογή σε Ανίχνευση Κίνησης Νοέμβριος 2004
236 Νίκαινας Λουκάς Κωνσταντόπουλος Π. Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Μοντέλου για Μουσειακές Διεργασίες. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Διαπραγματεύσεων Νοέμβριος 2004
235 Τζαγκαράκης Γεώργιος Τσακαλίδης Π. Ανάκτηση Εικόνας με βάση το Περιεχόμενο, μέσω Αλφα-Ευσταθούς Μοντελοποίησης της Πληροφορίας Υφής Νοέμβριος 2004
234 Σίμος Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση του Chip Ενός Ενταμιευτικού Σταυραγωγού μεγέθους 32Χ32, ο οποίος Χειρίζεται Απευθείας Πακέτα Μεταβλητού Μεγέθους Νοέμβριος 2004
233 Ξυνίδης Κωνσταντίνος Μαρκάτος Ε. Ιεραρχικές Αρχιτεκτονικές από Επεξεργαστές για Αποτροπή Εισβολέων σε Δίκτυα Νοέμβριος 2004
232 Χαδήρογλου Μαρία Στεφανίδης Κ. Ανάπτυξη Διεπαφής για την Διαχείριση των Συσκευών Αισθητήρων και Μηχανισμών Ενεργοποίησης σε «Εξυπνα Σπίτια Νοέμβριος 2004
231 Σαρμπάνης Αγγελής Μαρκάτος Ε. Ένα Πρωτόκολλο Εκμισθώσεων για την Ενημέρωση Δεδομένων Προσωρινών Μνημών peer-to-peer δικτύων Νοέμβριος 2004
230 Μπικάκης Αντώνιος Αντωνίου Γ. Ανάπτυξη Συστήματος Αναιρέσιμων Κανόνων για το Διαδίκτυο Νοέμβριος 2004
229 Δημόκας Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Διαμοιρασμός και Διαχείριση Σχεσιακών Δεδομένων σε Ομότιμα Δίκτυα Νοέμβριος 2004
228 Παγώνης Γεώργιος Τζιρίτας Γ. Προσαρμογή Πλεγμάτων σε Στερεοσκοπικά Δεδομένα και Ακολουθίες Εικόνων Οκτώβριος 2004
227 Ζαμάνη Θέμις Νικολάου Χ. Συστήματα διαχείρισης προφιλς συμμετεχόντων σε διαλογικές υπηρεσίες SMS Επικοινωνίας Ιούλιος 2004
226 Τριμίντζιος Ελευθέριος Στεφανίδης Κ. Πολυκαναλικός Πλοηγός για τον Παγκόσμιο Ιστό με Συγχρονισμό Γραφικής και μη Οπτικής Διεπαφής Απρίλιος 2004
225 Νάτσης Αντώνιος Στεφανίδης Κ. Ανάπτυξη Πιλοτικής Εφαρμογής Διαδικτυακής Πύλης με χρήση της Μεθόδου Σχεδίασης Ενοποιημένων Διεπαφών Απρίλιος 2004
224 Σπανάκης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Θέματα Δρομολόγησης σε ad-hoc Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Απρίλιος 2004
223 Μαρινάκης Θεοχάρης Σύρης Β. Προσαρμόσιμοι Αλγόριθμοι Μαρκαρίσματος Κίνησης για Δίκαιη Διαμοίραση Πόρων σε Δίκτυα Διαφοροποιημένων Υπηρεσιών Απρίλιος 2004
222 Αγγελάκης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Ενσωμάτωση Μηχανισμών Διαχείρισης Εμπιστοσύνης, Πρόβλεψης Απώλειας Ζεύξης και Αντιμετώπισης Εγωϊσμού στο Πρωτόκολλο Dynamic Source Routing Κινητών Αδόμητων Δικτύων Απρίλιος 2004
221 Παπαδάκης Στέφανος Τραγανίτης Α. Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Χρήστη Ασυρμάτων Δικτύων Απρίλιος 2004
220 Τζελέπης Θεόδωρος Ορφανουδάκης Σ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κλινικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Βασιζόμενα στην Μεθοδολογία των Αρχέτυπων Απρίλιος 2004
219 Κόντος Άγγελος Ορφανουδάκης Σ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρόσβασης σε Κλινική Πληροφορία από Φορητές Υπολογιστικές Συσκευές Απρίλιος 2004
218 Κουμάκης Ελευθέριος Ορφανουδάκης Σ. HealthobsQ Health Observatory, Ενα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξόρυξης Δεδομένων και Ανακάλυψης Γνώσης από Κατανεμημένες και Ετερογενείς Κλινικές Πηγές Δεδομένων Απρίλιος 2004
217 Λέλης Παναγιώτης Ορφανουδάκης Σ. Περιβάλλον Σχεδιασμού Σύνθεσης και Επεξεργασίας Τυποποιημένων Κλινικών Εγγράφων Απρίλιος 2004
216 Καουκάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Σύγκριση Εναλλακτικών Αρχιτεκτονικών Προσεγγίσεων Επικοινωνίας με βάση το Πρότυπο HL7 Απρίλιος 2004
215 Ζαχαριουδάκης Γεώργιος Χριστοφίδης Β. Εξυπνα Πρωτόκολλα Ανακάλυψης Υπηρεσιών σε Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής Bluetooth Απρίλιος 2004
214 Σταματογιαννάκης Εμμανουήλ Χριστοφίδης Β. Αρχιτεκτονικές Δικτύων Προσωπικής Περιοχής Βασισμένων στην Τεχνολογία Bluetooth Απρίλιος 2004
213 Χατζόπουλος Κων/νος Τραχανιάς Π. Αποτελεσματική Αντιστοίχιση Σημείων σε Ζεύγη Στερεοσκοπικών Εικόνων Απρίλιος 2004
212 Μπέρδος Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Βιβλιοθήκη ελαφρών γραφικών διαλογικών αντικειμένων για την C++ με δικτυακή υλοποίηση σε java Απρίλιος 2004
211 Καρβουναράκης Σταμάτης Χριστοφίδης Β. Γλώσσες και Πλατφόρμες Σύνθεσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Απρίλιος 2004
210 Καφτάκη Ροδούλα Πλεξουσάκης Δ. Ανάπτυξη Συστήματος Ανάκτησης Πληροφορίας με γνώση της Γεωγραφικής Θέσης του Χρήστη Απρίλιος 2004
209 Παπαγάλου Φωτεινή Σύρης Β. Αξιολόγηση Αλγορίθμων Εντοπισμού Επιθέσεων ¶ρνησης Υπηρεσίας από την Κίνηση του Δικτύου Απρίλιος 2004
208 Χαριτάκης Ιωάννης Μαρκάτος Ε. Εφαρμογές του Επεξεργαστή Δικτύων IXP 1200 σε Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολέων για Δίκτυα Απρίλιος 2004
207 Αθανάσης Νικόλαος Χριστοφίδης Β. SWPG: Γεννήτρια Κατασκευής Σημασιολογικών Πυλών Διαδικτύου Απρίλιος 2004
206 Γκίκας Χαράλαμπος Χριστοφίδης Β. Μηχανισμοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστημονικών Εργασιών Απρίλιος 2004
205 Σημαντήρης Γεώργιος Τζιρίτας Γ. Παρακολούθηση προσώπων και εκτίμηση της πόζας σε Ψηφιακές Ακολουθίες Εικόνων Φεβρουάριος 2003
204 Σταματάκης Αντώνιος Στεφανίδης Κ. Ανάπτυξη Εργαλείου Εκμάθησης του Ελληνικού Braille για ¶τομα με Προβλήματα Όρασης Νοέμβριος 2003
203 Κωνσταντάκη Πελαγία Τραγανίτης Α. Μελέτη OFDM Διαμόρφωσης για Μετάδοση Δεδομένων σε Κανάλι Γραμμών Ενέργειας Νοέμβριος 2003
202 Δήμου Χρήστος Ορφανουδάκης Σ. Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος Στήριξης της Ιατρικής Συνεργασίας, Βασισμένο σε Τεχνολογία XML Νοέμβριος 2003
201 Λέλης Στυλιανός Νικολάου Χ. Ενα Μοντέλο Πρακτόρων για τη Δημοτικότητα των Κόμβων του Διαδικτύου 2003
200 Δελάκης Μανώλης Τζιρίτας Γ. Ανίχνευση Προσώπων βασισμένη σε Συνελεκτικά Νευρωτικά Δίκτυα Ιούλιος 2003
199 Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος Τζιρίτας Γ. Αναγνώριση και παρακολούθηση των μελών του ανθρώπινου σώματος σε κίνηση Ιούνιος 2003
198 Τουρτούνης Σωτήριος Πλεξουσάκης Δ. Σχήματα Κωδικοποίησης για το Σημασιολογικό Ιστό Απρίλιος 2003
197 Τζορμπατζάκη Αγγελική Πλεξουσάκης Δ. Υποστήριξη της Υποστασιοποίησης στο Μοντέλο του RDF Απρίλιος 2003
196 Τζομπανάκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. Σύστημα Υπομνηματισμού Ηλεκτρονικών Εγγράφων στο Διαδίκτυο Απρίλιος 2003
195 Σμαρδάς Αντώνιος Χούστη Κ. Σύστημα Εκτέλεσης Ροών Εργασίας βασισμένο σε Πράκτορες Απρίλιος 2003
194 Μαγκαναράκη Αιμιλία Πλεξουσάκης Δ. RVL: Μια Γλώσσα ορισμού Οψεων για το Πρότυπο RDF S Απρίλιος 2003
193 Κοντογιάννης Βασίλειος Κωνσταντόπουλος Π. CREBITEL Πολύγλωσσος Σημασιολογικός Χάρτης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Εργων Τέχνης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού Απρίλιος 2003
192 Καλοχριστιανάκης Μιχαήλ Τραγανίτης Α. Προσομοίωση Συστήματος Επικοινωνίας Software Radio Απρίλιος 2003
191 Καβουρίδου Ματίνα Σύρης Β. Μηχανισμοί και Αλγόριθμοι Διαφοροποίησης Ποιότητας Υπηρεσιών στο Πρωτόκολλο Ασύρματων Δικτύων ΙΕΕΕ 802.11 Απρίλιος 2003
190 Λίνα Μεγαλόχαρις-Χάρις Νικολάου Χ. Βασισμένα σε πράκτορες μοντέλα αγορών διαφοροποιημένων αγαθών του Διαδικτύου Δεκέμβριος 2002
189 Σαπουντζής Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Πλέγματα Μεταγωγής BENES με Εσωτερικό Backpressure Πολυπλοκότητας O(N) Δεκέμβριος 2002
188 Κρητικός Κυριάκος Χούστη Κ. Κατανεμημένο Σύστημα Αποθήκευσης Ροών Εργασίας Επιστημονικών Αντικειμένων - K.A.P.E.E.A Δεκέμβριος 2002
187 Δημητριάδης Σωκράτης Ορφανουδάκης Σ. Περιβάλλον Αμάκτησης Εικόνων Βασισμένο σε Βιολογικά Εμπνευσμένη Αρχιτεκτονική Δεκέμβριος 2002
186 Ρομπογιαννάκης Παύλος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση ενός Οδηγού Τεχνολογίας CMOS 0.18μΜ για το Αναλογικό Μέρος Μετάδοσης σε Γραμμή VDSL Δεκέμβριος 2002
185 Παπαχρήστος Χρήστος Μαρκάτος Ε. Μέθοδοι Πλοήγησης στο Διαδίκτυο πάνω από Συνδέσμους Περιορισμένης Χωρητικότητας για Thin Clients. Γνωριμία με το Πρωτόκολλο CC/PP Δεκέμβριος 2002
184 Ντοά Σταυρούλα Στεφανίδης Κ. Αλληλεπίδραση Χρήστη-Μηχανής με Χρήση Δυαδικής Συσκευής Εισόδου Δεκέμβριος 2002
183 Μεϊντάνης Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Προσαρμογή Λειτουργικού Συστήματος και Μετατροπές Υλικού σε Πλακέτα Ενσωματωμένου Επεξεργαστή Δεκέμβριος 2002
182 Λυμπέρης Σπυρίδων Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση ενός Υποσυστήματος Αντιστάθμισης Πληροφορίας Κίνησης για έναν Αποκωδικοποιητή MPEG-II Δεκέμβριος 2002
181 Κατζαγιαννάκη Ειρήνη-Ηλέκτρα Πλεξουσάκης Δ. Διασπορά Πληροφορίας Βασισμένη σε Σημασιολογικές Συσχετίσεις Δεκέμβριος 2002
180 Καστάνης Διομήδης Τραγανίτης Α. Χρήση Ελλειπτικών Καμπυλών για την Πιστοποίηση Ταυτότητας και την Συμφωνία Κλειδιών στις Εξυπνες Κάρτες χωρίς Επαφή με Μηχανισμό Διαχείρισης της Μνήμης Δεκέμβριος 2002
179 Καλυβιανάκη Ευαγγελία Μαρκάτος Ε. X-Packet: Ενα Εργαλείο Οπτικοποίησης της Κίνησης Δικτύων. Μια προσέγγιση Πραγματικού Χρόνου για Πολλούς Χρήστες Δεκέμβριος 2002
178 Χρυσός Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Δίκαιος Χρονοπρογραμματισμός Μεγίστου-Σταθμισμένου-Ελαχίστου για ένα Crossbar με Μικρούς Εσωτερικούς Ενταμιευτές 2002
177 Σιδέρης Χρήστος Τραγανίτης Α. Μετατροπή της Ομιλίας σε Κινήσεις του Στόματος 2002
176 Καλύβα Βαία Τραγανίτης Α. Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού για Δίκτυα GPRS 2002
175 Μαυρικάκης Ιωάννης Τζιρίτας Γ. Χρήση Ψηφιακών Υδατογραφημάτων για προστασία εικόνων 2002
174 Δουλγεράκη Παρασκευή Πλεξουσάκης Δ. Μεθοδολογία Βασισμένη σε Πράκτορες για Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Απρίλιος 2002
173 Αντωνιάδης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Ανάπτυξη Αναγνώστη Ασυρμάτων Εξυπνων Καρτών 2002
172 Χαρτερός Κων/νος Κατεβαίνης Μ. Ταχέα Κυκλώματα Παράλληλης Σύγκρισης Χρονοδρομολογητές Μάρτιος 2002
171 Αγιομυργιαννάκης Ιωάννης Τραγανίτης Α. Επέκταση Φάσματος Ομιλίας Μάρτιος 2002
170 Καψάλης Δημήτριος Κατεβαίνης Μ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Ανα-ροή Διαχειριστή Ουρών για ένα Μεταγωγέα Τύπου ΑΤΜ με χρήση Τεχνολογίας FPGA Μάρτιος 2002
169 Νικητόπουλος Θεόδωρος Γεωργακόπουλος Γ. Αλγεβρικές και αριθμητικές μέθοδοι με εφαρμογές στη μοριακή βιολογία Δεκέμβριος 2001
168 Παπαδόπουλος Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Ανάπτυξη Συστήματος Προσαρμοζόμενων Υπηρεσιών Συστάσεων Βασισμένο Στη Δυναμική Διαχείριση Κοινοτήτων Χρηστών Νοέμβριος 2001
167 Παπαδάκης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA του χρονοπρογραμματιστή της κίνησης ABR και των διεπαφών utopia ενός μεταγωγέα δικτύου ΑΤΜ Νοέμβριος 2001
166 Μαργέτης Γεώργιος Τραγανίτης Α. Παροχή Διαφοροποιημένων Υπηρεσιών με Μηχανισμούς Ελέγχου Συμφόρησης από Ακρη-σε-Ακρη Νοέμβριος 2001
165 Λόλας Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού Χαμηλού Επιπέδου για Μεταγωγείς Πακέτων Υψηλών Ταχυτήτων Νοέμβριος 2001
164 Μπλάτσιος Χαρίλαος Στεφανίδης Κ. Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Εργαλείου για την Ανάπτυξη Μη-Οπτικών Διεπαφών Νοέμβριος 2001
163 Παγωμένος Γεώργιος Τραγανίτης Α. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μηχανισμών Βελτίωσης της Ποιότητας Υπηρεσίας για την μετάδοση Φωνής μέσω του Διαδικτύου Νοέμβριος 2001
162 Βογιατζής Αρτέμιος Τραγανίτης Α. Ανάλυση Ασφάλειας Συστημάτων Εξυπνων Καρτών Νοέμβριος 2001
161 Φλουρής Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Αναθεώρηση Πεποιθήσεων σε Βάσεις Γνώσεων Νοέμβριος 2001
160 Τζιουβάρας Χρυσόστομος Τραγανίτης Α. Αλγόριθμοι και Συστήματα Δρομολόγησης σε Οπτικά Δίκτυα IP Νοέμβριος 2001
159 Χατζάκη Αικατερίνη Ορφανουδάκης Σ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Υπηρεσιών Ασφαλείας για Δίκτυο Τηλεματικών Υπηρεσιών στην Υγεία με Χρήση Εξυπνων Κρυπτογραφικών Καρτών Νοέμβριος 2001
158 Κωνσταντινίδου Κυριακή Τραγανίτης Α. Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Προγραμματισμού και Παραγωγής Κώδικα για επεξεργαστή DSP με το MATLAB Φεβρουάριος 2001
157 Νιάρχος Ιωάννης Γεωργακόπουλος Γ. Αυτόματη σχεδίαση σελίδων: Μια γραφοθεωρητική προσέγγιση μέσω προσανατολισμένων κύκλων Οκτώβριος 2001
156 Δανάλης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Ανάπτυξη Φίλτρου Δικτύου για την Εξειδικευμένη Πλατφόρμα IXP1200 Ιούλιος 2001
155 Γιαλαμά Αικατερίνη Μαρκάτος Ε. Κατανεμημένος Εξυπηρετητής Video με Ποιότητα Υπηρεσίας Ιούνιος 2001
154 Ασημακοπούλου Ξένη Μαρκάτος Ε. Αποτελεσματική Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Ιούνιος 2001
153 Ρέτσας Χρήστος Σταμούλης Γ. Χρέωση Υπηρεσιών Ταχείας Πρόσβασης στο Internet και Υπηρεσιών Νοητών Ιδιωτικών Δικτύων Μάρτιος 2001
152 Κεφαλάκης Παύλος Στεφανίδης Κ. Μη Οπτικός Πλοηγός Ναυτίλος Σύστημα Πλοήγησης στον Παγκόσμιο ιστό για Τυφλούς Χρήστες Μάρτιος 2001
151 Γκίκας Γρηγόρης Σταμούλης Γ. Δρομολόγηση Ροών και Διαχείριση Πόρων σε Δίκτυα MPLS που Υποστηρίζουν Πολλαπλές Κλάσεις Υπηρεσίας Μάρτιος 2001
150 Αλεξάκη Σοφία Πλεξουσάκης Δ. Αποθήκευση Μεταδεδομένων RDF για Πύλες Κοινοτήτων Διαδικτύου Μάρτιος 2001
149 Παπαϊωάννου Αθανάσιος Σταμούλης Γ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής για την Αποδοτική Επιλογή και Παροχή SLA σε Δίκτυα DiffServ Νοέμβριος 2000
148 Νικολογιάννης Αριστείδης Κατεβαίνης Μ. Αποδοτική Οργάνωση Ουρών ανά Ροή σε Dram για Ταχύτητα Γραμμής OC-192 με τη Χρήση Τεχνικών Εκτέλεσης εκτός Σειράς Νοέμβριος 2000
147 Κούβαρης Κων/νος Πλεξουσάκης Δ. Μέθοδοι και Εργαλεία για Ανάπτυξη και Σχεδίαση Συστημάτων Δοσοληψιών σε Βάσεις Δεδομένων Νοέμβριος 2000
146 Καρβουναράκης Γρηγόριος Κωνσταντόπουλος Π. Μια Δηλωτική Γλώσσα Επερώτησης Μεταδεδομένων RDF για Πύλες Κοινοτήτων Διαδικτύου Νοέμβριος 2000
145 Ιωάννου Άγγελος Κατεβαίνης Μ. Ένας Πυρήνας ASIC για την Διαχείριση Ουρών Προτεραιότητας με τη χρήση της Τεχνικής της Ομοχειρίας (Pipelining) για Υποστήριξη Χρονοδρομολόγησης σε Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Νοέμβριος 2000
144 Δραμιτινός Εμμανουήλ Σταμούλης Γ. Ενας Μηχανισμός Δημοπρασίας για Δέσμευση Εύρους Ζώνης σε Μονοπάτια ενός Δικτύου Νοέμβριος 2000
143 Αλεξάκος Παναγιώτης Τραγανίτης Α. Εξομοίωση Μαθήματος σε Τάξη . Virtual Classroom . μέσω Υπολογιστή Νοέμβριος 2000
142 Ακουμιανάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Εξαγωγή Κριτηρίων Ασφαλούς Πλοήγησης Ρομπότ με χρήση Πανοραμικής Κάμερας Νοέμβριος 2000
141 Χριστοφής Κων/νος Ορφανουδάκης Σ. Σύστημα Εξαγωγής Γνώσης από Κατανεμημένες και Ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογή σε Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Ιούνιος 2000
140 Οικονόμου Αθανάσιος Σερπάνος Δ. Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Γέφυρας Προσαρμογής για Δίκτυα ΑΤΜ Ιούνιος 2000
139 Φριτζαλάς Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος Π. Μαϊστωρ: Σύστημα Κτηριολογικής Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2000
138 Φλουρής Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Σχεδίαση και Υλοποίηση Μεθόδων για την Βελτίωση της Απόδοσης των www PROXIES Μάρτιος 2000
137 Ραξενίδης Βασίλειος Ορφανουδάκης Σ. Μια Οντοκεντρική Προσέγγιση για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος Σχεδιασμού Ταξιδίων με Πολλαπλά Μέσα Μεταφοράς Μάρτιος 2000
136 Καλοψικάκης Δημήτριος Σταμούλης Γ. Επαναλαμβανόμενη Διαπραγμάτευση μέσω Ηλεκτρονικού Αντιπροσώπου για Αποδοτική Επιλογή Συμβολαίου Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Μάρτιος 2000
135 Χαλκιαδάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Αρχιτεκτονική Πρακτόρων για τη Διενέργεια Ψηφοφοριών Νοέμβριος 1999
134 Τράκα Μαρία Τζιρίτας Γ. Πανοραμική Σύνθεση Οψεων από μια Ακολουθία Εικόνων Νοέμβριος 1999
133 Τζουρμπάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. Αντιστοίχιση Χαρακτηριστικών με χρήση Γεωμετρικών περιορισμών σε Εικόνες που Περιλαμβάνουν δύο τουλάχιστον Επίπεδα Νοέμβριος 1999
132 Τζόβα Ελευθερία Ορφανουδάκης Σ. Ομαδοποίηση Χαρακτηριστικών των Ψηφιακών Εικόνων με βάση τις Αρχές της Αντιληπτικής Οργάνωσης Νοέμβριος 1999
131 Παπαδάκης Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Διαχείριση Πόρων σε Δίκτυα MPLS τα οποία Υποστηρίζουν πολλές Κλάσεις Υπηρεσιών Νοέμβριος 1999
130 Ντοάς Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Οικονομία και Συνέπεια Θησαυρών Ορων Νοέμβριος 1999
129 Μπαλτζάκης Χαράλαμπος Τραχανιάς Π. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών του Τρισδιάστατου Χώρου από Δισδιάστατες Εικόνες-Extraction of 3D Space Features from 2D Image Data Νοέμβριος 1999
128 Λιάπης Σπύρος Τζιρίτας Γ. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Υφής και Χρώματος για Τμηματοποίηση και Ανάκληση Εικόνων Νοέμβριος 1999
127 Κυρίκογλου Aννα Σταμούλης Γ. Αποδοτική Χρέωση και Αυτόματη Επιλογή Συνδυασμένης Υπηρεσίας Frame Relay Νοέμβριος 1999
126 Γκρίνιας Ηλίας Τζιρίτας Γ. Ανάλυση Περιεχομένου Video Νοέμβριος 1999
125 Αντωνιάδης Παναγιώτης Κουρκουμπέτης Κ. Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση Συστημάτων Χρέωσης για Δίκτυα Πολλαπλών Υπηρεσιών Νοέμβριος 1999
124 Τρυπάκης Δημήτριος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση Εκπομπής Δεδομένων Οργανωμένων σε Ομάδες με Κοινά Αντικείμενα Μάρτιος 1999
123 Παπαθανασίου Αθανάσιος Μαρκάτος Ε. Αποτελεσματική Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Ιούνιος 1999
122 Χρυσός Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος Π. Ενα Σύστημα Σημασιολογικής Διερεύνησης Βάσεων Γνώσεων Μάρτιος 1999
121 Χατζησταματίου Αντώνης Νικολάου Χ. EasyAgent: Περιβάλλον για Κινούμενες Οντότητες Τύπου Java, Συμβατό με το Πρότυπο MASIF Μάρτιος 1999
120 Σιδηρόπουλος Αντώνης Νικολάου Χ. Κατανεμημένοι Μηχανισμοί Ευρετηριασμού και Αναζήτησης Μάρτιος 1999
119 Μηλολιδάκης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. MEMSPYER : Ένα Εργαλείο για Προσομοίωση της Ιεραρχίας Μνήμης και Οπτικής Απεικόνισης της Απόδοσης της με Παράλληλη Δυνατότητα Debugging μέσω Πηγαίου Κώδικα Μάρτιος 1999
118 Κατσάλης Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Κατανεμημένα Συστήματα Διαχείρισης Σφαλμάτων σε Δίκτυα ΑΤΜ Μάρτιος 1999
117 Δημάκης Αντώνιος Κουρκουμπέτης Κ. Ισοδυναμία και Αντικατάσταση Κυκλοφορίας σε Πολυπλέκτη: Θεωρία και Εφαρμογές Μάρτιος 1999
116 Γκαραβέλος Θεόδωρος Τραχανιάς Π. Διαχείριση Εικόνων Εγγράφων σε Πολυμεσικά Αρχειακά Συστήματα" Μάρτιος 1999
115 Βερνάρδος Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Τεχνικές Σάρωσης για Αντικείμενα σε Γραφικά Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης- Νοέμβριος 1998
114 Παραμύθης Αλέξανδρος Ορφανουδάκης Σ. Αρχιτεκτονική για την Ανάπτυξη Στατικά και Δυναμικά Αυτοπροσαρμοζόμενων Διεπιφανειών Χρήσης Νοέμβριος 1998
113 Τσώνης Βασίλειος Τραχανιάς Π. Προβολικές - Μεταθετικές Αναλλοίωτες ως Οπτικά Ορόσημα του Χώρου για Τοπολογική Πλοήγηση Νοέμβριος 1998
112 Τριμίντζιος Παναγιώτης Σταμούλης Γ. Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Ρεαλιστικής Αρχιτεκτονικής για Χρέωση MPEG VIDEO ήχου Μεταφερομένων μέσω Συνδέσεων ABR Νοέμβριος 1998
111 Τόλιου Αικατερίνη Κωνσταντόπουλος Π. Πύλη Διασύνδεσης του Παγκόσμιου Ιστού με το Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού Νοέμβριος 1998
110 Ζήκος Γεώργιος Τζιρίτας Γ. Ανίχνευση και Αναγνώριση Προσώπων με χρήση της Ανάλυσης Wavelet Νοέμβριος 1998
109 Ζηδιανάκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. TELQUEL: Μια Ερωτηματική Γλώσσα για το SIS Νοέμβριος 1998
108 Βιδάλης Αντώνιος Τραγανίτης Α. Προσομοίωση και Ανάλυση της Απόδοσης του Συστήματος GPRS Νοέμβριος 1998
107 Καρακωνσταντής Παναγιώτης Σερπάνος Δ. Αποδοτική Διαχείριση Μνήμης για Δίκτυα ΑΤΜ Υψηλής Ταχύτητας Νοέμβριος 1998
106 Αρταβάνης Ανδρέας Τραχανιάς Π. Πλοήγηση Ρομποτικού Συστήματος σε Προκαθορισμένο Μονοπάτι Νοέμβριος 1998
105 Χαλκίδης Σπύρος Ορφανουδάκης Σ. Χρήση Γεωμετρικών Αναλλοίωτων για την Αντιστοίχιση Χαρακτηριστικών σε Οψεις Επιπέδων Σχετιζόμενων με Γενικούς Προβολικούς Μετασχηματισμούς 1998
104 Μανωλάκης Χρήστος Κουρκουμπέτης Κ. Περιβάλλον για την Εκτέλεση Πειραμάτων Χρέωσης video Προσαρμοζόμενου Ρυθμού με Δυνατότητα Επαναδιαπραγμάτευσης 1998
103 Κεμεντσιετσίδης Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος Π. Κατασκευή Γεννήτριας Μεταφραστών SGML Απρίλιος 1998
102 Ζαμπούλης Ξενοφών Ορφανουδάκης Σ. Χρήση Αυτόνομων Οντοτήτων Λογισμικού στην Διαχείριση Πόρων ενός Συστήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής Ιούνιος 1998
101 Γλυκόπουλος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Ενταμιευτή Πακέτων ΑΤΜ Συνολικής Παροχής .2Gbins που χρησιμοποιεί Σύγχρονη Δυναμική Μνήμη Ιούλιος 1998
100 Βελεγράκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Δηλωτικός Προσδιορισμός Μεταφραστών Z39.50 με Χρήση Περιγραφικής Λογικής Ιούνιος 1998
99 Αποστολόπουλος Παντελής Τραγανίτης Α. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ενός Οντοκεντρικού Εργαλείου Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής για την Συγγραφή Εφαρμογών Πολυμέσων Απρίλιος 1998
98 Γιώρτσου Αναστασία Κωνσταντόπουλος Π. Διερεύνηση Εισαγωγής Χρονικής Διάστασης στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού Απρίλιος 1998
97 Ζήκος Μάριος Ορφανουδάκης Σ. Αρχιτεκτονική Πρακτόρων για την Υποστήριξη Κατανεμημένων Υπηρεσιών Επεξεργασίας Δεδομένων Νοέμβριος 1997
96 Τερζής Σωτήριος Νικολάου Χ. Εποπτεία Επίδοσης σε Συστήματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Νοέμβριος 1997
95 Μωραίτη Μαρίνα Μαρκάτος Ε. Συγκριτική Μελέτη Δικτύων Διασύνθεσης ATM και Wormhole με Χρήση Ιχνών Πραγματικής Κίνησης Νοέμβριος 1997
94 Κομοντάκης Νικόλαος Τζιρίτας Γ. Εκτίμηση Τρισδιάστατης Κίνησης και Εύρεση Στρωμάτων Βάθους σε Ακολουθίες Εικόνων Νοέμβριος 1997
93 Αρταβάνης Μιχαήλ Νικολάου Χ. Προσομοίωση Αρχιτεκτονικής Κοινόχρηστων Δίσκων για Συστήματα Επεξεργασίας Δοσοληψιών Νοέμβριος 1997
92 Γκανάς Λάμπρος Νικολάου Χ. Νέοι Τρόποι Caching στον Παγκόσμιο Δικτυακό Ιστό 1997
91 Κορνάρος Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση του Υποσυστήματος Διαχείρισης Πολλαπλών Ουρών του Μεταγωγέα ATLAS I σε Full-Custom CMOS VLSI Ιούνιος 1997
90 Χαρμαντζής Φώτιος Κουρκουμπέτης Κ. Θέματα σε Χρέωση και Ανάλυση Επίδοσης Κίνησης ΑΤΜ Ιούνιος 1997
89 Κλουκίνας Χρήστος Νικολάου Χ. Ομαδοποίηση "εν πτήσει" Δοσοληψιών σε Ομάδες με Παρόμοια Χαρακτηριστικά Φόρτου Εργασίας Απρίλιος 1997
88 Φουντουλάκη Ειρήνη Κωνσταντόπουλος Π. Σύστημα Υποστήριξης Διαγνωστικών Διαδικασιών σε Τεχνικές Εφαρμογές Μάρτιος 1997
87 Τραψιώτη Αθηνά Κωνσταντόπουλος Π. Διαχείριση Εγγράφων SGML σε Βάσεις Γνώσης Μάρτιος 1997
86 Συντιχάκης Μάριος Κωνσταντόπουλος Π. Συγχώνευση Μονόγλωσσων Θησαυρών Θεματικών Ορων Μάρτιος 1997
85 Πάτρας Ιωάννης Τζιρίτας Γ. Από Κοινού Εκτίμηση Πυκνών Πεδίων Ταχυτήτων και Ανομοιοτήτων σε Στερεοσκοπικές Ακολουθίες Εικόνων Μάρτιος 1997
84 Μαργαρίτη Γεωργία Κωνσταντόπουλος Π. Μελέτη Επιδόσεως του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρυφής Μνήμης στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού Μάρτιος 1997
83 Ζάρρας Απόστολος Νικολάου Χ. Array Tracer: Ανάλυση και Οπτικοποίηση της Επίδοσης Παράλληλων Εφαρμογών Μάρτιος 1997
82 Βελισσάρης Σάββας Τραχανιάς Π. Πλοήγηση ρομποτικού συστήματος σε εσωτερικούς χώρους με χρήση οπτικής πληροφορίας Μάρτιος 1997
81 Χατσιούλης Θεόδωρος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση Ασύρματου Πομποδέκτη για Προσαρμοστές Τοπικού Δικτύου Ethernet και Υλοποίηση του Ελεγκτή του σε FPGA Νοέμβριος 1996
80 Τούλης Σαράντης Κωνσταντόπουλος Π. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενός Συστήματος Υπομνηματισμού Εγγράφων Νοέμβριος 1996
79 Σουρλαντζής Ιωάννης Τραγανίτης Α. Εκφώνηση Κειμένου από Η/ Υ (Text To Speech) για την Ελληνική Γλώσσα Νοέμβριος 1996
78 Πετσαγγουράκης Εμμανουήλ Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Σύστημα Αποδοτικής Μεταφοράς www Πληροφορίας Βασισμένο σε Προτιμήσεις του Χρήστη και στην Εκτίμηση της Κατάστασης του Δικτύου Νοέμβριος 1996
77 Παντερής Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Σύστημα Ελέγχου Ροής της Μεταφοράς www Πληροφορίας σε Δίκτυα TCP/ ΙP Νοέμβριος 1996
76 Μαστή Βαρβάρα Ορφανουδάκης Σ. Υλοποίηση Συστήματος Σταθεροποίησης της Οπτικής Προσήλωσης Στερεοσκοπικής Κεφαλής Ενεργούς Όρασης Νοέμβριος 1996
75 Βαμβακά Δέσποινα Ορφανουδάκης Σ. Μείωση του Χώρου Αναζήτησης σε Συστήματα Ανάκλησης Εικόνων και Σύγκριση Εικόνων με Σχεσιακούς Γράφους Ιδιοτήτων Νοέμβριος 1996
74 Αναστασιάδη Αναστασία Νικολάου Χ. Μελέτη Οικονομικών Αλγορίθμων για Κατανομή Φόρτου Εργασιών και Διαχείρηση Δεδομένων σε Κατανεμημένα Συστήματα Νοέμβριος 1996
73 Καλογεράκη Βασιλική Κουρκουμπέτης Κ. Μελέτη και Αναβάθμιση της Διαχείρισης Συστημάτων ΤΜΝ Νοέμβριος 1996
72 Ιωαννίδης Σωτήριος Μαρκάτος Ε. Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης για Αξιοπιστία και Βελτίωση Απόδοσης σε Συστήματα Δοσοληψιών Νοέμβριος 1996
71 Παραγυιός Νικόλαος Τζιρίτας Γ. Δυναμική Ανίχνευση και Εντοπισμός Κινουμένων Αντικειμένων σε Ακολουθίες Εικόνων 1996
70 Κυπριώτη Μιράντα Κωνσταντόπουλος Π. Αναλογική Καθοδήγηση της Ανάλυσης και Προδιαγραφής Λογισμικού 1996
69 Χαμηλάκης Χρήστος Κωνσταντόπουλος Π. Κατασκευή Ομοσπονδιακού Σχήματος για ΟΣΒΔ από Τοπικά Σχεσιακά Σχήματα Ιούνιος 1996
68 Δραμιτινός Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Χρήση της Απομακρυσμένης Μνήμης ως Αποθηκευτικού Χώρου του Συστήματος Διαχείρισης Ιδεατής Μνήμης 1996
67 Σπυριδάκης Εμμανουήλ Σερπάνος Δ. Συγκριτική Μελέτη Δικτύων ΑΤΜ με Εισιτήρια και Wormhole υπό κίνηση εκρηκτική και με Θερμά Σημεία 1996
66 Δασκαλάκης Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Διαλογική Ενημέρωση Οντοκεντρικών Βάσεων Δεδομένων Μάρτιος 1996
65 Παπαχρήστος Κοσμάς Νικολάου Χ. Σχεδίαση και Υλοποίηση των Μηχανισμών του Τηλέγραφου στο Λειτουργικό Σύστημα MACH Μάρτιος 1996
64 Γκριτζάπη Χριστίνα Κωνσταντόπουλος Π. Μεταφορά Δεδομένων από μια Σχεσιακή σε μια Οντοκεντρική Βάση Δεδομένων Μάρτιος 1996
63 Σταθόπουλος Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. Απόκτηση της Απαιτούμενης Κοινής Γνώσης σε Δίκτυα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών Μάρτιος 1996
62 Στογιαννίδης Αναστάσιος Ορφανουδάκης Σ. Αλγόριθμοι Χρήσης Προτύπων Αλλαγής Προσήμων για τον Εντοπισμό περιοχών FOE και AOR στην Περίπτωση Ιδιας Κίνησης Νοέμβριος 1995
61 Παπαδάκης Δημήτριος Κωνσταντόπουλος Π. Αλγόριθμοι τοπικής Αναζήτησης με Απαγόρευση Κινήσεων και Παραλληλοποίηση της Αναζήτησης για την Επίλυση του Προβλήματος Ροϊκής Παραγωγής Νοέμβριος 1995
60 Ευθυμίου Αριστείδης Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση μιας Μνήμης Αγωγού, Παροχής 25 Gbits/sec, για Μεταγωγούς Κοινόχρηστου Ενταμιευτη Νοέμβριος 1995
59 Μπούς Κων/νος Τραγανίτης Α. Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός frame grabber για Ακίνητες Εικόνες Υψηλής Ανάλυσης Νοέμβριος 1995
58 Θεοδωράκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. Εμβέλεια Ονόματος σε Σημασιολογικά Μοντέλα Δεδομένων Νοέμβριος 1995
57 Τζίτζικας Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Ενημέρωση Οψεων σε Βάσεις Γνώσης Νοέμβριος 1995
56 Σαρειδάκης Τίτος Νικολάου Χ. ArrayTracer: Ενα Εργαλείο για την Ανάλυση της Επίδοσης Παράλληλων Εφαρμογών Νοέμβριος 1995
55 Λαμπρινίδης Αλέξανδρος Νικολάου Χ. Μέθοδοι Ταξινόμησης Δοσοληψιών σε Ομάδες με Παρόμοια Χαρακτηριστικά Φόρτου Εργασίας Νοέμβριος 1995
54 Μαραζάκης Μανώλης Νικολάου Χ. Προσομοίωση Συστημάτων Επεξεργασίας Δοσοληψιών και Μελέτη Μεθόδων για την Ικανοποίηση Στόχων Επίδοσης Νοέμβριος 1995
53 Ξουρής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Π. Ενα Σύστημα για Configuration Management 1995
52 Λουράκης Εμμανουήλ Ορφανουδάκης Σ. Μια Εναλλακτική Προσέγγιση για τη Μελέτη της Αντίληψης του Χώρου Χρήση Διατακτικού αντί Μετρικού Βάθους Απρίλιος 1995
51 Χάρης Κων/νος Ορφανουδάκης Σ. Ενας Υβριδικός Αλγόριθμος για την Τμηματοποίηση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Εικόνων Δεκέμβριος 1994
50 Κογχυλάκης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Μηχανισμός Επιλογής Σωστών Ενεργειών από Αυτόνομα Οντα για την Επίτευξη Συγκεκριμένων Στόχων Οκτώβριος 1994
49 Ζησιάδης Δημήτριος Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Σύστημα Ελέγχου Ροής των Εφαρμογών για τη Διαχείριση Κρίσιμων Πόρων σε Δίκτυα TCPIP Σεπτέμβριος 1994
48 Κωστομανωλάκης Σταύρος Ορφανουδάκης Σ. Μοντέλο Υποστήριξης Μονίμων Οντοτήτων και η Χρήση του στην Ανάπτυξη Ενός Συστήματος Διαχείρισης Εικόνων Οκτώβριος 1994
47 Στρακαντούνας Κων/νος Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Σύστημα Παρακολούθησης των Εφαρμογών και Ανάλυσης της Απόδοσης των Συνδέσμων σε Δίκτυα TCP/IP 1994
46 Χατζάκη Μάγδα Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Μεταφραστικό Σχήμα Μεταξύ Δύο Μεθόδων Περιγραφής Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου 1994
45 Σπιταδάκης Βασίλειος Κουρκουμπέτης Κ. Ενα Σύστημα Διαχείρισης Πηγών Κυκλοφορίας Ελεγχόμενου Ρυθμού σε Δίκτυα Δεδομένων Μάρτιος 1994
44 Δημητριάδης Γεώργιος Κατεβαίνης Μ. Ενα Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Αριθμητικής Κωδικοποίησης Εντροπίας για Συμπίεση Εικόνων κατά JPEG Μάρτιος 1994
43 Σαββίδης Αναστάσιος Ορφανουδάκης Σ. Η Εννοια των Δίμορφων Διαλόγων και η Σχεδίαση ενός, UIMS τύπου, Εργαλείου Ανάπτυξης Μάρτιος 1994
42 Καραβασίλη Μαρία Κατεβαίνης Μ. Ενας Αλγόριθμος για το Σχεδιασμό Προσανατολισμένων Γράφων Μάρτιος 1994
41 Ξανθάκη Ζαχαρένια Κατεβαίνης Μ. Ενας Ελεγκτής για Διαφύλλωση Προσπελάσεων σε ένα Απλό Rambus Μάρτιος 1994
40 Χριστοφοράκη Μαρία Κωνσταντόπουλος Π. Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών με το Σύστημα ΚΛΕΙΩ Μάρτιος 1994
39 Γεωργιαννάκης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Ο Μηχανισμός Αποθήκευσης και Διαχείρισης Οντοτήτων για την Γλώσσα Παράστασης Γνώσης TELOS Μάρτιος 1994
38 Τσιουμπαράκης Κων/νος Τραγανίτης Α. Μελέτη και Σχεδίαση Αλγορίθμων και Αρχιτεκτονικών για Διαμόρφωση QΑΜ με Καθαρά Ψηφιακές Τεχνικές και Χρήση Μη Ειδικευμένων Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Δεκέμβριος 1993
37 Καβακλής Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Μοντέλου LINDA σε Μηχανές Κατανεμημένης Μνήμης Δεκέμβριος 1993
36 Λεβέντης Σωτήριος Κουρκουμπέτης Κ. Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Διεπίπεδου Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Internet Δεκέμβριος 1993
35 Κοπιδάκης Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Αλγόριθμοι Παρεμβολής για το Πρόβλημα Ροϊκής Παραγωγής Δεκέμβριος 1993
34 Φωτιάδου Γλυκερία Κουρκουμπέτης Κ. Ευρηματικοί Μηχανισμοί Αποδοχής Κλήσης για FDDI Δίκτυα Δεκέμβριος 1993
33 Νταντουρής Κων/νος Πλεξουσάκης Δ. Βιβλιοθήκη Στοιχειωδών Ερωτηματικών Συναρτήσεων και Επεξεργασία Ερωτήσεων για την Γλώσσα TELOS Δεκέμβριος 1993
32 Τσατσάκης Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Π. Το Πρόβλημα του Συνολικού Χρόνου Περάτωσης Ν Εργασιών σε μια Μηχανή με Χρόνους Εξάρμωσης 1993
31 Χαλκιά Καλλιόπη Κωνσταντόπουλος Π. Συντακτική Υποκατάσταση Λογισμικού Ιούνιος 1993
30 Χατζημιχάλης Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Ανάλυση Βέλτιστων Φίλτρων για Τμηματοποίηση Εικόνων Ιούνιος 1993
29 Πατάκη Ελένη Κωνσταντόπουλος Π. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενός Εργαλείου Επιλογής Λογισμικού για Αναχρησιμοποίηση Ιούνιος 1993
28 Φούσκας Γεώργιος Κουρκουμπέτης Κ. Πειραματική Αξιολόγηση Μεθόδων Ελέγχου Αποδοχής Κλήσης στα ΑΤΜ Δίκτυα Μάϊος 1993
27 Φαρσάρης Ιάσων Κατεβαίνης Μ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Μηχανισμού Undo-Redo στον Λαβύρινθο Μάϊος 1993
26 Λαμπρογεώργος Νικόλαος Κουρκουμπέτης Κ. Επαλήθευση Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου: Πειραματική Σύγκριση των Μοντέλων Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου Μάϊος 1993
25 Μουζάκης Ιωάννης Κουρκουμπέτης Κ. Θέματα Μελέτης Απόδοσης ΑΤΜ Δικτύων που Χρησιμοποιούν Round-Robin Πολιτική Εξυπηρέτησης Μάϊος 1993
24 Γκάγκα Ελένη Ορφανουδάκης Σ. Χρήση Γνώσης του Πεδίου Εφαρμογής για την Ενίσχυση των Επαγωγικών Μηχανισμών Μάθησης Μέσω Παραδειγμάτων Μάϊος 1993
23 Καρύδης Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Βιβλιοθήκη Γεωμετρικών Κυττάρων και Μετασχηματισμών για τον Λαβύρινθο Απρίλιος 1993
22 Χαριτωνίδης Κοσμάς Κωνσταντόπουλος Π. Δικριτηριακός Προγραμματισμός Μιας Μηχανής με Χρόνους Εξάρμωσης Μάρτιος 1993
21 Βεζερίδης Kων/νος Βασιλείου Ι. Σχεδίαση Βάσης Πληροφοριών Λογισμικού Αναχρησιμοποιήσιμου από Κοινότητα Προγραμματιστών Φεβρουάριος 1993
20 Αλαμάνος Ερωτόκριτος Χούστη Κ. Ένα Σύστημα για την Αποδοτική Εκτέλεση Σύγχρονων Παράλληλων αλγορίθμων σε Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών Δεκέμβριος 1992
19 Μάντζιος Αχιλλέας Κατεβαίνης Μ. DigiLABY - Ένα Εργαλείο για Σχεδίαση και Προσομοίωση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Οκτώβριος 1992
18 Αργυρός Αντώνιος Ορφανουδάκης Σ. Αλγόριθμοι Ανακατανομής Υπολογιστικού Φορτίου για Παράλληλες Υλοποιήσεις Διεργασιών Ανάλυσης Εικόνων Δεκέμβριος 1992
17 Τζουνάκης Παναγιώτης Κουρκουμπέτης Κ. Επαλήθευση Συστήματος Πραγματικού Χρόνου - η Επέκταση του COSPAN σε Συνεχή Χρόνο Σεπτέμβριος 1992
16 Καλογεράκης Παναγιώτης Κατεβαίνης Μ. Ο Μηχανισμός Υπολογισμού Κυττάρων στο Λαβύρινθο Σεπτέμβριος 1992
15 Μόσχοβος Ανδρέας Κατεβαίνης Μ. Υλοποίηση μη Αριθμητικών Αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών που Συνδυάζουν τις Τεχνικές Αccess Decoupling & Software Pipelining Αύγουστος 1992
14 Σορίλος Αναστάσιος Κατεβαίνης Μ. Οντοκεντρικός Σχεδιασμός Γραφικών στο Σύστημα Λαβύρινθος Σεπτέμβριος 1992
13 Βατσολάκη Παναγιώτα Κατεβαίνης Μ. Σχεδίαση Ενός Υψηλής Ταχύτητας UART Δομικού Στοιχείου για Βιβλιοθήκες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI 1992
12 Γεωργής Χρήστος Κατεβαίνης Μ. Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Γραφικού Τμήματος του Λαβυρίνθου Μάρτιος 1992
11 Γεωργίου Θαλής Κωνσταντόπουλος Π. Το Πρόβλημα της Μέγιστης Καθυστέρησης σε μία Μηχανή με Χρόνους Εξάρμωσης Δεκέμβριος 1991
10 Σιδηρόπουλος Στέφανος Κατεβαίνης Μ. Ένα Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Μεταγωγής ATM: Αρχιτεκτονική και Προκαταρκτική Σχεδίαση Σεπτέμβριος 1991
9 Σχοινάς Ιωάννης Ορφανουδάκης Σ. Mercury Model - Ένα Μοντέλο για την Υλοποίηση Κατανεμημένων Δομών Δεδομένων Σεπτέμβριος 1991
8 Μπεμπής Γεώργιος Ορφανουδάκης Σ. Μοντελοποιημένη Αναγνώριση Αντικειμένων Χρησιμοποιώντας Τμηματοποίηση Πολλαπλών Επιπέδων και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Σεπτέμβριος 1991
7 Τζαρτζάνης Νέστωρ Κατεβαίνης Μ. Αναδιάταξη Κώδικα σε Μνήμη Διπλού Πλάτους για Ελάττωση του Κόστους των Διακλαδώσεων Ιούνιος 1991
6 Χαλκιαδάκης Βαγγέλης Κατεβαίνης Μ. Αρχική Σχεδίαση και Υλοποίηση του Ring 64: Δίκτυο Τοπολογίας Δακτυλίου για Πακέτα Δεδομένων και Φωνής με Ταχύτητα Μεγαλύτερη από 64 Mb/s Δεκέμβριος 1990
5 Καταλαγαριανός Παναγιώτης Βασιλείου Ι. Η Υλοποίηση Ενός Βοηθού Απεικόνισης: Από τις Προδιαγραφές στο Σχεδιασμό Δεκέμβριος 1990
4 Λαλιώτη Βασιλική Κωνσταντόπουλος Π. Εργαλείο για τη Δημιουργία Κινηματογραφικής Παράστασης Προγραμμάτων Δεκέμβριος 1990
3 Τοπάλογλου Θεόδωρος Βασιλείου Ι. Υλοποίηση της Γλώσσας για Αναπαράσταση Γνώσης .ΤΕLOS.. Προβλήματα και Λύσεις Νοέμβριος 1989
2 Μέρτικας Μιχαήλ Βασιλείου Ι. Από τις Προδιαγραφές στο Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων Νοέμβριος 1989
1 Δαμιανάκης Αδάμ Ορφανουδάκης Σ. Ανάλυση Εικόνων με τη Μέθοδο της Χαλαρωτικής Ταξινόμησης Μάρτιος 1989

Απονεμηθέντα ΔΔ

A/A Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Ημ. απονομής
95 Μουνταντωνάκης Μιχαήλ Ι. Τζίτζικας Υπηρεσίες για τη Διασύνδεση και Ολοκλήρωση Μεγάλου Πλήθους Σημασιολογικών Συνολοδεδομένων 2020
94 Αντωνακάκη Δέσποινα Σ. Ιωαννίδης Ανάλυση της εξέλιξης, του περιεχομένου και των αδυναμιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 2020
93 Κοσκινοπούλου Μαρία Π. Τραχανιάς Μάθηση μέσω παρατήρησης για την επίτευξη ρομποτικών δράσεων χειρισμού 2020
92 Παπουτσάκης Κωνσταντίνος Α. Αργυρός Μη- εποπτευόμενη συντμηματοποίηση δραστηριοτήτων σε ακολουθίες δεδομένων κίνησης και εικόνων 2020
91 Πιπεράκης Στυλιανός Π. Τραχανιάς Σθεναρή Μη Γραμμική Εκτίμηση Κατάστασης Ανθρωποειδών Ρομπότ 2020
90 Ζωγραφιστού Δήμητρα Δ. Πλεξουσάκης ArgQL: Μία τυπική και δομημένη γλώσσα υποβολής επερωτήσεων σε επιχειρηματολογικούς διαλόγους 2020
89 Φωτιάδου Κωνσταντίνα Π. Τσακαλίδης Μέθοδοι Αραιών Αναπαραστάσεων και Από Κοινού Εκμάθησης Λεξικών για την Ενίσχυση Συστημάτων Υπολογιστικής Φωτογραφίας 2020
88 Δρόσης Ιωάννης Κ. Στεφανίδης Κόσμοι Πληροφορίας: Διαδραστικές οπτικοποιήσεις και αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιώντας Επαυξημένη, Εικονική και Μεικτή Πραγματικότητα 2019
87 Μπορμπουδάκης Γεώργιος Ι. Τσαμαρδίνος Αποδοτική και ακριβής επιλογή μεταβλητών, με επεκτάσεις για πολλαπλές λύσεις και για δεδομένα μεγάλου όγκου 2019
86 Ηλία Παναγιώτης Σ. Ιωαννίδης Απώλεια απορρήτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών ελέγχου πρόσβασης και διαχείρισης δεδομένων 2018
85 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ε. Μαρκάτος Ανάλυση των επιπτώσεων της ψηφιακής διαφήμισης στην ιδιωτικότητα του χρήστη 2018
84 Παυλίδη Δέσποινα Α. Μουχτάρης DRACOSS: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για εκτίμηση πλήθους και κατεύθυνσης άφιξης πολλαπλών ηχητικών πηγών 2018
83 Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Α. Μουχτάρης Εκτίμηση θέσης και αριθμού πολλαπλών ηχητικών πηγών σε δίκτυα ακουστικών αισθητήρων 2018
82 Ντοά Σταυρούλα Κ. Στεφανίδης UXAml Framework: Αξιολόγηση της εμπειρίας χρήσης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2018
81 Κορόζη Mαρία Κ. Στεφανίδης Υποστηρίζοντας την Έξυπνη Τάξη με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της προσοχής των μαθητών και εφαρμογής παρεμβάσεων 2018
80 Λεωνίδης Aστέριος Κ. Στεφανίδης Aml-Solertis: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Υποστήριξης Έξυπνων Συμπεριφορών σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης 2018
79 Ευθυμίου Βασίλης Β. Χριστοφίδης Ανάλυση οντοτήτων στον Παγκόσμιο Ιστό των δεδομένων 2017
78 Μαργέτης Γεώργιος Κ. Στεφανίδης Αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης με τη χρήση έντυπης ύλης 2017
77 Carlos Hernandez Matas Α. Αργυρός Αντιστοίχιση εικόνων του αμφιβληστροειδή χιτώνα μέσω 3Δ μοντελοποίησης και εκτίμησης πόζας του οφθαλμού 2017
76 Ζακκάκ Φοίβος Α. Μπίλας Η Java™ σε Κλιμακώσιμες Αρχιτεκτονικές Μνημών 2017
75 Φορτετσανάκης Γεώργιος Παπαδοπούλη Μ. Ένα παιγνιοθεωρητικό πλαίσιο μοντελοποίησης πολλαπλών επιπέδων για την ανάλυση αγορών ασύρματης πρόσβασης και φάσματος 2016
74 Φαφαλιός Παύλος Τζίτζικας Ι. Αξιοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στην Εξερευνητική Αναζήτηση 2016
73 Κουτσογιαννάκη Μαρία Στυλιανού Ι. Αύξηση της καταληπτότητας της ομιλίας χρησιμοποιώντας ιδιότητες καταληπτής ομιλίας 2016
72 Καζέπης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Ένα Προγραμματιστικό Πλαίσιο Ανάπτυξης για Φιλικές ως προς τους Ηλικιωμένους, Πολυτροπικές, Προσαρμοζόμενες, Διαδραστικές Εφαρμογές για Οικιακές Υποστηρικτικές Ρομποτικές Πλατφόρμες 2016
71 Σιγάλας Μάρκος Τραχανιάς Π. Παρακολούθηση της πόζας ανθρώπινου σώματος υπό συνθήκες έντονων επικαλύψεων - προσέγγιση με χρήση Προβολής Κάτοψης 2015
70 Ζηδιανάκης Εμμανουήλ Στεφανίδης Κ. Υποστήριξη μικρών παιδιών σε σύγχρονα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης 2015
69 Οικονομίδης Ιάσων Αργυρός Α. Αποδοτική παρακολούθηση της 3Δ αρθρωτής κίνησης του ανθρώπινου χεριού 2015
68 Τριανταφύλλου Σοφία Τσαμαρδίνος Ι. Ολοκληρωνένη αιτιακή ανάλυση ετερογενών συνόλων δεδομένων 2015
67 Κοσμάς Ελευθέριος Φατούρου Π. Τεχνικές ενίσχυσης παραλληλισμού για μηχανισμούς αυτόματης εκτέλεσης σειριακού κώδικα σε περιβάλλοντα παραλληλισμού 2015
66 Ζεγκίνης Χρυσόστομος Πλεξουσάκης Δ. Παρακολούθηση και προσαρμογή εφαρμογών βασισμένων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πάνω σε πολλαπλά υπολογιστικά νέφη 2014
65 Πλουμίδης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Βελτίωση της απόδοσης του δικτύου αξιοποιώντας πολλαπλά μονοπάτια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος 2015
64 Βασιλειάδης Γεώργιος Μαρκάτος Ε. Επιτάχυνση της Επεξεργασίας Πακέτων Δεδομένων Δικτύου με Χρήση Καρτών Γραφικών 2015
63 Τζαγκαράκης Χρήστος Μουχτάρης Α. Τεχνικές Αραιής και Χαμηλής Τάξης Αναπαράστασης για Εύρωστη Αναγνώριση Ομιλητή και Ανακατασκευή Ελλιπών Χαρακτηριστικών 2014
62 Μπαργιάννης Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Μια Νέα Γλώσσα Προδιαγραφών και Σύνθεσης Υπηρεσιών 2014
61 Νικητάκη Σοφία Τσακαλίδης Π. Εκτίμηση θέσης με τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων και μοντέλα σημάτων χαμηλής τάξης 2014
60 Καφεντζής Γεώργιος Στυλιανού Ι. Προσαρμόσιμα Ημιτονοειδή Μοντέλα με Εφαρμογές σε Μετασχηματισμούς Φωνής και Ανάλυση Ήχου 2014
59 Κυριαζής Νικόλαος Αργυρός Α. Ένα υπολογιστικό πλαίσιο για την παρατήρηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπων με αντικείμενα του περιβάλλοντός τους. 2014
58 Παπαδογιαννάκης Αντώνιος Μαρκάτος Ε. Σχεδιασμός Αποδοτικών Συστημάτων για την Εποπτεία Δικτύων Υψηλού Φόρτου 2014
57 Πολάκης Ιάσων- Στυλιανός Μαρκάτος Ε. Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης από τη σκοπιά του επιτιθέμενου: καινοτόμες τεχνικές επιθέσεων και αμυντικοί μηχανισμοί 2014
56 Λιλής Ιωάννης Σαββίδης Α. Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταπρογραμματισμού: Γλώσσα, Εργαλεία και Πρακτικές 2014
55 Παπαευσταθίου Βασίλειος Κατεβαίνης Μ. Αρχιτεκτονική Υποστήριξη για Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας στην Επικοινωνία Πολυπύρηνων Επεξεργαστών υπό την Καθοδήγηση Λογισμικού 2014
54 Παπαδάκος Παναγιώτης Τζίτζικας Ι. Αλληλεπιδραστική Εξερεύνηση Πολυδιάστατων Πληροφοριακών Χώρων με Υποστήριξη Προτιμήσεων 2013
53 Παρταράκης Νικόλαος Στεφανίδης Κ. Χρήση Τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης για την Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πινάκων Ζωγραφικής 2013
52 Ματθαιάκης Παύλος Σωτηρίου Χ. Λογική Σύνθεση Παράλληλων Ορισμάτων Ελέγχου 2013
51 Λυμπέρης Σπύρος Μπίλας Α. Myrmics: Ένα Κλιμακώσιμο Σύστημα Χρόνου Εκτέλεσης για Ενοποιημένα Συστήματα Διευθύνσεων 2013
50 Γεωργαλής Ιωάννης Στεφανίδης Κ. Αρχιτεκτονικές, μέθοδοι και εργαλεία για την ανάπτυξη περιβαλλόντων διάχυτης νοημοσύνης 2013
49 Παππάς Νικόλαος  Τραγανίτης Α. Συνεργασία σε επίπεδο δικτύου: Θέματα διαμεταγωγής, ευστάθειας και ενέργειας  2012 
48 Χουρδάκης Εμμανουήλ  Τραχανιάς Π. Υπολογιστική μοντελοποίηση μάθησης μέσω παρατήρησης, εμπνευσμένη από ευρήματα στον εγκεφαλικού φλοιό ανθρώπων και πιθήκων  2012 
47 Αντωνιάδης Δημήτριος  Μαρκάτος Ε. Κατανόηση των υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων και πληροφορίας στο Web 2.0 Δεκέμβριος 2011 
46 Κουναλάκης Ευρυκλής  Σωτηρίου Χ. Αλγόριθμοι Φυσικής Σχεδίασης Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού με Επίγνωση του Xρονισμού για Αντιμετώπιση της Κατασκευαστικής Μεταβλητότητας  Δεκέμβριος 2011 
45 Πασσάς Γέωργιος  Κατεβαίνης Μ. Αρχιτεκτονικές VLSI για Σταυραγωγούς Υψηλού Σθένους Δεκέμβριος 2011 
44 Μαρκάκη Μαρία  Στυλιανού Ι. Επιλογή χαρακτηριστικών για την ταξινόμηση ηχητικών σημάτων  Δεκέμβριος 2011 
43 Παπαδάκης Χαράλαμπος  Μαρκάτος Ε. Βελτιώνοντας την Δρομολόγηση σε Μη-Δομημένα Ομότιμα Συστήματα Ιούνιος 2011 
42 Αθανασόπουλος Ηλίας Μαρκάτος Ε. Νέες Τεχνικές για την Ανίχνευση και την Αποτροπή Επιθέσεων Web2.0 Ιούνιος 2011
41 Καββαδίας Σταμάτης Κατεβαίνης Μ. Μηχανισμοί απευθείας επικοινωνίας και συγχρονισμού σε πολυεπεξεργαστές ψηφίδας Δεκέμβριος 2010
40 Τζαμαλή Ελευθερία Τόλλης Ι. Υπολογιστική Μελέτη της μεταβολικής ποικιλομορφίας στο βακτήριο E.Coli Δεκέμβριος 2010
39 Κονδυλάκης Χαρίδημος Πλεξουσάκης Δ. Εξέλιξη Οντολογιών σε Συστήματα Ολοκλήρωσης Πληροφορίας Οκτώβριος 2010
38 Πάτκος Θεόδωρος Πλεξουσάκης Δ. Μια Τυπική Θεωρία Συλλογιστικής με βάση τη Δράση, τη Γνώση και το Χρόνο Σεπτέμβριος 2010
37 Πανταζής Γιάννης Στυλιανού Ι. Αποδιαμόρφωση AM-FM σημάτων με εφαρμογές στην επεξεργασία φωνής Ιούλιος 2010
36 Holzapfel Αndre Στυλιανού Ι. Μέθοδοι Ομοιότητας για Υπολογιστική Εθνομουσικολογία Απρίλιος 2010
35 Σπανάκης Εμμανουήλ Τραγανίτης Α. Διαστρωματική Προσαρμογή Ρυθμού Μετάδοσης σε Ασύρματα Ad Hoc Δίκτυα Νοέμβριος 2009
34 Παπαδάκης Στέφανος Τραγανίτης Α. Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Ασύρματης Δικτυακής Συσκευής Νοέμβριος 2009
33 Τσιάρας Βασίλειος Τόλλης Ι. Αλγόριθμοι για την Ανάλυση και Οπτικοποίηση Βιοϊατρικών Δικτύων Νοέμβριος 2009
32 Αντωνάτος Σπύρος Μαρκάτος Ε. Ανίχνευση Γνωστών και Aγνωστων Επιθέσεων με τη Χρήση ενός Δικτύου από Συνεργαζόμενα Honeypots Νοέμβριος 2009
31 Πολυχρονάκης Μιχαήλ Μαρκάτος Ε. Ανίχνευση επιθέσεων κακόβουλου κώδικα με χρήση εξομοίωσης Νοέμβριος 2009
30 Τριανταφυλλίδου Δέσποινα Παπαδοπούλη Μ., Al Agha Khaldoun Αξιοποίηση της δρομολόγησης κατάστασης ζευξών για τη βελτίωση του TCP σε κινητά δίκτυα αυθαίρετης δομής Νοέμβριος 2009
29 Φλουρή Καλλιρρόη Τσακαλίδης Π. Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Εκμάθησης Μηχανών Εδραίων Διανυσμάτων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Νοέμβριος 2009
28 Τζαγκαράκης Γεώργιος Τσακαλίδης Π. Μπεϋζιανή Συμπιεστική Δειγματοληψία με χρήση Αλφα-Ευσταθών Κατανομών Νοέμβριος 2009
27 Μπικάκης Αντώνιος Αντωνίου Γ. Κατανεμημένη Αναιρέσιμη Συλλογιστική σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης Ιούλιος 2009
26 Κρητικός Κυριάκος Πλεξουσάκης Δ. QoS-based web service description and discovery Δεκέμβριος 2008
25 Γκρίνιας Ηλίας Τζιρίτας Γ. Αλγοριθμοι πλημμυρίδας κατά Bayes για τμηματοποίηση εικόνων και βιντεο Μάρτιος 2009
24 Αγγελάκης Ευάγγελος Τραγανίτης Α. Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις Ad hoc και Mesh δικτύων με βάση τον Έλεγχο Ισχύος Ιούλιος 2008
23 Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος Τζιρίτας Γ. Αναλυση κινησης και μοντελοποιηση για αναγνωριση δραστηριότητας και 3-Δ συνθετική κινηση βασισμένη σε γεωμετρικούς αλγορίθμους και μεθοδους επεξεργασίας βίντεο Μάιος 2007
22 Χρυσός Νικόλαος Κατεβαίνης Μ. Εξάλειψη Συμφόρησης σε Πολυεπίπεδα Δίκτυα μέσω Πρωτοκόλλου Αιτήσεων Μάιος 2007
21 Αγιομυργιαννάκης Ιωάννης Στυλιανού Ι. Sinusoidal Coding of Speech for Voice over IP Φεβρουάριος 2007
20 Κομοντάκης Νικόλαος Τζιρίτας Γ. Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης σε Διακριτά Πεδία Markov, Εφαρμογές στην Υπολογιστική Όραση Οκτώβριος 2006
19 Μανιαδάκης Μιχαήλ Τραχανιάς Π. Σχεδιασμός και Ολοκλήρωση Επιμέρους Μοντέλων του Εγκεφάλου βασισμένων σε Τεχνολογία Πρακτόρων για Ρομποτική Χρήση με μια Μέθοδο Ιεραρχικής Συνεργατικής Συν-εξέλιξης Ιούλιος 2006
18 Φλουρής Γεώργιος Πλεξουσάκης Δ. Αναθεώρηση Πεποιθήσεων και Εξέλιξη Οντολογιών Απρίλιος 2006
17 Φωκά Αμαλία Τραχανιάς Π. Αυτόνομη Πλοήγηση Ρομπότ με Τεχνικές Πρόβλεψης Ιούνιος 2005
16 Παπαδάκης Νικόλαος Πλεξουσάκης Δ. Actions Theories in Temporal Databases Μάρτιος 2004
15 Μπιτσάκη Μαρίνα Νικολάου Χ. Εκχώρηση και Χρεώση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων μέσω Δημοπρασιών Νοέβριος 2004
14 Μπαλτζάκης Χαράλαμπος Τραχανιάς Π. Ένα Υβριδικό Πλαίσιο για Πλοήγηση Ρομπότ: Μοντελοποίηση με Δίκτυα Μεταβαλλόμενου Χώρου Καταστάσεων Φεβρουάριος 2004
13 Τζίτζικας Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Π. Collaborative Ontology-based Information Indexing and Retrieval Σεπτέμβριος 2002
12 Ζαμπούλης Ξενοφών Ορφανουδάκης Σ. Αντιληπτικώς Σχετικοί Μηχανισμοί για την Περιγραφή και Ανάκληση της Οπτικής Πληροφορίας Φεβρουάριος 2002
11 Mc Clurkin David Γεωργακόπουλος Γ. Πολυαδικές αυτορρυθμιζόμενες δομές δεδομένων: Μία γενική θεωρία και κάποιοι περιορισμοί Νοέμβριος 2001
10 Θεοδωράκης Εμμανουήλ Κωνσταντόπουλος Π. Contextualization: An Abstraction Mechanism for Information Modeling Ιούλιος 2001
9 Μαραζάκης Εμμανουήλ Νικολάου Χ. Σύνθεση Υπηρεσιών και Εγγυήσεις Επιπέδου Υπηρεσίας σε Ανοικτά Κατανεμημένα Συστήματα Δεκέμβριος 2000
8 Λουράκης Εμμανουήλ Ορφανουδάκης Σ. Πλοήγηση Αυτόνομων Ρομποτικών Συστημάτων με Βάση την Ανάλυση Κίνησης Μάρτιος 1999
7 Σύρης Βασίλειος Κουρκουμπέτης Κ. Ανάλυση Επίδοσης και Τιμολόγηση σε Ευρυζώνια Δίκτυα Απρίλιος 1998
6 Αργυρός Αντώνιος Ορφανουδάκης Σ. Οπτική ανίχνευση ανεξάρτητης τρισδιάστατης κίνησης απο κινούμενο παρατηρητή Νοέμβριος 1996
5 Φούσκας Γεώργιος Κουρκουμπέτης Κ. Μηχανισμοί για τον Ελεγχο Κυκλοφορίας στα δίκτυα ΑΤΜ Νοέμβριος 1996
4 Σπανουδάκης Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Π. Αναλογική Ομοιότητα Αντικειμένων: Μια Προσέγγιση Σημασιολογικής Μοντελοποίησης Δεκέμβριος 1994
3 Καταλαγαριανός Παναγιώτης Βασιλείου Ι. Εφαρμογή της γενίκευσης και περιπτωσιολογικών συλλογισμών για την αποτελεσματική αναχρησιμοποίηση κώδικα Ιούνιος 1994
2 Πετράκης Ευριπίδης Ορφανουδάκης Σ. Αναπαράσταση, ευρετηριασμός και αναζήτηση εικόνων, με βάση χωρικές σχέσεις και ιδιότητες αντικειμένων Δεκέμβριος 1993
1 Δαμιανάκης Αδάμ Ορφανουδάκης Σ. Προς μία μεθοδολογία για αποδοτική παράλληλη υλοποίηση διεργασιών ανάλυσης εικόνων Αύγουστος 1992