Βιβλιογραφία

biblio
 • Ελληνική
  • Σήματα και Συστήματα, A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab, Εκδόσεις Φούντας, 2011 (συνιστώμενο) (link)
  • Εισαγωγή στα Σήματα και Συστήματα, Γιώργος Καραγιάννης, Παπασωτηρίου, 2003 (link)
  • Θεμελιώδεις έννοιες της επεξεργασίας σημάτων, J. McClellan, R. Schafer, M. Yoder, Εκδόσεις Γκότση, 2014 (link)
  • Εισαγωγή στη Θεωρία σημάτων και συστημάτων, Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Λ.Κοφίδης, Τυπωθήτω, 2003 (link)
  • Βασικές αρχές σημάτων και συστημάτων, Γιώργος Καραγιάννης, Πέτρος Μαραγκός, Παπασωτηρίου, 2010 (link)
  • Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι, Νίκος Καλουπτσίδης, Δίαυλος, 1994 (link)
  • Αναλογικά σήματα και συστήματα, E. Koudeki, D. Munson, Ίων, 2013 (link)
  • Σημειώσεις μαθήματος κ. Τραχανιά, 2001 (pdf)
 • Ξενόγλωσση
  • Signals and Systems, A. Oppenheim, A. Willsky, S. Hamid, 2nd ed., Prentice-Hall, 1996 (link)
  • Schaum's Outline of Signals and Systems, Hwei Hsu, 3rd Edition (Schaum's Outlines), McGraw-Hill, 2013 (link)
  • Signals and Systems, S. Haykin, B. Van Veen, Wiley, 2nd Edition, 2002 (link)
  • Signals and Systems for Dummies, Mark Wickert, For Dummies, 2013 (link)
  • Signals and Systems Demystified, D. McMahon, McGraw-Hill, 2006 (link)
  • Signals and Systems using MATLAB, L. Chaparro, Academic Press, 2014 (link)
  • Signals and Systems: A Primer with MATLAB, M. Sadiku, W. Hassan Ali, CRC Press, 2015 (link)
  • Foundations of Signal Processing, M. Vetterli, V. Goyal, J. Kovacevic, Cambridge Univ. Press, 2014 (link)
  • Computer explorations in Signals and Systems using Matlab, J. Buck, M. Daniel, A. Singer, 2nd ed., Prentice-Hall, 2002 (link)
  • Signals and Systems Made Ridiculously Simple, Z. Karu, Zizi Press, 1995 (link)
  • Structure and Interpretation of Signals and Systems, E.A. Lee,P. Varaiya, Addison Wesley, 2011 (link)
  • Linear Systems and Signals, B.P. Lathi, Oxford University Press, 2nd revised edition, 2009 (link)
  • Mathematical Methods and Algorithms for Signal Processing, T.K.Moon, W.C. Stirling, Prentice Hall, 2000 (link)
  • Signals and Systems: A Fresh Look, C. T. Chen, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011 (link)
  • Signals and Systems Primer with MATLAB, Alexander Poularikas, CRC Press, 1st edition, 2006 (link)
  • Signal Analysis, Athanasios Papoulis, McGraw-Hill, 1978 (link)
biblio2
biblio2
biblio2

Tutorials

 • Learn to Code with MATLAB from MathWorks (web page)
 • Introduction to MATLAB for engineering students (pdf)
 • MATLAB tutorial from TutorialsPoint (pdf)
 • Get Start With MATLAB (pdf)
 • MATLAB Primer, Mathematics Department, University of Florida (pdf)
 • Μικρή Εισαγωγή στο MATLAB (pdf)
 • Εκτενής Εισαγωγή στο MATLAB, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (pdf)
 • Εισαγωγή στη MATLAB, Γεωργίου & Ξενοφώντος (pdf)
 • Σημειώσεις στο μάθημα Γραμμική Άλγεβρα Ι (pdf)
 • Μαθηματικό τυπολόγιο (pdf)
 • Ένα .m file για μικρή εισαγωγή στο MATLAB (.m file)
tutorial