open menu
Επικοινωνία
Α1. Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική

Στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, σχεδιάζουμε τα υποσυστήματα υπολογισμών, επικοινωνίας, και μνήμης των σύγχρονων υποδομών –Κέντρων Δεδομένων και Υπερυπολογιστών (HPC)– ούτως ώστε να πετύχουμε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις με χαμηλό κόστος και με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, με δεδομένες τις ιδιότητες των μικρο-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από τα οποία τα κατασκευάζουμε.  Συνεργαζόμαστε στενά με το Εργαστήριο CARV του ΙΤΕ (ΙΠ), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή και του Προγράμματος Έρευνας του EuroHPC, όπου η Ελλάδα, μέσω κεντρικών συνεισφορών από την ομάδα μας, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών.  Συνεργαζόμαστε επίσης με τη βιομηχανία και προωθούμε την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.


Έχουμε κάνει πρωτοποριακές συνεισφορές στα Δίκτυα Διασύνδεσης και στην Επικοινωνία Επεξεργαστών, με μια μακρά ιστορία άνω των τεσσάρων δεκαετιών που περιλαμβάνει επίσης και τις Αρχιτεκτονικές Reduced Instruction Set Computer (RISC), όπου τώρα συνεισφέρουμε ενεργά μέσω του RISC-V International.


Η τρέχουσα εργασία και τα ενδιαφέροντά μας περιλαμβάνουν επίσης τις ιεραρχίες μνήμης (caching, coherence, consistency) για παράλληλα, διανυσματικά, και πολυπύρηνα συστήματα, τους επιταχυντές και τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), τις διασυνδέσεις υψηλής παροχής και χαμηλής καθυστέρησης (μεταγωγείς, διεπαφές δικτύου), και τους ενεργειακά αποδοτικούς servers.  Δίνουμε έμφαση στην έρευνα που πάει χέρι-χέρι με την κατασκευή πραγματικών, λειτουργούντων, καινοτόμων πρωτοτύπων, χρησιμοποιώντας field-programmable gate-arrays (FPGA) και τεχνολογίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (VLSI ASIC), σχεδιάζοντας το υλικό μαζί με το παράλληλο λογισμικό συστημάτων και τις εφαρμογές που τρέχουν πάνω του.

Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης που ασχολούνται ερευνητικά με την περιοχή αυτή:
Έρευνα
A+
A-
Συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Ν.4521/2018 (38 Α)
 

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Τμήμα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Μέλη ΔΕΠ.
 

Ερευνητικές περιοχές Μέλος Δ.Ε.Π.
Α1. Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
Α2. Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
Α3. Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες
Β1. Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
Β2. Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
Β3. Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
Β4. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση
Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική
Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγεται σε αρμονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

(1) Ερευνητές και επιστήμονες του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(2) Ερευνητές του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση του ΙΠ του ΙΤΕ. 

(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και μετά από άδεια του ΙΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΙΠ, όπου και μπορούν να πραγματοποιούν μέρος ή και το σύνολο της ερευνητικής τους εργασίας. 

(4) Το Τμήμα και το ΙΠ μπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για να δώσουν σεμινάρια, σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωμένα μαθήματα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά με ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και του ΙΠ. 

(5) Το ΙΠ του ΙΤΕ παρέχει αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονομικά τις συνεργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, κατά τις εκάστοτε δυνατότητές του και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.