ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2021
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-225  -  Οργάνωση Υπολογιστών:
Περιγραφή του Μαθήματος

[1. RISC-V Introduction - Lectures & Exercises]

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκων, Βοηθοί, Πρόγραμμα, Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Μέσος βαθμός ασκήσεων κάτω του 3.0 στα 10, ή βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 3.5 στα 10 (κατά την εκάστοτε εξεταστική περίοδο Α' ή Β') προκαλεί αποτυχία στο μάθημα (κατά την περίοδο αυτή). Οι εξετάσεις (προόδου και τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Κάθε αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά.
Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να κάνουν ανελλιπώς όλες τις ασκήσεις και να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου –όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο– και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο –η εμπειρία των διδασκόντων δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.

© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 21 Jan. (4 Mar.: two emails) 2021 by M. Katevenis.