ΗΥ220: Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων (2024)

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πληροφορίες Μαθήματος (Course Info)

Περιοχή: Υλικό και Συστήματα Υπολογιστών (Ε4)
Περιγραφή: Γλώσσες περιγραφής και προσομοίωσης υλικού, π.χ. Verilog. Επισκόπηση της τεχνολογίας FPGA, εργαλεία αυτόματης σύνθεσης κυκλωμάτων σε FPGA. Διαγράμματα χρονισμού, τεχνικές ελάττωσης καθυστέρησης. Αρτηρίες (δίαυλοι, λεωφόροι), πρωτόκολα χειραψίας, παραδείγματα εμπορικών αρτηριών. Μνήμες, π.χ. SRAM και SDRAM. Γέννηση ρολογιού, απόκλιση ρολογιού, χρήση PLL. Μεταστάθεια, σφάλμα συγχρονισμού, συγχρονιστές, ουρές και ελαστικοί ενταμιευτές, συγχρονισμός σημάτων άδειος/γεμάτος. Εργαστήριο: Ασκήσεις υλοποίησης μικρών έως μεσαίων εργασιών σε πλακέτες με FPGA, μετά από σχεδίαση και προσομοίωση σε Verilog.
ECTS: 6
Προαπαιτούμενα: ΗΥ120 - Ψηφιακή Σχεδίαση
Mailing-list: hy220-list at csd dot uoc dot gr
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβ. 2024 (Β. Παπαευσταθίου)