Πρόγραμμα μαθήματος

Διάλεξη 1
25 Σεπτ.
Εισαγωγή hello.c
Διάλεξη 2
27 Σεπτ.
Αλγόριθμοι και Προγράμματα max.c
Εισαγωγή στο UNIX
29 Σεπτ.
Εισαγωγή στο UNIX  
Διάλεξη 3
02 Οκτ.
Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Άσκηση 1
Παράδοση άσκησης 1: 11 Οκτ., 23:59.
types.c
Διάλεξη 4
04 Οκτ.
Εντολές Ελέγχου Ροής if.c switch.c cond.c
Σεμιναριο UNIX
06 Οκτ.
Σύντομη εισαγωγή στο UNIX 2  
Διάλεξη 5
09 Οκτ.
Εντολές Επανάληψης while.c whilescan.c count-digits.c
Διάλεξη 6
11 Οκτ.
Συναρτήσεις Άσκηση 2
Tests Άσκησης 2
Παράδοση άσκησης 2: 23 Οκτ., 23:59.
global-local.c
Σεμινάριο UNIX
13 Οκτ.
   
Διάλεξη 7
16 Οκτ.
Συναρτήσεις και μεταβλητές callbyvalue.c
Διάλεξη 8
18 Οκτ.
Πίνακες array.c
Διάλεξη 9
23 Οκτ.
Αλφαριθμητικά histogram.c
Διάλεξη 10
25 Οκτ.
Πολυδιάστατοι πίνακες Άσκηση 3
Tests Άσκησης 3
Παράδοση άσκησης 3: 06 Νοε., 23:59.
students.c array-traversal.c
Φροντιστήριο 2
   
Διάλεξη 11
Δείκτες, part I constptr.c
Διάλεξη 12
Δείκτες, part II cards.c
Επανάληψη
   
Πρόοδος
10:00  
Διάλεξη 13
Δυναμική Διαχείρηση Μνήμης, part I malloc.c mymalloc.c
Διάλεξη 14
Δυναμική Διαχείρηση Μνήμης, part II 2dalloc.c strarray.c
Διάλεξη 15
Αναδρομή  
Διάλεξη 16
Αναδρομικοί Αλγόριθμοι fib.c hanoi.c mutual.c power.c
Διάλεξη 17
Ταξινόμηση και Αναζήτηση mergesort.c qsort.c
Διάλεξη 18
Διαχείρηση Αρχείων Άσκηση 4
Tests Άσκησης 4
Παράδοση άσκησης 4: 11 Δεκ., 23:59.
Διάλεξη 19
Δομές (structs)  
Διάλεξη 20
Αναδρομικές Δομές  
Διάλεξη 21
Απλά Συνδεδεμένες Λίστες
Διάλεξη 22
Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες  
Διάλεξη 23
Άλλα Χαρακτηριστικά της C Άσκηση 5
movies.dat example output
Παράδοση άσκησης 5: 15 Ιαν., 23:59.
Άσκηση 6 glid.txt glid.out ship.txt ship.out
Παράδοση άσκησης 6: 14 Ιαν., 23:59.
Τελικό Διαγώνισμα
XX Ιαν.