Πρόγραμμα μαθήματος

Διάλεξη 1
Εισαγωγή hello.c
Διάλεξη 2
Αλγόριθμοι και Προγράμματα max.c
Εισαγωγή στα συστήματα του CSD
Εισαγωγή στο CSD  
Διάλεξη 3
Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Άσκηση 1
Παράδοση άσκησης 1: 7 Οκτ., 23:59.
types.c
Διάλεξη 4
Εντολές Ελέγχου Ροής if.c switch.c cond.c
UNIX
Σύντομη εισαγωγή στο UNIX  
Διάλεξη 5
Εντολές Επανάληψης while.c whilescan.c count-digits.c
Διάλεξη 6
Συναρτήσεις Άσκηση 2
Tests Άσκησης 2
Παράδοση Άσκησης 2: 18 Οκτ., 23:59.
global-local.c
Φροντιστήριο
  Slides
Διάλεξη 7
Συναρτήσεις και μεταβλητές callbyvalue.c
Διάλεξη 8
Πίνακες array.c
Διάλεξη 9
Αλφαριθμητικά histogram.c
Διάλεξη 10
Πολυδιάστατοι πίνακες Άσκηση 3
Tests Άσκησης 3
Παράδοση άσκησης 3: 6 Νοε., 23:59.
Φροντιστήριο
   
Διάλεξη 11
Δείκτες, part I constptr.c
Διάλεξη 12
Δείκτες, part II cards.c
Επανάληψη
   
Πρόοδος
2 Νοεμβρίου
13:00  
Διάλεξη 13
Δυναμική Διαχείρηση Μνήμης, part I malloc.c mymalloc.c
Διάλεξη 14
Δυναμική Διαχείρηση Μνήμης, part II 2dalloc.c strarray.c
Διάλεξη 15
Αναδρομή  
Διάλεξη 16
Αναδρομικοί Αλγόριθμοι fib.c hanoi.c mutual.c power.c
Διάλεξη 17
Ταξινόμηση και Αναζήτηση mergesort.c qsort.c
Διάλεξη 18
Διαχείρηση Αρχείων Άσκηση 4
Tests Άσκησης 4
Παράδοση άσκησης 4: 27 Νοε., 23:59.
Διάλεξη 19
Δομές (structs)  
Διάλεξη 20
Αναδρομικές Δομές  
Διάλεξη 21
Απλά Συνδεδεμένες Λίστες
Διάλεξη 22
Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες  
Διάλεξη 23
Άλλα Χαρακτηριστικά της C Άσκηση 5
Tests Άσκησης 5 Παράδοση άσκησης 5: 20 Δεκ., 23:59.
Άσκηση 6
Παράδοση άσκησης 6: 06 Ιαν., 23:59.
Τελικό Διαγώνισμα
XX Ιαν.