open menu
Επικοινωνία
Στόχοι - Πολιτική Ποιότητας
A+
A-

Στοχοθεσία Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


Στόχοι των Προγραμμάτων Σπουδών | Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης | Χαρακτήρας των Σπουδών

Στόχοι των Προγραμμάτων Σπουδών 
 

Οι στόχοι των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος είναι:

  • Η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια.
  • Η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
  • Η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και του μηχανικού.
  • Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
  • Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, η εξειδίκευση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλή στάθμη των μελών του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.


Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρουν ένα πλήθος δυνατοτήτων, ευκαιριών, και πλεονεκτημάτων. Ένα πλεονέκτημα του Τμήματος είναι το υψηλό επίπεδο του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού. Το Τμήμα έδωσε από την πρώτη στιγμή και δίνει πάντα πρωταρχική σημασία στην επιλογή των μελών ΔΕΠ εκτιμώντας συνολικά το διδακτικό, ερευνητικό, και άλλο έργο τους, και το κύρος τους σε διεθνές επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές και δυναμικό Τμήμα, με πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών συνεργασιών και με υψηλό κύρος, σε Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Bεβαίως, το κύρος του Τμήματος αντανακλά ευθέως και στο κύρος των αποφοίτων του.

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη στο Τμήμα, ευθύς με την έναρξη λειτουργίας του, οργανωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και με παροχή υποτροφιών, εκτός απο το προφανές όφελος για τους ίδιους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, συντελεί στη διατήρηση του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμισμού του Τμήματος, με προφανή αντίκτυπο και στο επίπεδο των βασικών (προπτυχιακών) σπουδών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η στενή συνεργασία του, ευθύς από τα πρώτα του βήματα, με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ). Το ΙΤΕ, ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, έχει σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης στη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα. Τα μέλη του Τμήματος (καθηγητές και φοιτητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί) έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, σε μεγάλα και σημαντικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, αποσπώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία, ερχόμενοι σε επαφή με τη διεθνή πρωτοπορία της τεχνολογίας και συμβάλλοντας στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής παρέχει επίσης υποτροφίες σε μεταπτ/κούς και προπτ/κούς φοιτητές του Τμήματος. Το Τμήμα, μαζί με το ΙΠ-ΙΤΕ, έχουν συνεργασίες με πολλές δεκάδες εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν 1 ή 2 εξάμηνα των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (πρόγραμμα Σωκράτης – ERASMUS ) , ή να έλθουν σε επαφή και να έχουν συστάσεις ανάλογες των προσόντων τους για συνέχιση των σπουδών τους ή για εργασία στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εταιρείες. Όσον αφορά την εργασία μετά την αποφοίτηση, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τα στελέχη του ΙΠ-ΙΤΕ δέχονται ένα πλήθος αιτημάτων από εταιρείες (της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού) που αναζητούν συστάσεις για καλούς αποφοίτους του Τμήματος με σκοπό να τους προσλάβουν άμεσα.

Όσον αφορά πιθανή συνέχιση των σπουδών, απόφοιτοι του Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Μεταξύ των άλλων Πανεπιστημίων που δέχονται συστηματικά τους αρίστους των αποφοίτων του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές συγκαταλέγονται και τα κορυφαία διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια στην Επιστήμη Υπολογιστών (π.χ., BerkeleyStanfordMITCMUWisconsin, κ.λ.π).


Χαρακτήρας των Σπουδών
 

Ακολουθώντας κυρίως το υπόδειγμα Aμερικανικών και Eυρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Τμημάτων  Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ, το πρόγραμμα σπουδών αντιμετωπίζει την Πληροφορική ως τεχνολογική επιστήμη: έχοντας αυστηρά επιστημονικά θεμέλια και μεθοδολογία, αποσκοπεί στην κατασκευή συστημάτων υλικού και λογισμικού, τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανθρώπινες ανάγκες.

Έτσι, καλύπτει εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. Παράλληλα, δίνεται ισόρροπη έμφαση στη διδασκαλία της αυστηρής επιστημονικής μεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας μηχανικού μέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων.