Βοηθοί Μαθήματος

Κωνσταντίνα Φωτιάδου
kfot@csd.uoc.gr

Μιχάλης Γιαννόπουλος
mgiannopoulos@csd.uoc.gr

Ώρες Μαθημάτων

Δευτέρα 12:00-14:00, H-208

Τετάρτη 12:00-14:00, H-204Ώρες Γραφείου

1 Ώρα πριν την κάθε διάλεξη