Βοηθός Μαθήματος

Δέσποινα Παυλίδη
pavlidi@csd.uoc.gr

Ώρες Μαθημάτων

Δευτέρα, Τετάρτη, 16:00-18:00 Α-121Ώρες Γραφείου

Με ραντεβού μόνο