ΗΥ-558 Συστηματα και
Τεχνολογιες του Διαδικτυου

Άνοιξη 2019

Διδάσκων:  Ευάγγελος Μαρκάτος (markatos@csd.uoc.gr)
Διδακτικές Μονάδες:   6 ECTS
Προαπαιτούμενα:   (HY-345) Λειτουργικά Συστήματα
Ώρες Διδασκαλίας:  Δευτέρα & Τετάρτη, 16:00-18:00 (Αίθουσα Η.204)
Ώρες Φροντιστηρίου:  Παρασκευή 16:00-18:00 (Αίθουσα Η.204)
Ώρες Γραφείου:  Δευτέρα 14:00-14:30
Λίστα Επικοινωνίας:   hy558-list@csd.uoc.gr
Βοηθοί Μαθήματος:   Αλέξανδρος Κορνιλάκης (kornilak@csd.uoc.gr)
Εμμανουήλ Καραμπινάκης (mkarabin@csd.uoc.gr)
10K students

Περιγραφη

Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις τεχνολογίες και τα συστήματα που στηρίζουν το διαδίκτυο και κάνουν τον παγκόσμιο ιστό πραγματικότητα.
Θα ασχοληθούμε με network monitoring, security, privacy, και peer to peer systems.
Απαιτήσεις: Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να κάνει μία διάλεξη (2 papers) και να παραδώσει γραπτή αναφορά.
Εξεταστέα ύλη είναι το πρώτο paper κάθε ημερομηνίας εκτός από τις ημερομηνίες 10/5 και 17/5 όπου και τα δύο papers είναι εκτός ύλης .
Βαθμολογία: Tελικό διαγώνισμα: 80%, αναφορά: 10%, διάλεξη: 10%. Εξεταστέα είναι όλη η παραπάνω ύλη.