Σύγγραμματα

1. “Αναγνώριση Προτύπων,” S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Εκδόσεις Πασχαλίδη – Broken Hill Publishers, Αθήνα 2012
2. “Pattern Classification,” R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork, Wiley- Intersience, Second Edition, New York 2001


Αντικείμενο Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, καθώς και σε αλγοριθμικές τεχνικές ταξινόμησης που είναι απαραίτητες σε μια πληθώρα εφαρμογών στην ευρύτερη περιοχή της επιστήμης του μηχανικού. Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση σύγχρονων μεθόδων για τη μηχανική αναγνώριση προτύπων σε διάφορες εφαρμογές όπως ψηφιακή εικόνα, ανθρώπινος ήχος και λόγος, γραμματικά αρθρωμένες ακολουθίες, βιοϊατρική, βιοπληροφορική κ.α. Η κατανόηση της θεωρίας επιτυγχάνεται μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών εργαστηριακών ασκήσεων.