Βοηθοί Μαθήματος

Ηλίας Άγγελος
ailias@csd.uoc.gr


Πεντάρη Αναστασία apentari@csd.uoc.gr


Στιβακτάκης Ραδάμανθυς stivakt@csd.uoc.gr

Ώρες Μαθημάτων

Τρίτη, 16:00-18:00 A. 125
Πέμπτη, 14:00-16:00 Η. 204

Πέμπτη, 16:00-18:00 A. 125 (Φροντιστήριο, μόνο όταν ανακοινώνεται στη λίστα)Ώρες Γραφείου

Με ραντεβού μόνο

Εγγραφή στη λίστα του μαθήματος
Στέλνετε email στη διεύθυνση majordomo@csd.uoc.gr με κείμενο subscribe hy473-list στο body του email.

Για να στέλνετε email στη λίστα, χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση hy473-list@csd.uoc.gr