Καλωσήρθατε στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος!

Οι πρώτες διαλέξεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Zoom.

Όσοι/ες επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα, το Zoom κανάλι του μαθήματος έχει ID : 578 082 4690

Για να παραλάβετε τον κωδικό πρόσβασης στο κανάλι, πρέπει να γραφτείτε στη λίστα του μαθήματος: hy370-list@csd.uoc.gr. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην καρτέλα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".

Ο κωδικός θα σταλεί στη λίστα του μαθήματος τη Δευτέρα, 21/9/2020.

purpose

Το μάθημα σκοπεύει να δώσει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι αναγκαίες για πολλές επιλογές ειδίκευσης που περιλαμβάνουν

 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Επεξεργασία Σημάτων
 • Επεξεργασία Φωνής, Ήχου, Εικόνων, Βίντεο
 • Υπολογιστική Όραση
 • Ρομποτική
 • Εφαρμογές Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης"

Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις γνώσεις από την οπτική της εφαρμογής τους και στηρίζεται εργαστηριακά στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Αντικείμενο Μαθήματος

objective

Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει

 • Διακριτού χρόνου σήματα και συστήματα.
 • Εξισώσεις διαφορών και τρόποι επίλυσης τους.
 • Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier.
 • Απόκριση σε συχνότητα.
 • Μετασχηματισμός Ζ.
 • Ανάλυση Γραμμικών Χρον. Αναλλοίωτων (ΓΧΑ) συστημάτων.
 • Ευστάθεια συστημάτων.
 • Ανάλυση συστημάτων με χρήση γραφημάτων (γράφων).
 • Συστήματα all-pass, ελάχιστης φάσης (minimum phase) και μέγιστης φάσης (maximum phase).
 • Φίλτρα FIR, IIR. Τεχνικές σχεδίασης Φίλτρων.
 • Φασματική Ανάλυση με χρήση του FFT.
 • Τυχαία Σήματα.

Παρουσιάζονται πολλές εφαρμογές και ασκήσεις τόσο σε μονοδιάστατα σήματα (μουσική, τηλεπικοινωνίες, φωνή) όσο και σε δισδιάστατα σήματα (εικόνες). Ασκήσεις και εργαστήρια κάνουν εκτεταμένη χρήση του περιβάλλοντος MATLAB.

Ώρες Διδασκαλίας

Τρίτη 14:00 - 16:00, H206 ή μέσω Zoom
Πέμπτη 14:00 - 16:00, H206 ή μέσω Zoom

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου

Παρασκευή 12:00 - 14:00, Η206 ή μέσω Zoom

Προαπαιτούμενα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Υπεύθυνος Μαθήματος

Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής

Διδασκαλία Μαθήματος

Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής

Ώρες Γραφείου - Απορίες

Κατόπιν προσυνεννόησης με e-mail

Λίστα Μαθήματος

hy370-list@csd.uoc.gr

Βοηθοί Διδασκαλίας

Σισαμάκη Ειρήνη
(sisamaki at csd dot uoc)

Muhammed Shifas PV
(shifaspv at csd dot uoc dot gr)

Λιβανίδης Αναστάσης
(alivas at csd dot uoc dot gr)

Dipjyoti Paul
(dipjyoti92 at gmail dot com)

Διδακτικές Μονάδες

Μάθημα Επιλογής Ε3 (6 ECTS)

Βαθμολογία

 • Ασκήσεις (Α)
 • Πρόοδος (Π)
 • Τελική εξέταση (Τ >= 4.0)
 • Εργαστήριο MATLAB (Μ)
Βαθμός μαθήματος (B) :
B = max(β1,β2), όπου
 • β1 = 0.5Τ + 0.25Α + 0.25M
 • β2 = 0.3Τ + 0.2Π + 0.25Α + 0.25M