Καλωσήρθατε στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος!

Τη Δευτέρα, 25/9, θα γίνει η 1η διάλεξη για το μάθημα (την ώρα του εργαστηρίου).

purpose

Το μάθημα σκοπεύει να δώσει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι αναγκαίες για πολλές επιλογές ειδίκευσης που περιλαμβάνουν

 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Επεξεργασία Σημάτων
 • Επεξεργασία Φωνής, Ήχου, Εικόνων, Βίντεο
 • Υπολογιστική Όραση
 • Ρομποτική
 • Εφαρμογές Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης"

Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις γνώσεις από την οπτική της εφαρμογής τους και στηρίζεται εργαστηριακά στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Αντικείμενο Μαθήματος

objective

Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει

 • Διακριτού χρόνου σήματα και συστήματα.
 • Εξισώσεις διαφορών και τρόποι επίλυσης τους.
 • Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier.
 • Απόκριση σε συχνότητα.
 • Μετασχηματισμός Ζ.
 • Ανάλυση Γραμμικών Χρον. Αναλλοίωτων (ΓΧΑ) συστημάτων.
 • Ευστάθεια συστημάτων.
 • Ανάλυση συστημάτων με χρήση γραφημάτων (γράφων).
 • Συστήματα all-pass, ελάχιστης φάσης (minimum phase) και μέγιστης φάσης (maximum phase).
 • Φίλτρα FIR, IIR. Τεχνικές σχεδίασης Φίλτρων.
 • Φασματική Ανάλυση με χρήση του FFT.
 • Τυχαία Σήματα.

Παρουσιάζονται πολλές εφαρμογές και ασκήσεις τόσο σε μονοδιάστατα σήματα (μουσική, τηλεπικοινωνίες, φωνή) όσο και σε δισδιάστατα σήματα (εικόνες). Ασκήσεις και εργαστήρια κάνουν εκτεταμένη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

Ώρες Διδασκαλίας

Τρίτη 10:00 - 12:00, Α113
Πέμπτη 10:00 - 12:00, Α113

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου

Δευτέρα 10:00 - 12:00, A121

Προαπαιτούμενα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Διδασκαλία Μαθήματος

Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής

Ώρες Γραφείου - Απορίες

Κατόπιν προσυνεννόησης με e-mail

Λίστα Μαθήματος

hy370-list@csd.uoc.gr

Βοηθοί Διδασκαλίας

Ραπτάκης Μιχάλης
(mrap at csd dot uoc)

Ζώτος Βασίλης
(csdp1283 at csd dot uoc dot gr)

Σκουλούδη Ευγενία (ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ)
(csd4390 at csd dot uoc dot gr)

Ivanov Toni (ΔΕΠΡΟΦΟΙΤ)
(csd4262 at csd dot uoc dot gr)

Διδακτικές Μονάδες

Μάθημα Επιλογής Ε3 (6 ECTS)

Βαθμολογία

 • Ασκήσεις (Α)
 • Πρόοδος (Π)
 • Τελική εξέταση (Τ >= 4.0)
 • Εργαστήριο Python (Py)
Βαθμός μαθήματος (B) :
B = max(β1,β2), όπου
 • β1 = 0.6Τ + 0.2Α + 0.2Py
 • β2 = 0.3Τ + 0.3Π + 0.2Α + 0.2Py