open menu
Επικοινωνία
Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος
A+
A-
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΘΕΣΗ
Αντώνης Αργυρός Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Πολύβιος Πρατικάκης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευάγγελος Μαρκάτος Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Ιωάννης Τζίτζικας Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας
Νικόλαος Τσατσάκης Μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος του Τμήματος