open menu
Επικοινωνία
Οδηγίες δήλωσης μαθημάτων - συγγραμμάτων (ΧΕΙΜ)
A+
A-
 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23
 
  Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2022
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται από τους ίδιους τους φοιτητές* ηλεκτρονικά μέσω του https://eduportal.cict.uoc.gr/ Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματός μας για το τρέχον εξάμηνο είναι αυστηρά από Τετάρτη 12/10/2022 έως και Παρασκευή 21/10/2022. Θα μπορείτε να επεξεργάζεστε/διορθώνετε τη δήλωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Την ευθύνη για την ορθότητα της δήλωσής σας τη φέρετε αποκλειστικά εσείς, γι αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δήλωση έγκαιρα και να την ελέγξετε επίσης έγκαιρα μέσα από το https://eduportal.cict.uoc.gr/ Διορθώσεις δεν θα γίνονται μετά την 21η/10/2022
 
Τρόπος ελέγχου: βγαίνετε από την εφαρμογή του φοιτητολογίου: https://eduportal.cict.uoc.gr/ και ξαναμπαίνετε. Εάν βλέπετε τη δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου μαζί με όλες τις προηγούμενες στο link «Οι Δηλώσεις μου», τότε έχει γίνει κανονικά η αποστολή της δήλωσής σας στην εφαρμογή της Γραμματείας.
 
* Πρωτοετείς: δεν χρειάζεται να κάνετε δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Θα γίνει από τη Γραμματεία για τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών: https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=model_program&openmenu=demoAcc3&lang=gr
Αν επιθυμείτε κάποιο επιπλέον μάθημα απευθυνθείτε στη Γραμματεία.
Θα χρειαστεί να κάνετε μόνο δήλωση συγγραμμάτων, στις προθεσμίες που θα ανακοινωθούν.

 
Πριν τη δήλωση μαθημάτων, συμβουλευτείτε  τον Οδηγό Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου και βεβαιωθείτε ότι έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:
 

ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Προσοχή : Το ότι γραφτήκατε σε τυχόν λίστες των μαθημάτων δεν σημαίνει ότι έχετε κάνει εγγραφή στο μάθημα.
 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
 
Προσοχή: αίτηση αναβαθμολόγησης σημαίνει αίτηση για διαγραφή του μαθήματος.
 
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε ξανά κάποια μαθήματα τα οποία έχετε ήδη περάσει, για να πετύχετε καλύτερη βαθμολογία, θα πρέπει να κάνετε γραπτώς αίτηση στη Γραμματεία (όχι μέσω eduportal) το αργότερο έως και 20/10/2022 για να διαγραφούν τα συγκεκριμένα μαθήματα από την καρτέλα σας, και να μπορέσει η Γραμματεία να σας τα δηλώσει ξανά. Το σχετικό έντυπο της αίτησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας στα ΕΝΤΥΠΑ.
Προσοχή:
 • Στις περιπτώσεις αναβαθμολόγησης ο παλιός σας βαθμός διαγράφεται μόνιμα.
 • Εξυπακούεται ότι μετά τη διαγραφή του βαθμού δεν μπορεί να προστεθεί στη δήλωσή σας άλλο μάθημα που έχει το διαγραμμένο ως προαπαιτούμενο. Μην ζητάτε  λοιπόν τη διαγραφή κάποιου μαθήματος προτού δηλώσετε τυχόν μαθήματα που το έχουν ως προαπαιτούμενο.
 • Σε περίπτωση που νομίζετε ότι θα σας χρειαστεί Αναλυτική Βαθμολογία με το συγκεκριμένο μάθημα, ζητήστε την πριν τη διαγραφή του.
 • Εάν δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση αναβαθμολόγησης αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά από τη διεύθυνσή σας στο csd.uoc.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεστε για τη λήψη του μηνύματος από τη Γραμματεία. 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Τα προαπαιτούμενα των μαθημάτων τηρούνται αυστηρά. Τα προαπαιτούμενα όπως ισχύουν σήμερα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 

ΟΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 
Δεν μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από 46 πιστωτικές μονάδες ECTS.

ΕξαίρεσηΕπιπλέον αυτού του μέγιστου επιτρεπτού φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή του φοιτητή σε ένα (1) επιπλέον μάθημα ανά εξάμηνο για αναβαθμολόγηση (υπό την προφανή προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το μάθημα) Η δήλωση αυτού του μαθήματος, στην περίπτωση που έχετε ξεπεράσει με τα υπόλοιπα μαθήματα το όριο των 46 ECTS, θα πρέπει αναγκαστικά να γίνει από τη Γραμματεία αμέσως μετά το πέρας των κανονικών δηλώσεων.

 
Επίσης έχετε υπόψη σας οτι ο συνολικός αριθμός των μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 92 ECTS.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
Μπορείτε να δηλώνετε μεταπτυχιακά μαθήματα ως ελεύθερες μονάδες, εφόσον έχετε τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και έχετε περάσει τα τυχόν προαπαιτούμενα. Για  να μετρήσουν αυτά τα μαθήματα σε περιοχή ειδίκευσης θα πρέπει να έχετε περάσει τουλάχιστον ένα προπτυχιακό μάθημα της ίδιας περιοχής.
 Τα μεταπτυχιακά μαθήματα θα σας δηλωθούν από τη Γραμματεία (δεν θα μπορείτε μόνοι σας) αφού έχει τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ
 
Τα μαθήματα που αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά προσφέρονται από το Τμήμα μας δύο φορές (δηλαδή και το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο) είναι τα εξής:
 
ΗΥ-118 (Διακριτά Μαθηματικά)
ΗΥ-119 (Γραμμική Αλγεβρα)
ΗΥ-335 (Δίκτυα Υπολογιστών)
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να δηλώνετε το ίδιο μάθημα δύο φορές μέσα στην ίδια ακαδημαϊκή χρονιά. Συνεπώς εάν δηλώσετε κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα το τρέχον εξάμηνο, δεν θα μπορέσετε να το δηλώσετε ξανά το επόμενο εξάμηνο.
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 
Για πληροφορίες σχετικές με τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις αντίστοιχες Γραμματείες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μάθημα άλλου Τμήματος που ξέρετε ότι προσφέρεται και σε φοιτητές του Τμήματός μας, και δεν το βλέπετε στο eduportal στα διαθέσιμα, θα χρειαστεί να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματεία μας για να το προσθέσει.
 
Όσον αφορά στα προσφερόμενα μαθήματα των κατηγοριών Ε1 και Ε2, Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και ελεύθερης επιλογής από τη ΣΘΤΕ για το τρέχον εξάμηνο, πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις Ανακοινώσεις.
 
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 Το Τμήμα Σπουδών και η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν εντάξει τον σχεδιασμό ιδρυματικών μαθημάτων επιλογής, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα θα λειτουργήσουν ως «φυτώριο» ιδεών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πρωτότυπων σχεδίων που θα μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν και να διεκδικήσουν μια διάκριση στο πλαίσιο του επιχειρηματικού διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα ιδρυματικά μαθήματα οι τίτλοι των οποίων αναφέρονται παρακάτω, θα διεξαχθούν στο Χειμερινό και στο Εαρινό εξάμηνο 2022-23 και θα είναι ανοικτά προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων & Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το πρώτο έτος φοίτησης.
 
Μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 11-10-2022) εντάσονται στην περιοχή «Πληροφορική και Κοινωνία (E9)» του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω Ιδρυματικά μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης:
 
Μάθημα Διδάσκων
ΠΚ1003 Επιχειρηματική στρατηγική Μανασάκης Κωνσταντίνος
ΠΚ1004 Eπιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και διανοητική ιδιοκτησία Ξηρουχάκης Φραγκίσκος
 
ΠΚ1005 Εισαγωγή Στην Ψυχολογία Της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Ζαμπετάκης Λεωνίδας
 
ΠΚ1006 Στρατηγική Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων Μανασάκης Κωνσταντίνος
ΠΚ1007 Kοινωνική Επιχειρηματικότητα Ελένη Δρακάκη
 
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
Όσοι έχετε σκοπό να εκπονήσετε την διπλωματική σας εργασία αυτό το εξάμηνο, θα πρέπει

1. να δηλώσετε την εργασία ως μάθημα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
 • ΗΥ-498 στην περίπτωση που πρόκειται να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε την εργασία στο τρέχον εξάμηνο, ώστε να υπολογιστούν και τα 18 ECTS της εργασίας σε αυτή την δήλωση, ή
 • ΗΥ-498.1 στην περιπτώσεις που είτε είχατε ξεκινήσει τη διπλωματική σας το προηγούμενο εξάμηνο είτε έχετε σκοπό να την τελειώσετε το επόμενο, ώστε να υπολογιστούν μόνο 9 ECTS σε αυτό το εξάμηνο.

2. να καταθέσετε στη Γραμματεία έως 18/11/2022 το έντυπο Εγγραφής Διπλωματικής Εργασίας, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας στα ΕΝΤΥΠΑ.

Σημείωση: προϋπόθεση για να ξεκινήσετε την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας είναι να έχετε συμπληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών. Η απαίτηση να έχετε περάσει και τα υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών αφορά μόνο στους φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα από το 2017-18 και μετά.
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 
Τη δήλωση των συγγραμμάτων σας θα την κάνετε αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. Δήλωση συγγραμμάτων κάνουν κανονικά και οι πρωτοετείς.
 
Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ. Για τυχόν θέματα που αφορούν στους κωδικούς πρόσβασης στον ΕΥΔΟΞΟ θα πρέπει να απευθύνεστε, ανάλογα με το πρόβλημα, είτε στους system administrators του Τμήματός μας (επίπεδο 2 – πτέρυγα Β, sysadm@csd.uoc.gr) είτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΥΔΟΞΟΣ (τηλ 210-7722100). Η χρονική περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο δεν είχε οριστεί ακόμα. Όταν ανακοινωθεί η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ, θα σας κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία μας με e-mail.
 
Έχετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγγράμματα για όλα τα μαθήματα του Τμήματος μας.
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
 
 1. Επιτρέπεται να επιλέξετε συγγράμματα ΜΟΝΟ για μαθήματα που δηλώνετε ταυτόχρονα στο StudentsWeb για το τρέχον εξάμηνο.
 2. Δεν επιτρέπεται να δηλώσετε σύγγραμμα για μάθημα για το οποίο είχατε παραλάβει σύγγραμμα παλαιότερα.
 3. Δεν δικαιούνται συγγράμματα φοιτητές που έχουν υπερβεί το 6ο έτος των σπουδών τους.
 4. Η δήλωσή σας στον ΕΥΔΟΞΟ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και τις συνέπειες του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α).
 5. Προσέξτε ιδιαιτέρως όταν δηλώνετε τα μαθήματα που αφορούν στα συγγράμματα που επιλέγετε, να χρησιμοποιείτε ακριβώς τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιήσατε και στο https://eduportal.cict.uoc.gr/. Διαφορετικά θα υπάρξει αργότερα πρόβλημα με τη δήλωσή σας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή επιλογή συγγραμμάτων αλλά και τις τυχόν συνέπειες αν δεν τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ (στις Ανακοινώσεις).