Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΠανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2008

HY-537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα  

 


Περιεχόμενα

 


Γενική περιγραφή του μαθήματος

 

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εις βάθος μελέτη μεθόδων και τεχνικών για τον έλεγχο πόρων, και η διερεύνηση της επίδοσης τους, σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων που παρέχουν υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας και διαφοροποιημένης ποιότητας. Θα εξεταστούν τόσο αναλυτικές τεχνικές βάσει μαθηματικών μοντέλων, όσο και τεχνικές βάσει προσομοίωσης, εντοπίζοντας τις διαφορές στην εφαρμογή τους σε δίκτυα διαφορετικής τεχνολογίας.

 

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 


Πρόγραμμα Διαλέξεων – Αναφορές

 

Γενικό πρόγραμμα:

 

o        Υπηρεσίες δικτύων και συμβόλαια: 1,5 εβδομάδες

o        Τεχνολογίες και έλεγχος πόρων σε ευρυζωνικά δίκτυα: 3 εβδομάδες

o        Δικτυακοί περιορισμοί και ισοδύναμο εύρος ζώνης: 1,5 εβδομάδες

o        Έλεγχος πόρων και οικονομικά μοντέλα: 2 εβδομάδες

o        Έλεγχος πόρων σε ασύρματα δίκτυα: 2

 

Αναλυτικό πρόγραμμα διαλέξεων:

E1

E1-Δ1 (20/2)

 

Διαδικαστικά, σκοπός και περιεχόμενα μαθήματος, έλεγχος δικτύων ανοικτού βρόγχου και κλειστού βρόγχου

Διαφάνειες: Εισαγωγή

Αναφορές: 3.1.1, 3.1.2 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 24/2/08 

E2-Δ2 (25/2)

E2-Δ3 (27/2)

Η χρέωση ως μηχανισμός ελέγχου, κίνητρα

Διαφάνειες: Pricing-control

Αναφορές: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/08

Συνέχεια από προηγούμενη διάλεξη: Η χρέωση ως μηχανισμός ελέγχου, κίνητρα, ένα απλό μοντέλο ενός συνδέσμου

 

 

E3-Δ4 (3/3)

E3-Δ5 (5/3)

Δικτυακές υπηρεσίες, κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, συμβόλαια υπηρεσιών, leaky bucket

Διαφάνειες: Network services

Αναφορές: 2.1, 2.2.1 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

Κεφ. 8.4.2 του βιβλίου "High Performance Communication Networks" των J. Walrand και P. Varaiya (σε φυλλάδιο)

 

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/08

Συμβόλαια υπηρεσιών, policing/shaping, μορφές συμβολαίων, ευέλικτα συμβόλαια. Generic Cell Rate Algorithm, effective bandwidth for deterministic multiplexing

Διαφάνειες: συνέχεια από Δ4, Network technology

Αναφορές: 2.2.2, 2.2.3, 3.1, 3.2 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 6/3/05

E4 (10/3)

E4 (12/3)

Καθαρά Δευτέρα

Δεν έγινε μάθημα

E5-Δ6 (17/3)

E5-Δ7 (19/3)

Μεταγωγή (switching), datagram switching, virtual circuit switching, ATM basics, ATM service categories, ATM traffic contracts: traffic and QoS parameter,

Διαφάνειες: Network technology

Αναφορές: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 5/5/08

Συνέχεια από προηγούμενη διάλεξη

E6-Δ8 (24/3)

E6-Δ9 (26/3)

Generic Cell Rate Algorithm, effective bandwidth for deterministic multiplexing, Frame Relay traffic contracts

Διαφάνειες: Network technology (συνέχεια από Δ5)

Αναφορές: 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 5/5/08

ABR (Available Bit Rate), Guaranteed Frame Rate (GFR), QoS in IP networks: Integrated Services 

Διαφάνειες: Network technology, IP QoS

Αναφορές:Κεφ. 3.3.7 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 5/5/08

E7-Δ10 (31/3)

E7-Δ11 (2/4)

Συνέχεια από προηγούμενη διάλεξη

QoS in IP networks: Differentiated Services, MPLS 

Διαφάνειες: IP QoS (συνέχεια από Δ9)

Αναφορές:Κεφ. 3.3.7 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

 

Τελευταία ενημέρωση: 5/5/08

E8-Δ12 (7/4)

E8-Δ13 (11/4)

Συνέχεια από προηγούμενη διάλεξη

Παρουσιάσεις εργασιών

E9 (14/5)

E9 (16/5)

Δεν έγινε μάθημα

Δεν έγινε μάθημα

E10-Δ14 (5/5)

E10-Δ17 (7/5) & Δ18 (9/5)

Συζήτηση για την πορεία των εργασιών

Network constraints and effective bandwidths

Διαφάνειες: Network constraints and effective bandwidths

Αναφορές: Κεφ. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

Κεφ. 4.7 (παραδείγματα 4.2, 4.5), 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

Τελευταία ενημέρωση: 10/5/08

E11-Δ19 (12/5)

E11-Δ20 (16/5)

Εισαγωγή σε βασικές οικονομικές έννοιες: ζήτηση (demand), παροχή (supply), και μηχανισμοί αγοράς. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης του καταναλωτή, πλεόνασμα του καταναλωτή (consumer surplus),  βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, βελτιστοποίηση με πεπερασμένη χωρητικότητα

Διαφάνειες: Economics

ΑναφορέςΚεφ. 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber

Τελευταία ενημέρωση: 19/5/08

Χρέωση υπηρεσιών με εγγυήσεις: χρέωση και ισοδύναμο εύρος ζώνης, κίνητρα, χρέωση βάσει χρόνου και όγκου 

Διαφάνειες: Charging guaranteed services

Αναφορές: Κεφ. 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.3 του βιβλίου "Pricing for Communications Networks" των C.Courcoubetis & R. Weber.

Τελευταία ενημέρωση: 19/5/08

E12-Δ20 (24/5)

E12-Δ21 (26/5)

Application to wireless networks:Wideband CDMA

Διαφάνειες: Resource Control in Wireless Networks

 

Τελευταία ενημέρωση: 16/6/08

Application to wireless networks:802.11 (CSMA/CA)

Διαφάνειες: συνέχεια από προηγούμενη διάλεξη

 

Τελευταία ενημέρωση: 16/6/08

E13 (31/6)

E13 (2/6)

 

 

 

Πίσω στα περιεχόμενα


ΑσκήσειςΘα δοθούν 2-3 σειρές ασκήσεων

Οι ασκήσεις είναι ατομικές

·         1η Σειρά Ασκήσεων  (Παράδοση: Παρασκευή 28/3/08)

·         2η Σειρά Ασκήσεων  (Παράδοση: Παρασκευή 23/5/08)

 

Trace file voice_30.tr

            Σελίδα του εργαλείου msa: http://www.ics.forth.gr/netgroup/msa

 

 

 

 
Πίσω στα περιεχόμενα


Εργασία


 

Στα πλαίσια του μαθήματος ο κάθε φοιτητής, ατομικά, θα αναλάβει εργασία σχετικά με την υλοποίηση και μελέτη μέσω προσομοίωσης μηχανισμών ελέγχου πόρων σε δίκτυα υπολογιστών.

Περιλαμβάνονται τα εξής βήματα:

·        Παρουσίαση του προβλήματος (στην τάξη)

·        Υλοποίηση και εκτέλεση πειραμάτων

·        Τελική παρουσίαση (στην τάξη)

·        Αναφορά

Θα ανακοινωθεί κατάλογος πιθανών θεμάτων, αλλά θα παρέχεται η ευχέρεια της επιλογής θεμάτων από τον ίδιο τον φοιτητή.

Η βαθμολογία της εργασίας θα αποτελέσει το 50% του τελικού βαθμού, εκ των οποίων το 20% θα αφορά την παρουσίαση στην τάξη και το 30% την τελική αναφορά.


Πίσω στα περιεχόμενα


Βιβλίο – Άλλες Αναφορές

 

Η ύλη του μαθήματος προέρχεται από τις εξής πηγές:

 

o        Pricing for Communications Networks: technology, economics and modelling. Costas Courcoubetis and Richard Weber, Wiley, April 2003

o        High-Performance Communication Networks, Second Edition. Jean Walrand and Pravin Varaiya,  Morgan Kaufmann, 2000. 

o        Ερευνητικά άρθρα από περιοδικά και συνέδρια

Το υλικό θα διατεθεί μέσω φυλλαδίων, και σε ηλεκτρονική μορφή από τη σελίδα του μαθήματος.

 
Πίσω στα περιεχόμενα


Σύνδεσμοι

 

Συνέδρια:

 

o        ΙΕΕΕ INFOCOM

o        ACM SIGCOMM

o        ACM MOBICOM

 

Σύνδεσμοι

 

o        Many Sources Asymptotic

 


Πίσω στα περιεχόμενα