open menu
Επικοινωνία
Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων
A+
A-

Στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015) και ισχύει, ώς εξής:

 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου  έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Κατηγορίες κατατασσομένων: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3.
 •  Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για αποφοίτους ιδρυμάτων του Εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προαιρετικά)
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων:
  Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1 Δεκεμβρίου  έως και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτος. Για το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Εξεταζόμενα μαθήματα:

 

 1. ΗΥ-118 Διακριτά Μαθηματικά - ύλη στην ιστοσελίδα:  http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/118.html

 

 1. ΗΥ-150 Προγραμματισμός - ύλη στην ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/150.html

 

 1. ΗΥ-120 Ψηφιακή Σχεδίαση - ύλη στην ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/list-of-courses/120.html