Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επεξεργασία Ψηφιακού Βίντεο (HY 576)

Διδάσκων: Γιώργος Τζιρίτας, Καθηγητής

Γενική Περιγραφή

Το ψηφιακό βίντεο συνίσταται από ακολουθίες ψηφιακών εικόνων που περιέχουν κινούμενα ή μεταβαλλόμενα στο χρόνο αντικείμενα. Η επεξεργασία του βίντεο στοχεύει στη βελτίωσή του, στη συμπίεση των δεδομένων, ή στην ανάλυση του περιεχομένου και κύρια της κίνησης. Η ανάλυση μιας ακολουθίας εικόνων περιλαμβάνει την ανίχνευση και την εκτίμηση της κίνησης των εικονιζόμενων όντων ή αντικειμένων, και τελικά τη δυναμική ανάλυση μιας σκηνής, με την έννοια ότι επιδιώκεται ο προσδιορισμός των τρισδιάστατων χαρακτηριστικών των αντικειμένων που περιλαμβάνουν τόσο τη μορφή όσο και την κίνηση. Στό εύρος των δυνατών εφαρμογών περιλαμβάνονται η ψηφιακή τηλεόραση, ο ψηφιακός κινηματογράφος, η αυτόματη πλοήγηση οχημάτων, η ρομποτική, η ανάλυση ιατρικών εικόνων, η επικοινωνία με εικόνες, η παράσταση και ο χειρισμός βίντεο σε συστήματα πολυμέσων.

  • Περιεχόμενο:
  • Ο τελικός βαθμός προκύπτει από υπολογιστικές ασκήσεις και από μία ατομική υπολογιστική εργασία.


    Τελευταία τροποποίηση : 11 Μαρτίου 2009.

    Μπορείτε να στείλετε σχόλια στο :
    tziritas_at_csd_dot_uoc_gr