Επεξεργασία Ψηφιακού Βίντεο


Δεδομένα

erik_0 erik_1
hall_0 hall_1
lion_0 lion_1
mother_0 mother_1
road_0 road_1
ship_0 ship_1
tennis_0 tennis_1

left right

optical flow

Επιστροφή στη σελίδα του μαθήματος ΗΥ-576 .