Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ215 - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Γενικά
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Φροντιστήρια
Βαθμολογία
Υλικό προηγούμενων ετών
Βιβλιογραφία
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

-- Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων μόνο από όσους διαμένουν ΜΟΝΙΜΑ εκτός Ηρακλείου: αποστολή στο kafentz@csd.uoc.gr, σε μορφή ΕΝΟΣ αρχείου PDF/DOC.
-- 1η Σειρά Ασκήσεων: Προθεσμία ως 7/3
-- Έναρξη Μαθημάτων: 18/2

Διδάσκων : Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής

 

Ώρες Μαθημάτων:

   Τρίτη 10:00 - 12:00, ΑΜΦ. Β
   Πέμπτη 10:00 - 12:00, ΑΜΦ. Β

Ώρες Φροντιστηρίου:

   Παρασκευή 18:00 - 20:00, ΑΜΦ. Β

Προαπαιτούμενα:

   Απειροστικός Λογισμός Ι (HY-110 ή ΜΑΘ-102)

Βοηθοί:

   Μαρία Κουτσογιαννάκη (mkoutsog at csd dot uoc dot gr)
   Δώρα Γιακουμάκη (yakumaki at csd dot uoc dot gr)
   Σοφία Γιαννικάκη (yanikaki at csd dot uoc dot gr)
   Ολίνα Σημαντηράκη (simantir at csd dot uoc dot gr)
   Γιώργος Καφεντζής (kafentz at csd dot uoc dot gr)
   Ευάγγελος Αγγελίνος (angelinos.evangelos at gmail dot com)

Ώρες Γραφείου:

   Τρίτη-Πέμπτη, 12:00-13:00, Η304

Διδακτικές Μονάδες:

   Μάθημα υποχρεωτικό (5ΔΜ)

Βαθμολογία:

  • Ασκήσεις Α: 20%
  • Τελική εξέταση Τ: 50%
  • Πρόοδος (προαιρετική) Π: 30%
  • Ασκήσεις MATLAB (προαιρετικές) M: 10% bonus
  • Βαθμός μαθήματος : β = max(0.5T + 0.3Π, 0.8Τ) + 0.2Α + 0.1M

Σκοπός:

   Το μάθημα σκοπεύει να δώσει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι αναγκαίες για πολλές επιλογές ειδίκευσης που περιλαμβάνουν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, την επεξεργασία σημάτων, φωνής, εικόνων και βίντεο, την υπολογιστική όραση και την ρομποτική. Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις γνώσεις από την οπτική της εφαρμογής τους και στηρίζεται εργαστηριακά στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Αντικείμενο:

   Το αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η διατύπωση και η επίλυση μαθηματικών μοντέλων για πρόβληματα που προκύπτουν στις επιστήμες και την τεχνολογία. Το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς ξεκινά με μια εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς και στις Μιγαδικές Συναρτήσεις, εφόσον αποτελούν το πλαίσιο παράστασης και ανάλυσης σημάτων. Ακολουθεί η εισαγωγή στα σήματα και στις κυματομορφές, ώστε να είναι δυνατή η παράσταση και ανάλυση της πληροφορίας που φέρουν. Η αρμονική ανάλυση αποτελεί ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο για την παράσταση και την επεξεργασία σημάτων, τόσο για την εξαγωγή πληροφορίας, όσο και για τη μετάδοσή τους και την επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, δίδονται ακολούθως μετασχηματισμοί που συνιστούν ανάλυση σε αρμονικές συνιστώσες ανάλογα με τις κατηγορίες των σημάτων (περιοδικά, μη-περιοδικά). Τέλος, παρουσιάζεται η σύνδεση μεταξύ σημάτων διακριτού χρόνου και σημάτων συνεχούς χρόνου, με την έννοια της δειγματοληψίας.

Όλοι οι φοιτητές παρακαλούνται να γραφούν στη λίστα του μαθήματος: hy215-list at csd.uoc.gr