Δελτίο Τύπου

Συνδιάσκεψη Τμημάτων Πληροφορικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει αμέσως να αναθεωρήσει την πολιτική διορισμών καθηγητών Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που πλήττει καίρια την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στην Πληροφορική και στερεί την ελληνική κοινωνία από κάθε δυνατότητα ουσιαστικού εκσυγχρονισμού.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1996 :

Την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 1996, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε Συνδιάσκεψη όλων των τριτοβάθμιων Τμημάτων Πληροφορικής, στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα, εκπρόσωποι των Πτυχιούχων Πληροφορικής, εκπρόσωποι των συλλόγων φοιτητών των τμημάτων και εκπρόσωπος της Ε.Π.Υ.

Το θέμα της συνδιάσκεψης, που έγινε στο χώρο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν αυτό της επετηρίδας Πληροφορικής και των διορισμών των καθηγητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συνδιάσκεψη αποφάσισε τα παρακάτω :

 1. Επικύρωσε κείμενο αιτημάτων σχετικών με την Επετηρίδα (συνημμένο).
  1. Συνέστησε 8μελή αντιπροσωπεία που αποτελείται από τους:
 1. Εξουσιοδοτεί την 8μελή αντιπροσωπεία να:
  1. Eπιδώσει το κείμενο των αιτημάτων στον Υπουργό Παιδείας κ. Γεράσιμο Αρσένη.
  2. Επεξεργαστεί σχέδιο νέου Προεδρικού Διατάγματος για την Επετηρίδα
  3. Μελετήσει τα σχετικά δεδομένα στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Συντονίσει τις περαιτέρω ενέργειες.
  5. Σε περίπτωση που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δεν ανταποκριθεί θετικά στα συνημμένα αιτήματα, να εξεταστεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων.

 
Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Κ. Χαλάτσης

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εδώ και τέσσερα χρόνια συντελείται μια πρωτοφανής και μοναδική αδικία εις βάρος των αποφοίτων των Τμημάτων Πληροφορικής, αφού ουσιαστικά αποκλείονται από το διορισμό σε θέσεις Πληροφορικής, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. να διορίζεται σε τέτοιες θέσεις φθάνει να προσκομίσει πιστοποιητικό 16μηνης διδακτικής εμπειρίας.

Μέχρι στιγμής,έχουν διοριστεί εκατοντάδες μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, φιλόλογοι κλπ. που θα διδάσκουν Πληροφορική μέχρι το 2025 (αφού έχουν οργανικές θέσεις και η θητεία τους είναι 30 ετών).

Τονίζουμε ότι, το όλο σύστημα διορισμού καθηγητών Πληροφορικής, όπως περιγράφεται από το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 118/1995 και εφαρμόζεται από το υπουργείο Παιδείας:

 1. Είναι άδικο, αφού εξομοιώνει τα πτυχία των Τμημάτων Πληροφορικής με απλά πιστοποιητικά διδασκαλίας αμφίβολης αξιοπιστίας και αποκλείει ουσιαστικά τους πτυχιούχους Πληροφορικής.
 2. Είναι παράνομο, αφού το Υπουργείο Παιδείας στους διορισμούς καθηγητών Πληροφορικής προτάσσει τους πτυχιούχους ”καθηγητικών σχολών” καθολικά και όχι κατ'έτος, όπως το παρόν νομικό καθεστώς καθορίζει.
 3. Υποβαθμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Αναγνωρίζοντας τη τεράστια σημασία που έχει για την ελληνική κοινωνία η σωστή και υπεύθυνη εκπαίδευση των νέων μας στην Πληροφορική και μελετώντας διεξοδικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καταλήξαμε στα επόμενα αιτήματα που απευθύνουμε στον Υπουργό Παιδείας κ. Γεράσιμο Αρσένη ως καθ' ύλην αρμόδιο.
 1. Να αποσυρθεί το υπό δημοσίευση Προεδρικό Διάταγμα που αντικαθιστά το Π.Δ. 118/1995 και βρίσκεται ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για γνωμοδότηση και το οποίο διαιωνίζει την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση, νομιμοποιεί την παρανομία και επιτείνει την αναξιοκρατία.
 2. Να καταρτισθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα (αρχικά) που θα αντικαταστήσει το ισχύον 118/1995και στη συνέχεια να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει μόνο σε όσους έχουν πτυχίο Πληροφορικής και χωρίς άλλες προϋποθέσεις (ΣΕΛΕΤΕ) να εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20.
 3. Να θεσπισθούν υπηρεσιακά κριτήρια που θα καθιστούν τους υπηρετούντες αποφοίτους Πληροφορικής και μόνο αυτούς επιλέξιμους για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Πληροφορικής.
 4. Η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών Πληροφορικής πρέπει να γίνεται μετά τον διορισμό, όπως προβλέπεται και για τους καθηγητές όλων των άλλων κλάδων, με τρόπο συστηματικό και πάντως χωρίς διαδικασίες αποκλεισμού και με ρυθμούς ανακόλουθους προς τις ανάγκες κάλυψης θέσεων όπως συμβαίνει σήμερα με το σύστημα επιμόρφωσης με φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.
 5. Να εξασφαλισθεί η κατά προτεραιότητα επιλογή των υπηρετούντων αποφοίτων Πληροφορικής για μεταθέσεις και αποσπάσεις σε θέσεις πληροφορικής έναντι των ήδη υπηρετούντων καθηγητών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 μη πτυχιούχων Πληροφορικής.
 6. Να απαγορευθούν μετατάξεις στον κλάδο Πληροφορικής από άλλους κλάδους με προσόν τη διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική.
 7. Να ανακληθούν οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ φετινοί διορισμοί μονίμων καθηγητών στους κλάδους Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 και να γίνουν νέοι, αφού καταρτιστούν εξαρχής οι πίνακες διοριστέων σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (πρόταξης κατ΄έτος και όχι καθολικά).
 8. Να ανακληθούν οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ φετινοί διορισμοί αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών αφού οι σχετικοί πίνακες έχουν ήδη συνταχθεί με βάση τους παράνομους πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Να καταρτισθούν, δηλαδή, εκ νέου οι πίνακες των αναπληρωτών και οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων για το 1996-1997 να γίνουν σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (πρόταξης κατ΄έτος και όχι καθολικά).
 9. Να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι των παρανομιών που έχουν συντελεσθεί κατά την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.
 10. Να επανεξετασθούν από αρμόδια επιτροπή όλα τα πιστοποιητικά 16μηνης διδακτικής εμπειρίας που έχουν καταθέσει οι ήδη υπηρετούντες καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, μη απόφοιτοι Πληροφορικής. ώστε να διαπιστωθούν όλες οι περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών.
 11. Να επανεξετασθούν από αρμόδια επιτροπή όλες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων που έχουν καταθέσει οι ήδη υπηρετούντες καθηγητές των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, μη απόφοιτοι Πληροφορικής, όταν προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές.
 12. Να διαγραφούν από τους αντίστοιχους πίνακες όλοι όσοι δεν έχουν πτυχίο Πληροφορικής.