Αρχική Σελίδα

Από τις εφαρμογές στους γράφους. Ανασκόπηση θεμελιωδών αλγορίθμων για γράφους. Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για γράφους: ροή, αντιστοιχίσεις, συνδεσιμότητα, δρομολόγηση, διαδρομές Euler, διαδρομές Hamilton, κά. Επίπεδοι γράφοι: δυϊκοί γράφοι, επίπεδοι προσανατολισμοί, επίπεδες αναπαραστάσεις, γράφοι ορατότητας. Οπτικοποίηση γράφων: γράφοι και η σχεδίασή τους, παραδείγματα σχεδίασης γράφων, διαίρει και βασίλευε τεχνικές για την σχεδίαση δένδρων και σειριακών-παράλληλων γράφων. Ροή και ορθογωνική σχεδίαση, ροή και ανερχόμενη επιπεδότητα, αυξητικές κατασκευές, μη επίπεδοι προσανατολισμοί, στρωματική σχεδίαση διευθυνόμενων γράφων, δυναμοκεντρικές μέθοδοι, κυκλικές σχεδιάσεις γράφων, κάτω φράγματα, αυτόματη τοποθέτηση ετικετών, και διάφορα άλλα θέματα.

 • Διδάσκων: Ιωάννης Τόλλης ( tollis[at]csd[dot]uoc[dot]gr )
 • Βοηθός: Γουΐδης Φίλιππος ( gouidis[at]csd[dot]uoc[dot]gr )
 • Περιοχή: Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 • Διδακτικές Μονάδες: 4
 • ECTS: 6
 • Προαπαιτούμενα: ΗΥ240-Δομές Δεδομένων
 •                             ΗΥ380-Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 4-6 Η208
 •                               Πέμπτη 4-6 Η208
 •                               Παρασκευή 4-6 Η208 (Φροντιστήριο)*
 •                               *Το φροντιστήριο θα πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και η διεξαγωγή του θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων στην λίστα του μαθήματος.
 • Λίστα Μαθήματος: hy583-list@csd.uoc.gr